دانلود و نمایش مقالات مرتبط با students::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - students

تعداد مقالات یافته شده: 149
ردیف عنوان نوع
1 برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 و بازدید کردن از برزیل پس از این بازی ها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
هدف این تحقیق با ترسیم نظریه علامت دهی و چارچوب نشان سازی، تشریح تاثیرات تاثیر متقابل ، از یک سو، بین وجهه های نشان تجاری بازی های المپیک و برزیل (به عنوان یک مقصد گردشگری) و از سوی دیگر، برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 ریو و بازدید از این کشور پس از این بازی ها می باشد. نمونه ای از افراد بزرگسال آمریکایی (722 نفر) که اکثرا" (2/82%) دارای حداقل یک تجربه مسافرت بین المللی داشتند، تحلیل شد. نتایج نشان داد که تاثیر متقابل بین مهمان نوازی همراه با بازی های المپیک ئ مهمان نوازی برزیل بر برخوردها با بازدید از این کشور پس از بازی ها اثر می گذارد. هیچ یک از تاثیرات متقابل آزمایش شده بر برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 اثر نداشتند. در بخش دوم مطالعه، تحقیق روی 5 گروه تمرکز متشکل از دانشجویان دوره لیسانس مدیریت ورزشی (23 نفر) نشان داد که همراه بودن با نشان تجاری بازی های المپیک می تواند مزایای کمتری را نسبت به مزایای مورد انتظار برای گردشگری برزیل به ارمغان بیاورد.
کلیدواژه ها: نشان سازی | هم – نشان سازی | رویدادهای ورزشی بزرگ | گردشگری ورزشی | ریو 2016
مقاله ترجمه شده
2 ویژگی های شخصیتی HEXACO ، هوش فرهنگی و تطابق دانش آموزان (دانشجویان) بین المللی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
تطابق میان فرهنگی چالشی است که گروه های مهاجر در سرتاسر جهان با آن مواجه هستند.. اگرچه وابستگی های بین پنج ویژگی بزرگ شخصیتی و تنظیم (تطابق) میان فرهنگی به خوبی مشخص (تثبیت) شده ، در مورد شش عامل شخصیتی و تنظیم مدل HEXACO شناخت کمتری وجود دارد. علاوه بر این، تحقیقات اخیر در نظر گرفته است که (آیا) ممکن است تفاوت های فردی در هوش فرهنگی (CQ) جایگزین رفتارهای شخصیتی برای پیش بینی تنظیم شود. مطالعه ی حاضر ویژگی های شخصیتی HEXACO و چهار جنبه از هوش فرهنگی به عنوان پیش بینی تنظیم (تطابق) میان فرهنگی را برای یک نمونه 355 نفری از دانش آموزان (دانشجویان) بین المللی که در دانشگاه ایالت متحده تحصیل می کنند را بررسی می کند. مجموعه ای از تجزیه و تحلیل رگرسیون (برگشت) سلسه مراتبی نشان داده است که چندین جنبه از جنبه های هوش فرهنگی واریانس افزایشی در تنظیم میان فرهنگی دانش آموزان و بالاتر از ویژگی های HEXACO را در میان همه ی ابعاد تنظیم پیش بینی می کند. در مقابل ، برخی ویژگی های HEXACO واریانس افزایشی در تعامل دانش آموزان و تنظیم مربوط به مدرسه بالاتر از هوش فرهنگی را پیش بینی می کند. شناختن هوش فرهنگی و انگیزه هوش فرهنگی اعتبار معیار سازگار با درستی برای پیش بینی همه ی جنبه های تنظیم را نشان داده است. علاوه بر این ، برونگرایی مربوط به تنظیم تعامل و وجدان مربوط به تنظیم مربوط به مدرسه و بالاتر از حالت دانش آموزان در جنبه های هوش فرهنگی بود. به جای توجه به هوش فرهنگی و ویژگی های شخصیتی در درگیری ، محققان باید این مشخصات (ویژگی ها) را به عنوان مکمل در عین حال متمایز پیش بینی تنظیم (تطابق) میان فرهنگی در نظر بگیرند.
کلمات کلیدی: شخصیتی | HEXACO | هوش فرهنگی | تنظیم میان فرهنگی | دانش آموزان بین المللی
مقاله ترجمه شده
3 "مدرسه قدیمی" دربرابر "مدرسه جدید" : استفاده از کتابها و تبلت ها برای بهبود سواد اطلاعاتی و ارتقای یادگیری جمعی دربین دانشجویان رشته کسب و کار
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله روی استفاده از کتابهای مشترک و برنامه های تبلت در آموزش کسب و کار در پسا – دبیرستان بحث می کند. ما روی روشهایی تاکید می کنیم که توسط آنها هر برنامه، سواد اطلاعاتی و یادگیری جمعی را ارتقا می بخشد. ما نشان می دهیم که چگونه این برنامه ها می توانند مهارتهای ارتباطی و همکاری دانشجویان را ارتقا داده و استفاده پذیری را بالاتر ببرند. ما روی فعالیتهای کلاسی بحث می کنیم که هم یک کتاب مشترک و هم یک تبلت می توانند برای آن استفاده شوند و نیز به عنوان راههای استفاده شوند که در آن برنامه ها، تقویت دوطرفه را جهت فراهم کردن منافع بیشتر درطی اجرا ارائه می دهند. این مقاله با یک بحث روی موانع اجرای یک کتاب مشترک یا یک برنامه تبلت و روشهای غلبه بر این موانع نتیجه گیری می کند.
کلیدواژه ها: کتاب مشترک | برنامه خواندن مشترک | سواد اطلاعاتی | یادگیری جمعی | آیپد | تبلت
مقاله ترجمه شده
4 Online social networking addiction among college students in Singapore: Comorbidity with behavioral addiction and affective disorder
اعتیاد آنلاین شبکه های اجتماعی در بین دانش آموزان کالج سنگاپور: همبستگی با اعتیاد رفتاری و اختلال عاطفی-2017
Purpose of the research: This study aimed to determine the prevalence of addiction to social networking sites/platforms (SNS) and its comorbidity with other behavioral addiction and affective disorder among college students in Singapore. 1110 college students (age: M = 21.46, SD = 1.80) in Singapore completed measures assessing online social networking, unhealthy food intake and shopping addiction as well as depression, anxiety and mania. Descriptive analyses were conducted to investigate the prevalence and comorbidity of behavioral addiction and affective disorder. Chi-square tests were used to examine gender differences. The principal results: The prevalence rates of SNS, food and shopping addiction were 29.5%, 4.7% and 9.3% respectively for the total sample. SNS addiction was found to co-occur with food addiction (3%), shopping addiction (5%), and both food and shopping addiction (1%). The comorbidity rates of SNS addiction and affective disorder were 21% for depression, 27.7% for anxiety, and 26.1% for mania. Compared with the total sample, students with SNS addiction reported higher comorbidity rates with other behavioral addiction and affective disorder. In general, females as compared to males reported higher comorbidity rates of SNS addiction and affective disorder. Major conclusions: SNS addiction has a high prevalence rate among college students in Singapore. Students with SNS addiction were vulnerable to experience other behavior addiction as well as affective disorder, especially among females.
Keywords: Social networking addiction | Behavioral addiction | Comorbidity | Affective disorder
مقاله انگلیسی
5 The Role of Social-Emotional and Social Network Factors in the Relationship Between Academic Achievement and Risky Behaviors
نقش عوامل اجتماعی-احساسی و اجتماعی در رابطه بین پیشرفت تحصیلی و رفتارهای پرخطر-2017
BACKGROUND: We examined whether standardized test scores and grades are related to risky behaviors among low-income minority adolescents and whether social networks and socialemotional factors explained those relationships. METHODS: We analyzed data from 929 high school students exposed by natural experiment to high- or low-performing academic environments in Los Angeles. We collected information on grade point average (GPA), substance use, sexual behaviors, participation in fights, and carrying a weapon from face-to-face interviews and obtained California math and English standardized test results. Logistic regression and mediation analyses were used to examine the relationship between achievement and risky behaviors. RESULTS: Better GPA and California standardized test scores were strongly associated with lower rates of substance use, high-risk sexual behaviors, and fighting. The unadjusted relative odds of monthly binge drinking was 0.72 (95% confidence interval, 0.56–0.93) for 1 SD increase in standardized test scores and 0.46 (95% confidence interval, 0.29–0.74) for GPA of B or higher compared with Cþ or lower. Most associations disappeared after controlling for social-emotional and social network factors. Averaged across the risky behaviors, mediation analysis revealed social-emotional factors accounted for 33% of the relationship between test scores and risky behaviors and 43% of the relationship between GPA with risky behaviors. So cial network characteristics accounted for 31% and 38% of the relationship between behaviors with test scores and GPA, respectively. Demographic factors, parenting, and school char acteristics were less important explanatory factors. CONCLUSIONS: Social-emotional factors and social network characteristics were the strongest explanatory factors of the achievement-risky behavior relationship and might be impor tant to understanding the relationship between academic achievement and risky behaviors.
KEYWORDS: adolescent health | educational status | sexual activity | substance abuse | violence
مقاله انگلیسی
6 Gender Violence and Social Networks in Adolescents: The Case of the Province of Malaga
خشونت جنسیتی و شبکه های اجتماعی نوجوانان: مورد استان مالاگا-2017
Gender violence and the violence exerted on social networks are particularly current issues of interest for both the scientific community and the media. When both types of violence are present during adolescence, a more specific area of study arises that is circumscribed to cyberbullying exerted and suffered by adolescents on the Internet. This work is part of a larger project carried out in secondary schools in Spain, with special focus on Andalusia (financed by BBVA, 2014-2016). The case here presented is the one for the province of Malaga. The educational community of Malaga is of a peculiar and heterogeneous nature that combines a large foreign section of the population that was the result of tourism (since the seventies in the past century) with other migratory phenomena that are shared with other regions of Spain. The purpose of the study was to show the prevalence of gender violence among adolescent students in the 15-17-year age bracket from the province of Malaga, and to identify the predictive factors of occasional and frequent violence on social networks. A survey was designed and validated that was applied in electronic format to a random sample of public schools in Malaga (n=282). The sample size allowed us to work with an error of ±0.06 (confidence level of 95%). The results and conclusions identify predictive factors of occasional and frequent violence, and suggest improvements to be made in action guidelines and protocols, as well as in the action to foster awareness among adolescents and the general public in regard to these issues.
Keywords: Student violence | Bullying | Cyberbullying | Adolescents
مقاله انگلیسی
7 The relation between travel behaviour, ICT usage and social networks: The design of a web based survey
رابطه بین رفتار سفر، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه های اجتماعی: طراحی یک بررسی مبتنی بر وب-2017
The relatively recent developments in Information and Telecommunication Technologies (ICT) arose the interest of both researchers and policymakers about how these technologies could shape travel. Several hypotheses have been put forward relating the use of ICT and travel behaviour. These include substitution of travel; complementarity or induction; modification or neutrality. This topic has been the subject of relevant research efforts, with a strong focus on the role of telecommuting as a way to reduce travel and its negative environmental impacts. The relation between ICT usage and other motives of travel have not been so thoroughly researched. One of these is social travel. More recent technological developments, in particular the development of the Web 2.0 and social media, as well as the dissemination of smartphones and related web applications increase the potential usefulness of ICT to influence social travel behaviour. Particularly relevant in this context is the study of the role of social networks and their characteristics in influencing mobility patterns. The work presented here is the design of a web-based survey aimed at studying the relations between ICT and social media usage, social networks and social travel. The survey was designed to be applied to university students, because they are stronger users of social media and ICT devices. Specifically, it aims to investigate a series of potential research questions related with the effect of ICT on social travel, its interaction with social networks, and, how the perception of its usefulness influences its usage. The survey structure and its relations with the previous literature in these subjects are presented. Finally, the results from a pilot already implemented in 3 cities – Lisbon, Granada and Zagreb are presented and its role on the validation of the survey structure is discussed.
Keywords: ICT | Social Travel | Social Networks | Web-based survey
مقاله انگلیسی
8 The GEP: Crowd-Sourcing Big Data Analysis with Undergraduates
GEP: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ جمعیتی با دانشجویان-2017
The era of ‘big data’ is also the era of abundant data, creating new opportunities for student–scientist research partnerships. By coordi nating undergraduate efforts, the Genomics Education Partnership produces high-quality annotated data sets and analyses that could not be generated otherwise, lead ing to scientific publications while providing many students with research experience.
مقاله انگلیسی
9 Psychological security and deviant peer affiliation as mediators between teacher-student relationship and adolescent Internet addiction
امنیت روانی و وابستگی همکار انحرافی به عنوان واسطه بین روابط معلم و دانش آموز و اعتیاد نوجوانان-2017
A growing body of research has documented that teacher-student relationship is negatively associated with adolescent Internet addiction. However, little is known about the mediating mechanisms under- lying this relation. The present study investigated whether psychological security and deviant peer affiliation mediate the link between teacher-student relationship and adolescent Internet addiction. A sample of 747 middle school students (51% male; Mage ¼ 13.73 years, SD ¼ 1.00) completed question- naires regarding demographics, teacher-student relationship, psychological security, deviant peer affil- iation, and Internet addiction. After controlling for demographic covariates, the results revealed that: (a) teacher-student relationship was negatively associated with Internet addiction; (b) both psychological security and deviant peer affiliation partially mediated the link between teacher-student relationship and Internet addition in a parallel fashion; and (c) psychological security and deviant peer affiliation also sequentially mediated the link between teacher-student relationship and Internet addition. These findings have important implications for the prevention and intervention of adolescent Internet addiction.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords:Teacher-student relationship | Internet addiction | Psychological security | Deviant peer affiliation | Adolescents | Multiple mediation
مقاله انگلیسی
10 Research on the Innovation of Ideological and Political Education of University Students in the We-Media and Big Data Era
تحقیق در مورد نوآوری آموزش ایدئولوژیک و سیاسی دانشجویان دانشگاهی در رسانه های ما و عصر داده های بزرگ-2017
This paper first describes the meaning of the wemedia, big data; then, starting from the characteristics of the ideological and political education of university students in the era of we-media and big data, from the aspects of the quality ability of educators, students ideological information analysis, interdisciplinary research and other aspects of the ideological and political education of university students from the wemedia and big data era; in the end, the paper discusses the innovation measures of strengthening the ideological and political education of university students from the we-media and big data era from the aspects of strengthening the awareness of the data, and finding the point of focus.
Keywords: Ideological and Political Education | We-Media | Big data Era | Education of University Students
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer