معرفی ژورنال : Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
ژورنال های isi علوم کامپیوتر
 • کارهای مشترک با پشتیبانی کامپیوتر

  Computer Supported Cooperative Work (CSCW)

  نام انگلیسی ژورنال:

  Computer Supported Cooperative Work (CSCW)

  نام فارسی ژورنال:

  کارهای مشترک با پشتیبانی کامپیوتر

  نوع ژورنال: open access و non open access

  issn(print): 0925-9724
  issn(online): 1573-7551
  impact factor: 2014

  توضیحات:

  حوزه های پذیرش:

  • انتشار نتایج پژوهش های نوین و ارائه ساختاری و جایگاهی برای پژوهش های میان رشته ای برای بحث و تبادل ایده هایی در خصوص موضوعات نظری
  • عملی
  • تکنیکی
  • و اجتماعی در CSCW
  • موضوعات تحت پوشش شامل طیف وسیعی از مطالعات فرهنگ شناسی کارهای تعاونی برای گزارش توسعه سیستم های CSCW و پایه های تکنولوژیکی انها
  • Disseminates innovative research results and provides an interdisciplinary forum for the debate and exchange of ideas concerning theoretical
  • practical
  • technical
  • and social issues in CSCW
  • Coverage ranges from ethnographic studies of cooperative work to reports on the development of CSCW systems and their technological foundations

  آدرس ژورنال:

  http://link.springer.com/journal/10606اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی