دانلود و نمایش مقالات مرتبط با social benefits::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - social benefits

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Sustainable supply chain management with pricing, greening and governmental tariffs determining strategies: A game-theoretic approach
مدیریت زنجیره تامین پایدار با قیمت گذاری، سبز کردن و تنظیم تعرفه های دولتی استراتژی: رویکرد نظری بازی-2017
Despite the considerable influence of the governmental regulations on the green supply chain, in the most of the studies in the literature of green supply chain, almost the role of the government and inter actions between the government and supply chains members’ decisions are disregarded. In this study, a competitive mathematical model of government as the leader and two competitive green and non-green supply chains as the followers is developed and for the first time in this paper, pricing policies, greening strategies and governance tariffs determining in supply chains competition under government financial intervals are discussed. In the presented framework, the government seeks social benefits and determines subsidy and tax rates for green and non-green products respectively. The sale prices of products and the green degree of the green product are supply chains’ decision variables. In centralized and decentralized models, the optimal values of decision variables are gained and some important sensitivity analyses of governance decisions are done. In the governmental decisions area, it is observed that the impact of rais ing subsidy rate is significantly more than tax rate and it leads to increase in profits of government and supply chains and sustainability of products. Also among the competition of supply chains, cooperating between members makes more profit for them and leads to produce more eco-friendly products.
Keywords: Pricing | Green supply chain management |Competitive supply chains | Sustainable governance policies |Subsidy and tax rate |Game theory
مقاله انگلیسی
2 The prospects of zero-packaging grocery stores to improve the social and environmental impacts of the food supply chain
چشم انداز فروشگاه های مواد غذایی دارای صفر برای بهبود اثرات اجتماعی و زیست محیطی زنجیره تامین مواد غذایی-2017
Increasing consumer awareness of the environmental and social externalities of food supply chains in developed countries instigates the opening of grocery stores that renounce the use of disposable plastic packaging for their entire product range. The opportunities these novel stores offer in moving to an alternative, more sustainable retail system are currently not well understood. Semi-structured interviews with representatives of seven stores across Europe and six food supply chain experts were conducted in order to address this gap. Findings suggest that these stores may induce more resource-efficient behaviour in suppliers and consumers due to the reduction of packaging and food waste. Social bene fits range from the support of small, regional farmers, to higher transparency along the supply chain and better informed consumers. However, these benefits come at the expense of consumer convenience due to slower shopping operations and limited product variety. A wider adoption of zero packaging will require influencing consumer behaviour, convincing suppliers to change their packaging practices, and solving the dependency of food logistics on packaging. In order to achieve wide-ranging, significant environmental and social benefits, zero-packaging stores will ultimately have to offer service levels that are comparable to conventional supermarkets. Potential pathways illustrating how zero-packaging could overcome current market limitations are presented.
Keywords:Food retail| Reusable packaging Food supply chain |Green business model| Food waste |Sustainable supply chain
مقاله انگلیسی
3 Modeling of Chinas cassava-based bioethanol supply chain operation and coordination
مدل سازی زنجیره تامین و هماهنگی زنجیره تأمین زیست بنتون مبتنی بر کاوش در چین-2017
As a useful alternative to petroleum-based fuel, biofuels are playing an increasingly important role due to their economic, environmental, and social benefits. Cassava is viewed as an important and highly attractive nonedible feedstock for the production of biofuels. In this paper, a game-theoretic approach is proposed to explore decision behavior within a cassava-based bioethanol supply chain under the con dition of yield uncertainty. In addition, a production cost sharing contract is proposed to overcome the double marginalization effect due to competition between supply chain players. With data from Chinas cassava-based bioethanol industry, the paper analyzes the effects of the farmers capacity, risk aversion, yield uncertainty, the conversion ratio, the bioethanols market price and ethanol plants operation cost on optimal decisions within the supply chain and its overall performance. In addition, the effectiveness of the proposed production cost sharing contract is tested, and the results show that it can enhance the supply of cassava, increase the utility of the whole supply chain and reduce the level of greenhouse gas (GHG) emissions. The implications are set out for policy makers regarding how to promote the devel opment of the biofuel industry, to guarantee the supply of feedstock, to reduce GHG emissions and to promote rural development.
Keywords: Cassava | Bioethanol | Supply chain | Coordination |GHG emission
مقاله انگلیسی
4 جنبه های حسابداری اجتماعی در سطوح پیش دانشگاهی بازپرداخت به دانش آموزان
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
رویکردهای ویژه حسابداری در حسابداری پیش دانشگاهی کاهش پیدا کرده اند از جمله بخش حساب شده برای بازپرداخت هزینه های سفر و سایر مزایا به دانش آموزان. هدف این مقاله مشخص کردن تصویری از جنبه های اجتماعی تحصیلات در آموزش عمومی پیش دانشگاه است که توسط بازپرداخت به ذینفعان آموزش، نحوه انعکاس آنها در حسابداری از طریق طبقه بندی بودجه و اعلام به کاربران از طریق رسانه های عمومی ارائه می شوند. به طور خاص، رویکرد ما به کمک هزینه تحصیلی اشاره دارد که توسط اداره عمومی برای پشتیبانی از یادگیری، بورسیه حرفه ای و همچنین برنامه های مختلف پشتیبانی برای دانش آموزانی فراهم می شود که از خانواده هایی با مشکلات مادی می آیند و حامی مالی آنها دولت از طریق هیئت رسیدگی مدرسه است.
کلیدواژگان: حسابداری اجتماعی | آموزش پیش دانشگاهی | مزایای اجتماعی | بورسیه | دانش آموزان | بازپرداخت.
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer