دانلود و نمایش مقالات مرتبط با  European::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو -  European

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 از دست دادن معصومیت مشترک در مفروضات قانون
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در این مقاله Stumer به بررسی مفهوم، مبانی هنجاری و پیامدهای سازمانی مفهوم برائت (بخشودگی – عفو) در قانون انگلیسی می پردازد. تعاملات انتقادی با مفروضات روش Stumer و استدلال هنجاری، مربوط به مسائل محدود به مفاهیم و نحوه سنتی و مشترک بخشودگی وکلا می باشد که امری گسترده و برجسته است. ارائه موضوعات قبلی، و نیز بحث در مورد مشروعیت بند تعهد معکوس و چگونگی سازگاری آن، به قانون حقوق بشر اروپا و اساسات کلی فقه کیفری کمک می کند. کلمات کلیدی: اصل بخشودگی - قانون اروپایی حقوق بشر - اصول وولمینگتون - تعهد بند معکوس - دفاع مثبت - قانون مشترک فقه کیفری
مقاله ترجمه شده
2 نفرت، استحکام معنی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
هر چند واژگان دوست و دشمن معمولا به عنوان مفاهیمی متضاد و متقابل یکدیگر در نظر گرفته میشوند ولی نمیتوان (نفرت) رامتضاد (دوست داشتن ) در نظر گرفت . (نفرت ) از ایده اولوژی خاصی از تفکر اروپایی سرچشمه میگیرد.این دو ایده اولوژی عبارتند از (فطرت) که یک مفهوم انتزاعی . ego (من) که با مفهوم واژه I (من) متفاوت است و کوچکترین واژه ای است که هویت فرد را مشخص میسازد . سرچشمه نفرتهای نژدای به رده بندی های سلسله مراتبی مربوط به بومی سازی باز میگردد که در زمان توسعه مستعمره های اروپایی انجام یافته است این امر نشانگر آن است که چگونه از ترکیب بومی سازی و egoism یک فرد یا یک گروه به اعتبار فراوان ، اصالت و یا خلوص دست میابد بر اساس نظریات pascal ،fanon Derrida این تحقیق به بررسی خویشتن خود مختار خود شیفته و فطری میپردازد. این مبحث از نقطه نظر آموزش برخلاف نفرت نژادی محسوب میشود و گفتمان پر از نفرت را نیز شامل میشود بر اساس این تحقیق شان و مقام و میزان استقلال هر فرد یا هر گروه به عنوان یک حسن در نظر گرفته میشود که نمیتوان آنرا در قالب معنی بیان نمود این موضوع در تضاد با نفرت قرار دارد که میتوان آنرا در قالب معنای بسته و مستحکم تشریح نمود . واژگان کلیدی: Derrida ، شان و منزلت ، آموزش، Ego: مستعمره های اروپایی ،fanon، Freud (فروید) ، گفتمان نفرت انگیز ، نفرت ، فطرت ،pascal ، نژادی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی