دانلود و نمایش مقالات مرتبط با آذربایجان::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - آذربایجان

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Maritime transport and economic growth: Interconnection and influence (an example of the countriesin the Caspian sea coast; Russia, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan and Iran)
حمل و نقل دریایی و رشد اقتصادی: اتصال و نفوذ (نمونه ای از کشورهای ساحل دریای خزر ؛ روسیه ، آذربایجان ، ترکمنستان ، قزاقستان و ایران)-2020
The article reflects the results of the study on the relationship between the development of maritime transport and the dynamics of economic growth in the countries of the Caspian Sea coast. Among other things, the authors analyzed the impact of maritime transport on the economic development of such countries as Russia, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan and Iran. Special attention is paid to the study of the close relationship between the factors that negatively affect the economic growth of the countries under study and the internal factors that characterize the system of maritime transport and the formation of a system of performance indicators for the economies of the Caspian Sea. The results of the study showed that the implementation of projects to improve the development of maritime transport by the management creates conditions for sustainable economic growth of the countries in the Caspian basin.
Keywords: Economic growth | Maritime transport | Caspian basin countries | Economic efficiency
مقاله انگلیسی
2 Excessive use of pre-trial detention in Azerbaijan: Examination of the causes
استفاده افراطی از بازداشت قبل از محاکمه در آذربایجان: بررسی علل-2019
As a country with a criminal justice system that has historically put too much emphasis on the use of custodial preventive measures, Azerbaijan has suffered from the consequences of the overuse of pre-trial detention. The management of detention centres has become a financial and logistical burden for the government, and the excessive use of pre-trial detention as a preventive measure for accused persons has also had deleterious effects on detainees and communities. Through the analysis of the secondary data, this article attempts to understand the causes of the overuse of pre-trial custody in the context where a variety of alternative options is available. The paper argues that a deviation from the guidelines on the part of the judiciary, procurators and investigators, corrupt practices in the pre-trial phase and sufficient degree of judicial independence have been the key reasons behind the over-reliance on pre-trial detention.
مقاله انگلیسی
3 Information systems model for targeting policies: A graph-theoretic analysis of expert knowledge
مدل سیستم های اطلاعاتی برای سیاست گذاری های هدفمند: تجزیه و تحلیل نمودار نظری از دانش خبره-2019
This paper develops a graph-theoretic approach to analyzing information system priorities using expert knowledge. The constructed information system model lends itself to the identification and quantifica- tion of priority pathways of information flow in the system where agents have different learning and information distribution capacities. The approach is developed in four steps. In step 1, a policy issue is formulated using systems approach. In step 2, through a workshop, expert knowledge is gathered on the interactions of system components. Distribution and learning capacities of individual components are approximated through a questionnaire. In step 3, with the aid of graph-theoretic concepts, system prior- ities are quantitatively refined. In step 4, using the findings from graph-theoretic analysis, specific policy interventions are developed for effective targeting of the policy issue. The approach developed is then illustrated with an application to food and nutrition security information system in Azerbaijan. Specific policy intervention strategies are proposed.
Keywords: Expert knowledge | Systems analysis of digraph | Priority setting | Maximum flow | food-nutrition security information system | Azerbaijan
مقاله انگلیسی
4 Barriers to the development of medical tourism in East Azerbaijan province, Iran: A qualitative study
موانع توسعه گردشگری دارویی در استان آذربایجان شرقی، ایران: یک مطالعه کیفی-2018
The purpose of the present study was to determine factors impeding the development of medical tourism in East Azerbaijan province, Iran. The data were derived from interviews with 16 key informants. Data analysis of the study was conducted through employing the software MAXQDA-12. The results show that marketing, international issues, culture, transfer, brokerage, management, and policy problems are the main barriers to the development of medical tourism. It seems that East Azerbaijan province should provide necessary context for the participation and investment of private sector in the field of medical tourism. Further, it should design and implement long and short-term strategies in proportion to the problems raised.
keywords: Medical tourism| Tourism development| East Azerbaijan province
مقاله انگلیسی
5 داده های مربوط به قابلیت خوردگي و مقیاس پذیری منابع آب آشامیدنی با استفاده از شاخص های پایداری در جلفا، آذربایجان شرقی، ایران
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
این مطالعه مقطعی بر روی منابع آب آشامیدنی شهر جلفا (استان آذربایجان شرقی ایران) با نمونه برداری از 30 چاه انجام شد. سختی، کلسیم، pH، قلیاییت کل ، TDS، دما و سایر پارامترهای شیمیایی با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد. . شاخص اشباع لانژليه (LSI)، شاخص پایداری ريزنار (RSI)، شاخص مقباس پذیری (PSI) پوكوريوس ، شاخص لارسون-اسكولد(LS) و شاخص (AI)شدت خوردگي محاسبه شد و نتایج نشان داد که شاخص های شاخص اشباع LSI ، شاخص پایداری RSI ، شاخص مقباس پذیری PSI ، شاخص LS و شاخص AI به ترتیب 1.15 ( 7.43 ± )، 6.92 ( 0.54 ± )، 6.42 (0.97 ± )، 0.85 (0.72 ± ) و 7.97 (7.47 ± ) بدست آمد. از لحاظ طبقه بندی آب، 30 درصد از نمونه ها در دسته NaCl و 6/26 درصد در دسته NaHCO3 و 43.4 درصد نمونه ها در دسته CaHCO3، MgHCO3 و MgCl قرار گرفتند. شاخص های رسوب نشان داد که آب چاه ها می تواند خورنده درنظر گرفته شود.
کلید واژه : پتانسیل خوردگي و مقیاس پذیری | شاخص های پایداری | آب زیرزمینی | جلفا
مقاله ترجمه شده
6 آیا شفافیت مهم است؟ ارزیابی اثرات حکومتي ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) در جمهوری آذربایجان و لیبریا
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) توسط طرفداران آن به عنوان روشي شناخته شده است كه براي افزایش دسترسی به اطلاعات در بخش صنایع استخراجی و بهبود حسابدهی دولت به شدت مورد نیاز است. همچنين آن شرکت های انرژی را قادر می سازد تا مسئولیت و پایداری خود و کشورهایی که قادر به جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر هستند را نشان دهند و جوامع را قادر می سازد تا به گفت و گو با برنامه ریزان ملی در مورد مسائل مربوط به انرژی بپردازند. در این مقاله، ما پرسيديم: آن چه کاري انجام مي دهد؟ آیا کشورهایي كه به استانداردهای EITI پيوستند، در واقع معیارهای حکومت انتخاب شده را بهبود بخشيدند؟ برای پاسخ به این سوال، این مقاله ابتدا به طور خلاصه تاریخچه EITI و جزئیات مزایای فرضی مورد حمایت حامیان آن را بيان مي كند. سپس آن این مزایا را با ارزیابی کیفی عملکرد EITI برای دو کشور اول جمهوری آذربایجان و لیبریا برای رسیدن به كانديدي آزمايش كرد. این مقاله مشخص كرد در حالی که EITI بر برجستگی اطلاعات قابل اعتماد و داده ها در مورد صنایع استخراجی تأکید مي كند، نسبت بهبود حکومت معمولی به EITI دشوار است. علاوه بر این، EITI یک پارادوکس ذاتی را در مورد فضائل شفافیت نشان می دهد و همچنین مشخص می سازد که بسیاری از آسیب هاي توسعه استخراج و هیدروکربن از نظر اجتماعی و اقتصادی اجتناب ناپذیر است.
کلمات کلیدی: حکومت | انرژی | شفافیت | ابتکار شفافیت صنعت استخراج (EITI) | وفور منابع | جمهوری آذربایجان | لیبریا
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi