معرفی ژورنال : Computational Optimization and Applications
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
ژورنال های isi علوم کامپیوتر
 • بهینه سازی محاسباتی و برنامه ها

  Computational Optimization and Applications

  نام انگلیسی ژورنال:

  Computational Optimization and Applications

  نام فارسی ژورنال:

  بهینه سازی محاسباتی و برنامه ها

  نوع ژورنال: open access و non open access

  issn(print): 0926-6003
  issn(online): 1573-2894
  impact factor: 2014

  توضیحات:

  حوزه های پذیرش:

  • طیف وسیعی از موضوعات در حوزه بهینه سازی شامل
  • بهینه سازی در مقیاس بزرگ
  • بهینه سازی بدون محدودیت
  • بهینه سازی تحمیلی
  • بهینه سازی غیر قابل تشخیص
  • بهینه سازی ترکیبی
  • بهینه سازی احتمالی (استکاستیک)
  • بهینه سازی چند منظوره
  • بهینه سازی شبکه
  • همچنین برنامه نویسی خطی
  • تمایز خودکار
  • انالیز تقریبی و انالیز خطا
  • برنامه نویسی پارامتری
  • و انالیز حساسیت
  • علم مدیریت و موارد دیگر
  • A wide range of topics in optimization
  • including
  • large scale optimization
  • unconstrained optimization
  • constrained optimization
  • nondifferentiable optimization
  • combinatorial optimization
  • stochastic optimization
  • multiobjective optimization
  • and network optimization
  • It also covers linear programming, complexity theory
  • automatic differentiation
  • approximations and error analysis
  • parametric programming and sensitivity analysis
  • management science
  • and more

  آدرس ژورنال:

  http://link.springer.com/journal/10589اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی