دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو -

تعداد مقالات یافته شده: 17319
ردیف عنوان نوع
1 کارآفرینی بین‌المللی در دنیای پساکرونا
سال انتشار: 20121 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟ نقش کارآفرینی بین‌المللی (IE) در دنیای جدید چه خواهد بود؟ این مقاله در تلاشش است به دو پرسش پاسخ دهد و بر تغییرات ایجادشده توسط کووید و نحوه‌ی اثرگذاری احتمالی آن بر حوزه و نوع فعالیت‌های کارآفرینی بین‌المللی در سالیان پیش رو تأکید دارد. این مقاله به بررسی عملکرد احتمالی کارآفرینان و شکل‌دهی نظم جهانی نوظهور می‌پردازد. مقاله‌ی پیش رو با تشریح پیامدهای این تغییرات برای کارآفرینی IE، الگویی برای پژوهش آینده ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها: کارآفرینی بین‌المللی | سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی (INV ها) | کووید-19 | تغییرات سازمانی | دیجیتالی شدن | نوآوری | الگوی پژوهشی
مقاله ترجمه شده
2 Data Mining Strategies for Real-Time Control in New York City
استراتژی داده کاوی برای کنترل زمان واقعی در شهر نیویورک-2105
The Data Mining System (DMS) at New York City Department of Transportation (NYCDOT) mainly consists of four database systems for traffic and pedestrian/bicycle volumes, crash data, and signal timing plans as well as the Midtown in Motion (MIM) systems which are used as part of the NYCDOT Intelligent Transportation System (ITS) infrastructure. These database and control systems are operated by different units at NYCDOT as an independent database or operation system. New York City experiences heavy traffic volumes, pedestrians and cyclists in each Central Business District (CBD) area and along key arterial systems. There are consistent and urgent needs in New York City for real-time control to improve mobility and safety for all users of the street networks, and to provide a timely response and management of random incidents. Therefore, it is necessary to develop an integrated DMS for effective real-time control and active transportation management (ATM) in New York City. This paper will present new strategies for New York City suggesting the development of efficient and cost-effective DMS, involving: 1) use of new technology applications such as tablets and smartphone with Global Positioning System (GPS) and wireless communication features for data collection and reduction; 2) interface development among existing database and control systems; and 3) integrated DMS deployment with macroscopic and mesoscopic simulation models in Manhattan. This study paper also suggests a complete data mining process for real-time control with traditional static data, current real timing data from loop detectors, microwave sensors, and video cameras, and new real-time data using the GPS data. GPS data, including using taxi and bus GPS information, and smartphone applications can be obtained in all weather conditions and during anytime of the day. GPS data and smartphone application in NYCDOT DMS is discussed herein as a new concept. © 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V. Selection and peer-review under responsibility of Elhadi M. Shakshu Keywords: Data Mining System (DMS), New York City, real-time control, active transportation management (ATM), GPS data
مقاله انگلیسی
3 تکنیک ها و کاربردهای توالی یابی RNA تک سلولی در تحقیقات تکوین تخمدان و بیماری های مرتبط
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
تخمدان یک ارگان بسیار سازمان یافته متشکل از سلول های زایا و انواع مختلف سلول های سوماتیک است که ارتباطات آنها منجر به تکوین تخمدان و تولید تخمک های عملکردی می شود. تفاوت بین سلول های منفرد ممکن است اثرات عمیقی بر عملکرد تخمدان داشته باشد. تکنیک‌های توالی‌یابی RNA تک سلولی، رویکردهای امیدوارکننده‌ای برای کشف ترکیب انواع سلولی ارگانیسم ها، پویایی رونوشت‌ها یا ترنسکریپتوم، شبکه تنظیم‌کننده بین ژن‌ها و مسیرهای سیگنال‌دهی بین انواع سلول‌ها در وضوح تک سلولی هستند. در این مطالعه، ما یک مرور کلی از تکنیک‌های توالی‌یابی RNA تک سلولی موجود از جمله Smart-seq2 و Drop-seq و همچنین کاربردهای آن‌ها در تحقیقات بیولوژیکی و بالینی ارائه می‌کنیم تا درک بهتری از مکانیسم‌های مولکولی زیربنای تکوین تخمدان و بیماری های مرتبط با آن ارائه کنیم.
کلیدواژگان: تکوین تخمدانن | توالی یابی RNA تک سلولی | شبکه تنظیمی | بیماری ها
مقاله ترجمه شده
4 تجزیه و تحلیل پوششی داده مبتنی بر نسبت: یک رویکرد تعاملی برای شناسایی معیار
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
در دنیای واقعی ما با موارد زیادی مواجه هستیم که در آن نسبت داده های ورودی/خروجی برای مدیران بسیار مهم است، بنابراین در این رابطه نمی توان از مدل های سنتی تحلیل پوششی داده (DEA) برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU) استفاده کرد، و باید از مدل های DEA بر اساس داده های نسبت بهره برد. برای بدست آوردن معیار مربوطه برای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارآمد، باید ورودی‌ها و خروجی‌ها را به ترتیب کاهش و افزایش دهیم و به یک پیش‌بینی واحد و منسجم تصمیم‌گیرنده در مرز کارایی برسیم. در این مقاله ما یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه (MOLP) (multi-objective linear programming) را برای ارزیابی کارایی بر اساس تعریف مجموعه امکان تولید در حضور داده‌های نسبت و به دست آوردن معیار مربوطه برای هر واحد تصمیم‌گیری DMU ارائه می‌کنیم. ما از روش تعاملی زایونتس و والنیوس (Z-W) برای حل مدل MOLP ارائه شده استفاده می‌کنیم. با استفاده از تنظیم هدف توسط مدیر از بین راه حل های حاصل از مسئله MOLP، بهترین راه حل را با توجه به ترجیحات مدیران به عنوان معیار انتخاب می کنیم و در پایان نتایج تحقیق را ارائه می کنیم.
واژگان کلیدی: کارایی | DEA-R | معیار | برنامه ریزی چند هدفه | روش تعاملی
مقاله ترجمه شده
5 وارد کردن کارآفرینی و کسب و کار خانوادگی به طور کامل در بخش مدیریت
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
بسیاری از دانش پژوهان جوان کارآفرینی و کسب و کار خانوادگی در بخش های مدیریت زندگی می کنند. با این حال، اغلب این دپارتمان ها، انتشارات مربوط به کارآفرینی و کسب و کار خانوادگی را معادل انتشارات در مجلات مدیریتی نمی شناسند. چنین استدلال هایی در مورد کیفیت مجله چیزی بیش از بحث های باطنی ساده است. در واقع، تصدیق کیفیت مجلات کارآفرینی / کسب و کار خانوادگی بسیار مهم است زیرا پیشرفت محققان جوان به سمت تصدی و ارتقاء در سراسر جهان به انتشارات در مجلات با کیفیت بالا بستگی دارد. با این حال، از آنجایی که محققان در تجارت مبتنی بر شواهد هستند، ما استدلال می‌کنیم که دیدگاه‌های دانشگاهیان را می‌توان تغییر داد. بنابراین، ما در ابتدا شواهدی را در مورد سه واقعیت در مورد مجلات کارآفرینی ارائه می کنیم که دامنه آنها تا حدی شامل مشاغل خانوادگی است. ما باید دیدگاه محققان مدیریت را نسبت به کیفیت این مجلات تغییر دهیم.
کلید واژه ها: مجلات کارآفرینی | مجلات کسب و کار خانواده |استناد دانشگاهی |بلوغ |رشد میدانی
مقاله ترجمه شده
6 رونق در یک چشم انداز در حال تغییر: نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از استراتژی کسب و کار
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
سازمان های معاصر برای شناخت بهتر مشتریان خود نیاز به برقراری ارتباط با مشتریان خود دارند تا آنها بتوانند یاد بگیرند که چگونه نیازهای خود را بهتر ارضا کنند، خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند و از این طریق عملکرد تجاری خود را بهبود بخشند. رسانه‌های اجتماعی یکی از انواع کانال‌های ارتباطی هستند که سازمان‌ها در حال حاضر از آن برای حمایت از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که چگونه انواع مختلف سازمان‌ها از رسانه‌های اجتماعی برای حمایت از استراتژی‌های تجاری خود استفاده می‌کنند و چگونه این امر بر سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد.کارایی. برای دستیابی به این هدف، این پژوهش اطلاعاتی را از چندین سازمان در تهران، پایتخت ایران و 58 نفر از مدیران، کارشناسان بازاریابی، کارشناسان رسانه‌های اجتماعی و اساتید دانشگاه جمع‌آوری می‌کند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی- استنباطی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی نقش مهم و در عین حال متفاوتی در حمایت از استراتژی‌های توسعه کسب‌وکار جستجوگر، تحلیلگر، راکتور و مدافع دارند که عناصر کلیدی در بهبود عملکرد کسب‌وکار هستند.
کلید واژه ها: استراتژی کسب و کار | رسانه های اجتماعی | عملکرد تجاری
مقاله ترجمه شده
7 آیا پویایی کسب و کار ایالات متحده در دهه 2010 بهبود یافت؟
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
ما شواهدی ارائه می‌دهیم که نشان می‌دهد هم نرخ‌های ورود شرکت‌ها و هم مؤسسات در ایالات متحده در دهه گذشته در حال افزایش بوده‌اند و ظاهراً به کاهش مشاهده شده در دهه‌های گذشته پایان داده‌اند. با این حال، نه نرخ اشتغال زایی و تخریب و نه نرخ تخصیص مجدد نشانه هایی از بهبود را نشان نمی دهد. این ویژگی‌های متضاد پس از کنترل تغییرات در اندازه شغلی واحدهای تجاری با یکدیگر تطبیق داده می‌شوند. در نتیجه، نتیجه می گیریم که پویایی کسب و کار در سطوح پایین تاریخی در طول دهه 2010 یکسان شد. کلید واژه ها: پویایی کسب و کار |نرخ ورودی و خروجی تنظیم شده با اندازه | BDS | BED
مقاله ترجمه شده
8 مدیریت بر اساس ارزش ها: مطالعه کیفی چگونگی مشاهده و اجرای مسئولیت های کارفرمای خود در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط صاحبان مشاغل کوچک در بخش نظافت
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
برای این مطالعه با نه صاحب کسب و کار کوچک سوئدی در بخش نظافت در رابطه با نظرات و تجربیات شخصی آنها در مورد مسئولیت های کارفرما در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل توسط یک تحلیل محتوای کیفی هدایت می شود که استراتژی های اعمال شده برای رهبری مسئول را بررسی می کند. ما متوجه شدیم که یک الگوی رفتاری خاص وجود دارد که بیش از بقیه برجسته است. صاحبان مشاغل کوچک مرتباً شکلی از رهبری مسئولانه را اجرا می کنند که ما آن را مدیریت ارزش ها می نامیم. مدیریت بر اساس ارزش ها با استفاده از سه راهبرد ایجاد روابط کارکنان، مدیریت منطقی و انتقال مسئولیت به کار گرفته شد. این سبک مدیریت می تواند برای شرایط کاری کارکنان هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف باشد. نقاط قوت این است که مالکان حمایت می کنند، راهنمایی می کنند، و برقراری ارتباط در رهبری خود با کارکنان خود در حالی که نقاط ضعف می تواند این باشد که آنها، مالکان، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش، بر ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد صاحبان کسب‌وکارهای کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش بر اساس ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش بر اساس ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد صاحبان کسب‌وکارهای کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود.
کلید واژه ها: صاحبان مشاغل کوچک | صنعت نظافت | بهداشت و ایمنی شغلی | رهبری مسئول
مقاله ترجمه شده
9 تجزیه و تحلیل تأثیر اطلاعات مدیریت کسب و کار بر اقتصاد املاک و مستغلات چین
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
به عنوان یک ابزار مهم نظارت ملی بر اقتصاد بازار، ایجاد اطلاعات مدیریت بازرگانی نقش مهمی در تنظیم رفتار بازار و ترویج توسعه پایدار اقتصاد بازار ایفا می کند. اقتصاد املاک و مستغلات نقش مهمی در اقتصاد بازار چین ایفا می کند، اما توسعه سریع منجر به مشکلات اجتماعی نیز می شود. ساخت اطلاعات مدیریت کسب و کار و نظارت مؤثر بر اقتصاد املاک و مستغلات چین می تواند توسعه پایدار و سالم اقتصاد املاک و مستغلات را ارتقا دهد. بر این اساس، این مقاله ابتدا وضعیت فعلی و ضرورت اطلاع‌رسانی مدیریت کسب‌وکار چین را تحلیل می‌کند، تأثیر اطلاعات مدیریت کسب‌وکار را بر اقتصاد املاک و مستغلات با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد املاک چین تحلیل می‌کند و پیشنهادات شخصی برای توسعه آینده اقتصاد املاک و مستغلات، به امید اینکه بتواند مرجعی برای محققان مربوطه فراهم کند.
کلیدواژه ها: مدیریت بازرگانی | اطلاع رسانی سازی | اقتصاد املاک و مستغلات
مقاله ترجمه شده
10 عوامل تعیین کننده باز بودن کسب و کار در فرآیندهای نوآوری
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
مفهوم نوآوری باز نه تنها به عنوان یک موضوع مطالعه در دانشگاهیان، بلکه به عنوان چارچوبی برای توسعه مدل های جدید مدیریت کسب و کار به اهمیت ویژه ای دست یافته است. این مقاله به بررسی عوامل تعیین کننده یکی از ابعاد نوآوری باز مرتبط با استفاده از دانش خارجی برای توسعه فرآیندهای نوآوری تجاری می پردازد. تجزیه و تحلیل بر اساس ریز داده های توسعه و نوآوری فناوری بررسی EDIT 2015 - 2016 انجام شده توسط آژانس آماری کلمبیا (DANE) انجام شده است. برای این منظور، معیاری که میزان باز بودن شرکت را در رابطه با استفاده از منابع اطلاعاتی خارجی برای توسعه فعالیت‌های نوآورانه نشان می‌دهد، معرفی شده است. متغیرهای مرتبط با قابلیت‌های فن‌آوری شرکت، موانع نوآوری و استراتژی مناسب‌بودن به عنوان عوامل تعیین‌کننده در نظر گرفته می‌شوند.
کلیدواژه ها: نوآوری باز | منابع اطلاعاتی | تحقیق و توسعه | استراتژی های مناسب سازی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi