معرفی ژورنال : Constraints
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
ژورنال های isi علوم کامپیوتر
 • محدودیت ها

  Constraints

  نام انگلیسی ژورنال:

  Constraints

  نام فارسی ژورنال:

  محدودیت ها

  نوع ژورنال: open access و non open access

  issn(print): 1383-7133
  issn(online): 1572-9354
  impact factor: 2014

  توضیحات:

  حوزه های پذیرش:

  • زمینه ها
  • هوش مصنوعی
  • استدلال خودکار
  • الگوریتم های ترکیبی
  • پایگاه داده ها
  • ریاضیات گسسته
  • تحقیقات عملکردی
  • زبان های برنامه نویسی
  • قابلیت رضایت و منطق محاسبات
  • حوزه ها
  • عوامل و سازه ها
  • بیوانفورماتیک
  • طراحی و پیکره بندی
  • گرافیک،
  • مجازی سازی
  • روابط کاربر
  • تعامل انسان-کامپیوتر و پشتیبان تصمیم
  • رباتیک
  • دید ماشینی
  • و زبان شناسی محاسباتی
  • زمان بندی
  • برنامه ریزی
  • تخصیص منابع
  • استدلال زمانی و مکانی
  • Disciplines
  • artificial intelligence
  • automated reasoning
  • combinatorial algorithms
  • databases
  • discrete mathematics
  • operations research
  • programming languages
  • satisfiability and computational logic
  • Domains
  • agents
  • bioinformatics
  • design and configuration
  • graphics
  • visualization
  • user interfaces
  • human-computer interaction and decision support
  • robotics
  • machine vision and computational linguistics
  • scheduling
  • planning
  • resource allocation
  • temporal and spatial reasoning

  آدرس ژورنال:

  http://link.springer.com/journal/10601اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی