معرفی ژورنال : Computational Statistics
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
ژورنال های isi علوم کامپیوتر
 • امار محاسباتی

  Computational Statistics

  نام انگلیسی ژورنال:

  Computational Statistics

  نام فارسی ژورنال:

  امار محاسباتی

  نوع ژورنال: open access

  issn(print): 0943-4062
  issn(online): 1613-9658
  impact factor: 2014

  توضیحات:

  حوزه های پذیرش:

  • انتشار کاربردها و تحقیقات روش شناختی در زمینه امار ریاضیات
  • . موضوعاتی شامل علوم کامپیوتر
  • ریاضی دانان
  • و اماردانانی که در حوزه های گسترده ای از علوم اماری شامل بیومتریک
  • اقتصاد سنجی
  • انالیز داده ها
  • گرافیک
  • شبیه سازی
  • الگوریتم ها
  • سیستم های مبتنی بر معلومات
  • و محاسبات بیزین
  • تاثیر کامپیوتر بر علم امار و برعکس
  • همچنین انتشار گزارش هایی در خصوص سخت افزار
  • نرم افزار و بسته بندی
  • Publication of applications and methodological research in the field of computational statistics
  • The journal provides a forum for computer scientists
  • mathematicians
  • and statisticians working in a variety of areas in statistics
  • including biometrics
  • econometrics
  • data analysis
  • graphics
  • simulation
  • algorithms
  • knowledge-based systems
  • and Bayesian computing
  • influence of computing on statistics and vice versa
  • The journal also publishes hardware
  • software
  • and package reports

  آدرس ژورنال:

  http://link.springer.com/journal/180اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی