معرفی ژورنال : Cluster Computing
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
ژورنال های isi علوم کامپیوتر
 • محاسبات خوشه ای

  Cluster Computing

  نام انگلیسی ژورنال:

  Cluster Computing

  نام فارسی ژورنال:

  محاسبات خوشه ای

  نوع ژورنال: open access و non open access

  issn(print): 1386-7857
  issn(online): 1573-7543
  impact factor: 2014

  توضیحات:

  حوزه های پذیرش:

  • ارائه اخرین نتایج در زمینه عملکرد عالی محاسبات توزیعی (HPDC)
  • در محیط های HPDC
  • بکارگیری تکنیک های موازی و یا تکنیک های محاسبات توزیعی برای استفاده از برنامه های متکی به محاسبات در سراسر شبکه های کامپیوتری
  • ارائه منبع مهمی از اطلاعات برای شمار زیادی از محققان
  • توسعه دهندگان و کاربران محیط های HPDC
  • latest results in these fields that support High Performance Distributed Computing (HPDC)
  • In HPDC environments
  • parallel and/or distributed computing techniques are applied to the solution of computationally intensive applications across networks of computers
  • The journal represents an important source of information for the growing number of researchers
  • developers and users of HPDC environments

  آدرس ژورنال:

  http://link.springer.com/journal/10586اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی