مشاهده ژورنال های isi  : مدیریت بازاریابی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
ژورنال ها - مدیریت بازاریابی(26)
☰برای مشاهده منوی مقالات انگلیسی، کتاب ها و ژورنال های مدیریت بازاریابی کلیک کنید
دسته بندی عنوان ردیف
مدیریت
International Entrepreneurship and Management Journal
International-Entrepreneurship-and-Management-Journal
مدیریت
Information Technology and Management
Information-Technology-and-Management
مدیریت
Information Systems Frontiers
Information-Systems-Frontiers
مدیریت
Information Systems and e-Business Management
Information-Systems-and-e-Business-Management
مدیریت
Health Care Management Science
Health-Care-Management-Science
مدیریت
Group Decision and Negotiation
Group-Decision-and-Negotiation
مدیریت
Global Journal of Flexible Systems Management
Global-Journal-of-Flexible-Systems-Management
مدیریت
Fuzzy Optimization and Decision Making
Fuzzy-Optimization-and-Decision-Making
مدیریت
Flexible Services and Manufacturing Journal
Flexible-Services-and-Manufacturing-Journal
مدیریت
Financial Markets and Portfolio Management
Financial-Markets-and-Portfolio-Management
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی