معرفی ژورنال : Bioprocess and Biosystems Engineering
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
ژورنال های isi علوم کامپیوتر
 • پروسه های زیستی و مهندسی بیوسیستم ها

  Bioprocess and Biosystems Engineering

  نام انگلیسی ژورنال:

  Bioprocess and Biosystems Engineering

  نام فارسی ژورنال:

  پروسه های زیستی و مهندسی بیوسیستم ها

  نوع ژورنال: open access و non open access

  issn(print): 1615-7591
  issn(online): 1615-7605
  impact factor: 2014

  توضیحات:

  حوزه های پذیرش:

  • توجه به رویکردهاو روش های میان رشته ای برای طراحی پروسه های زیستی همبسته
  • دستکاری معقول سیستم های زیستی از طریق تکنیک های مهندسی متابولیک (سوخت و ساز) برای ایجاد کاتالیزورهای حیاتی جدید
  • بررسی طرح پروسه های زیستی مبتنی بر مدل مانند پردازش بالای جریان
  • عملکرد بیوراکتور و پردازش پایین دست
  • منجر به پروسه های تولید جدید و پایدار
  • طراحی سیستم های سلولی
  • محاسبه شرایط محیطی و محدودیت های پروسه های تولید تکنیکی
  • ادغام تکنولوژی نوترکیبی و طراحی پروسه همچنین بیوانفورماتیک و پروسه مهندسی سیستم ها
  • attention on multidisciplinary approaches for integrative bioprocess design
  • Coverage includes rational manipulation of biosystems through metabolic engineering techniques to provide new biocatalysts
  • The journal examines model-based design of bioprocesses
  • such as up-stream processing
  • bioreactor operation and downstream processing
  • leading to new and sustainable production processes
  • leading to new and sustainable production processes
  • taking into account the environment and constraints of technical production processes
  • integration of recombinant technology and process design
  • as well as bioinformatics and process systems engineering

  آدرس ژورنال:

  http://link.springer.com/journal/449اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی