ژورنال های isi::صفحه 9
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
ژورنال ها - همه(112)
دسته بندی عنوان ردیف
مدیریت
Electronic Commerce Research
Electronic-Commerce-Research
مدیریت
Decisions in Economics and Finance
Decisions-in-Economics-and-Finance
مدیریت
Customer Needs and Solutions
Customer-Needs-and-Solutions
مدیریت
Computational Optimization and Applications
Computational-Optimization-and-Applications
مدیریت
Computational and Mathematical Organization Theory
Computational-and-Mathematical-Organization-Theory
مدیریت
Computational Management Science
Computational-Management-Science
مدیریت
Central European Journal of Operations Research
Central-European-Journal-of-Operations-Research
مدیریت
Asia Pacific Journal of Management
Asia-Pacific-Journal-of-Management
مدیریت
Asia-Pacific Financial Markets
Asia-Pacific-Financial-Markets
مدیریت
Asia Europe Journal
Asia-Europe-Journal
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی