دانلود و نمایش مقالات مرتبط با آزمایشگاه::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - آزمایشگاه

تعداد مقالات یافته شده: 96
ردیف عنوان نوع
1 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات با کنترل هوشمند تعداد ذرات برای طراحی بهینه ماشین های الکتریکی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این مقاله، یک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) اصلاح شده پیشنهاد می شود که نسخه ارتقاء یافته الگوریتم PSO معمولی است. برای بهبود دادن عملکرد الگوریتم PSO ، یک روش جدید برای کنترل کردن هوشمندانه تعداد ذرات به کار برده شده است. این روش جدید، مقدار هزینه بهترین جهانی (gbest) در تکرار فعلی نسبت به gbest در تکرار قبلی را با یکدیگر مقایسه می کند. اگر بین دو مقدار هزینه اختلافی وجود داشته باشد، آنگاه الگوریتم پیشنهادی در مرحله اکتشاف عمل می کند و تعداد ذرات را حفظ می کند. اما، وقتی که اختلاف در مقادیر هزینه نسبت به مقادیر تحمل تخصیص یافته توسط کاربر کوچکتر باشد، این الگوریتم پیشنهادی در مرحله استخراج عمل می کند و تعداد ذرات را کاهش می دهد. علاوه بر این، این الگوریتم ، نزدیکترین ذره به بهترین ذره را حذف می کند تا از تصادفی بودنش بر حسب فاصله ی اقلیدسی اطمینان حاصل کند. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از پنج تابع آزمون عددی اعتبارسنجی می شود، که تعداد فراخوانی های تابع تا اندازه ای نسبت به PSO معمولی کاهش می یابد. بعد از اعتبار سنجی الگوریتم ، برای طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم درونی (IPMSM) به کار برده می شود تا اعوجاج هارمونیک کل (THD) نیروی ضد محرکه الکتریکی (back-EMF) کاهش یابد. با در نظر گرفتن شرط عملکرد، طراحی بهینه به دست می آید که back-EMF THD را کاهش داده و مقدار back-EMF را برآورده می کند. نهایتا، یک مدل آزمایشگاهی را ایجاد کرده و آزمایش می کنیم. برای اعتبارسنجی عملکرد طراحی بهینه و الگوریتم بهینه سازی ، یک آزمایش بدون بار انجام می شود. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، اثربخشی الگوریتم پیشنهادی بر روی طراحی بهینه یک ماشین الکتریکی تایید می شود.
کلمات کلیدی: طراحی بهینه | الگوریتم بهینه سازی | بهینه سازی ذرات ذرات | ماشین الکتریکی | موتور همگام مگنت دائمی.
مقاله ترجمه شده
2 مدیریت انرژی دینامیکی برای سیستم قدرت فوتوولتائیک شامل ذخیره سازی ترکیبی انرژی در استفاده از ریز شبکه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
تکنولوژی های ذخیره سازی انرژی یک قسمت ادغام شده مهم با شبکه سیستم های انرژی تجدید پذیر (RES) در آینده خواهند شد. استفاده از ذخیره سازی انرژی با RES در بهترین راه استفاده از توان تجدید پذیر و کاهش مصرف سوخت های فسیلی متداول می‌باشد. تغییر ناگهانی تقاضای بار ذخیره سازی انرژی با حداکثر توان با قابلیت چگالی نیاز دارد. این مقاله حاوی یک سیستم ذخیره سازی انرژی ترکیبی (HESS) است که حاوی دو انرژی بالا و بانک باتری ذخیره سازی چگالی توان و واحد ابر خازن به ترتیب برای پاسخ به ضرورت های ذکر شده در بالا، می‌باشد. تنظیم سیستم قدرت پیشنهاد شده و الگوریتم مدیریت انرژی دینامیکی می‌تواند شدیدا تقاضای بار دینامیکی پشتیبانی شده توسط اجزای سیستم ذخیره سازی انرژی ترکیبی، توان فوتوولتائیک و اتصال شبکه را تامین کند. کنترل واحد از طریق یک الگوریتم مدیریت انرژی، مبنی بر تغییرات دینامیکی در سیستم فراهم شده است. نتایج ارزیابی آزمایشگاهی در این مقاله برای نشان دادن امکان پذیری ساختار مدیریت انرژی پیشنهاد شده ارائه شده است. اعتبار الگوریتم مدیریت انرژی دینامیکی پیشنهاد شده با مبدل کارآمد، به صورت آزمایشگاهی در آزمایشگاه بر اساس نمونه اولیه HESS در شبکه هوشمند بررسی شده است.
اصطلاحات شاخص: باتری | مدیریت انرژی | سیستم ذخیره سازی انرژی ترکیبی | ابر خازن | فوتوولتائیک | ریز شبکه
مقاله ترجمه شده
3 Strategic knowledge management a digital environment: Tacit and explicit knowledge in Fab Labs
مدیریت دانش استراتژیک یک محیط دیجیتال: دانش دقیق و صریح در فاب آزمایشگاه-2018
Fab Labs are places of learning through the exchange of knowledge among its members. They allow to leverage innovation using technological resources available in the space, stimulating the creativity of its participants and enabling the development of products and solutions based on personal projects from ideation, or the con struction supported on knowledge developed by other elements collaboratively, enhancing the result. Itll be described how users learn with others in Fab Labs, which are laboratories of digital fabrication, serving as prototyping platforms of physical objects, with broad educational, social and economic advantages. Its users can leverage their imagination and develop sustainable, social, local, economic innovative solutions to solve real problems, supported by tacit and explicit knowledge transfer. Seven semi structured interviews were performed with the Fab Managers of one Portuguese Lab, one Spanish Lab, one French Lab, one Italian Lab, and three Brazilian Labs. Interesting findings characterized the researched environments.
Keywords: Creativity ، Digital fabrication ، Fab Labs ، Innovation ، Knowledge management ، Makerspaces
مقاله انگلیسی
4 بهینه سازی ساچمه پاشی ‏ با ابزار تصمیم گیری پیچیده: تصمیم گیری چند معیاره
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
فرایند ساچمه پاشی ‏ کنترل شده با دو روش مستقل: (1) ساچمه پاشی اولیه از نوار Almen برای تعیین شدت مورد نظر، (2) ساچمه کاری نمونه واقعی با شدت Almen ، انجام شد. ساچمه پاشی Almen در مرحله اول زمان زیادی طول می کشد. که علت آن این است که علاوه بر استفاده از پارامترهای ورودی، اندازه گیری ارتفاع قوس و کنترل شدت Almen نیز باید به طور پیوسته انجام شود. نتایج به طور مستقیم بر ویژگی های واقعی موثر است. با این حال اندازه گیری ارتفاع و تنظیم پارامترهای ورودی به تکنسین کارفرما بستگی دارد. بنابراین، روش عددی با مدلسازی اجزای محدود (FEM) ، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و RSM (روش شناسی سطح پاسخ) پیشرفت بیشتری دارد. بدین منظور، روش عددی دیگری از جمله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) توسعه یافته اند و همچنین در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، زبری سطح و سختی سطح قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش های MCDM با خودشان سازگار هستند و در چارچوب پارامترهای ورودی (فشار هوا، اندازه ساچمه، طول ساچمه باری) و پارامترهای خروجی نیز سازگار است (سختی سطح، زبری سطح). رویکرد Topsis نتایج سازگار را در مقایسه با دیگر رویکردها و شرایط آزمایشی ارائه می دهد.
کليدواژگان: شدت Almen | ساچمه کاری | Topsis | Vikor | GRA | MCDM
مقاله ترجمه شده
5 واکنش بدن به پوشش تیتانیومی جدید در مقایسه با پلی¬اتراترکتون: ارزیابی سطوح داخلی و محیطی یک ایمپلنت
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
پیش زمینه: افزایش رشد استخوان از بیرون و رشد از داخل در قطعات جوش خوردگی درون بدنی از جنس پلی-اتر اترکتون (PEEK) پتانسیل بهبود نتایج بالینی را دارد. هدف: این مقاله به ارزیابی واکنش آزمایشگاهی ارتقای رشد استخوان جدید و تحرک استخوان با نانومتالن (NM) در مقایسه با PEEK در محل کشت اسفنجی با منافذ خالی می پردازد.
طراحی پژوهش: این یک پژوهش تصادفی کنترل شده بر روی حیوانات است.
روش ها: ایمپلنت ها و بودجه ی این پژوهش توسط SeaSpine (معادل 60000 دلار آمریکا) تأمین شد. پیچ-های استوانه ای با دو منفذ از جنس PEEK با لایه ی زیرمیکرون از جنس تیتانیوم تهیه شدند. پوشش تیتانیوم بر روی کل ایمپلنت قرار گرفت (گروه 1)، در مواردی هم تنها منافذ را پوشاندیم (گروه 2). ایمپلنت-های پلی اتراترکتون فاقد پوشش به عنوان نمونه های شاهد عمل می کنند (گروه 3). ایمپلنت ها در بخش اسفنجی استخوان ران دیستال یا استخوان درشت نی پروگزیمال 8 گوسفند بالغ جای گرفتند و هیچگونه مواد پیوندی بر روی منافذ استفاده نشد.رشد استخوان از بیرون بر روی سطح ایمپلنت و رشد به داخل منافذ طی 4 و 8 هفته پس از عمل جراحی با توموگرافی میکروکامپیوتری (CT) و بافت شناسی فاقد کلسیم زدایی ارزیابی شد.
نتایج: منافذ در ایمپلنت ها در گروه PEEK بطور قابل ملاحظه ای در 4 و 8 هفته خالی بودند. در مقابل، تشکیل استخوان جدید درون منافذ در نمونه های پوشیده شده با NM حتی بدون قرار دادن ماده ی پیوندی بر روی محل شکستگی، ثبت شد. رشد استخوان به درون منفذ در امتداد لایه ی تیتانیوم بود. منافذ دارای پوشش تیتانیومی رتبه ی کیفی میکرو CT استخوانی به مراتب بهتری در مقایسه با PEEK داشتند، متوسط نمره ی پوشش استخوانی گروه 1 (NM)، 1.62±0.89 ، گروه 2 (NM تنها برای منافذ) 1.62±0.77 و گروه 3 (PEEK) برابر با 0.43±0.51 در 4 هفته بود (p<0.01)، برای 8 هفته نیز به ترتیب این نمرات را داریم: 1.79±1.19، 1.98±1.18 و 0.69±0.87 (p<0.05). مقدار استخوان در منافذ (رشد از داخل) با استفاده از داده های حجم سنجی حاصل از میکرو CT کمی سازی شده و بیانگر افزایش کلی حجم استخوان درون منافذ با بکارگیری پوشش تیتانیومی در مقایسه با PEEK است. بافت-شناسی نشان می دهد استخوان های جدید در امتداد سطح تیتانیوم در منافذ ایجاد می شوند. سطح رابط PEEK، بافت رشته ای غیرواکنش پذیر معمولی درون منافذ در هفته ی چهارم و تماس کانونی با استخوان بر روی سطح خارجی در هفته های 4 و 8 را نشان می دهد.
نتیجه گیری: میکرو CT و بافت شناسی بیانگر رشد استخوان از بیرون بر روی سطوح پوشیده شده با NM است که در آن، استخوان تشکیل شده ی جدید در امتداد سطوح پوشیده شده با تیتانیوم نازک ایجاد می شود. سطوح پلی اتراترکتون، بافت رشته ای غیرواکنش پذیر در سطوح رابط را که پیشتر در سناریوهای پیش بالینی گزارش شده بود را نشان می دهد.
کلیدواژه ها: مدل حیوانی | رشد استخوان از بیرون | بافت شناسی | PEEK | گوسفند | جوش ستون فقرات | پوشش تیتانیوم
مقاله ترجمه شده
6 Green multi-tier supply chain management: An enabler investigation
مدیریت زنجیره تامین چند لایه سبز: یک تحقیق توانمند-2018
Stakeholder pressure, from actors including regulators, consumers and non-governmental organizations, has made organizations more responsible for poor environmental performance of their direct and sub-suppliers. Thus, green multi-tier supplier management (GMSM) has become an emergent topic. Yet it is still unclear how to enable GMSM practices effectively, i.e. how to enable sub-suppliers environmental performance improvement. To help address the gap in the literature, this paper aims to identify enablers for sub-suppliers environmental performance improvement, and it further applies a Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)-based case study method to evaluate inter-relationships among these enablers and improve the focal companys GMSM practices, by using action research (AR) method principles. The data analysis and discussion with a follow-up evaluation after two years provided insights for the successful implementation of GMSM. The results show that top managers’ support from the organizations is a prominent and necessary foundational enabler. An interesting observation is that close proximity of supply chain members is regarded as a very pro minent enabler. Evaluation and feedback on these enablers two years later found that the enabler mapping was beneficial, allowing them to address the most influential enablers, and thus the GMSM practices of the focal company has been highly improved. This paper concludes with directions for further research.
Keywords: Supplier management ، Environmental ، Green supply chain management ، Multi-tier supplier management ، Decision-making trial and evaluation ، laboratory ، Action research
مقاله انگلیسی
7 Green multi-tier supply chain management: An enabler investigation
مدیریت زنجیره تامین چند لایه سبز: یک تحقیق توانمند ساز-2017
Stakeholder pressure, from actors including regulators, consumers and non-governmental organizations, has made organizations more responsible for poor environmental performance of their direct and sub-suppliers. Thus, green multi-tier supplier management (GMSM) has become an emergent topic. Yet it is still unclear how to enable GMSM practices effectively, i.e. how to enable sub-suppliers environmental performance improvement. To help address the gap in the literature, this paper aims to identify enablers for sub-suppliers environmental performance improvement, and it further applies a Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)-based case study method to evaluate inter-relationships among these enablers and improve the focal companys GMSM practices, by using action research (AR) method principles. The data analysis and discussion with a follow-up evaluation after two years provided insights for the successful implementation of GMSM. The results show that top managers’ support from the organizations is a prominent and necessary foundational enabler. An interesting observation is that close proximity of supply chain members is regarded as a very pro minent enabler. Evaluation and feedback on these enablers two years later found that the enabler mapping was beneficial, allowing them to address the most influential enablers, and thus the GMSM practices of the focal company has been highly improved. This paper concludes with directions for further research.
Keywords: Supplier management | Environmental | Green supply chain management | Multi-tier supplier management | Decision-making trial and evaluation | laboratory | Action research
مقاله انگلیسی
8 یک روش تخمین موقعیت بدون حسگر مبتنی بر آشکارسازی مشترک موقعیت ویژگی برای موتورهای رلوکتانس سوئیچ شونده(موتور سوئیچ رلوکتانس)
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
برای یک موتور رلوکتانس سوئیچ شونده ، ساده سازی روش کنترل بدون حسگر در عملیات سرعت متوسط و بالا امری خیلی مهم است. راه حل اصلی، آشکارسازی یک موقعیت ویژگی در چرخه الکتریکی است. معمولا، موقعیت هم محور(هم تراز) ، یک موقعیت ویژگی معمولی است که باید آشکارسازی شود. اما، قرار دادن موقعیت هم محور با روش سنتی عبور از صفر دامنه اندوکتانس فاز دشوار است، به ویژه زمانی که زاویه روشن افزایش یابد. در این مقاله، یک روش تخمین نقطه عبور از صفر نیروی محرکه الکتریکی ترانسفورماتوری و نیرو محرکه الکتریکی حرکتی ارائه می شود که با روش تخمین نقطه عبور از صفر دامنه اندوکتانس فاز برای تخمین زدن موقعیت هم محور ترکیب شده است. این روش می تواند مانع از ایجاد خطای پالس های شاخص موقعیت که در موقعیت روشن و مناطق نزدیک به موقعیت غیرهم محور به وجود می آیند، شود. تنها یک پالس شاخص موقعیت که بیانگر موقعيت هم محور در هر چرخه الکتریکی است می تواند تخمین زده شود. نتایج آزمایشگاهی، اعتبار روش پیشنهادی را تایید می کند.
کلمات کلیدی: موقعیت هماهنگ | برآورد موقعیت | اندوکتانس | عبور نقطه | موتور رلوکتانسی witched.
مقاله ترجمه شده
9 MACGSP6: A protocol for supporting internet of things applications with Non-Line-of-Sight links
MACGSP6: پروتکلی برای پشتیبانی برنامه های اینترنت اشیاء با لینک های Non-Line-of-Sight-2017
Wireless Networks with random topologies include multipath and Non-Line-of-Sight (NLOS) links, especially in urban environments. As the Internet of Things emerges many links will be NLOS. However, network protocols are often only evaluated using Line-ofSight radio channels. Previous simulations of the MACGSP6 (Medium Access Control for Gossip-based Sleep Protocol Version 6) protocol demonstrate packet reception rates exceed 90% for networks of more than 1000 nodes with Line-of-Sight conditions. This paper measures the performance of MACGSP6 using a prototype testbed where all links are NLOS. Results demonstrate that MACGSP6 achieved better Average Packet Loss, Average Duplicate Packets and energy consumption than a controlled flooding protocol. Additionally, MACGSP6 made all degraded paths from nodes to sink appear as one ideal hop to the application layer. Therefore, MACGSP6 is an energy and data efficient protocol for Internet of Things networks which include NLOS links.
Keywords: Flooding | Packet loss | Duplicate packets | NLOS | Markov Chains | Testbed
مقاله انگلیسی
10 تغییرپذیری در بررسی آلاینده های فیزیکی موجود در مخلوط های مشتق شده از زباله های شهری تجزیه پذیر تفکیک شده از منبع
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
آلاینده های فیزیکی (شیشه، فلز، پلاستیک و سایر) و سنگ ها از سه مخلوط نهایی تجاری مشتق شده از زباله های شهری تجزیه پذیر تفکیک شده از منبع، تفکیک شده و دسته بندی شدند. متعاقبا" یک زیرمجموعه از قطعه های آلاینده فیزیکی شناسایی شده به داخل مخلوط نمونه های پاک شده دوباره وارد شد و برای بررسی در یک تست میان – آزمایشگاهی با استفاده از روش کنونی PAS100:2011 (AfOR MT PC&S) به سه آزمایشگاه تجاری فرستاده شد. آزمایش نشان داد که دسته آلاینده های "سایر" با گزارش دهی کمتر از حد واقعی، به ویژه برای معمول ترین آلاینده های دسته سایر (کاغذ و مقوا)، و گزارش دهی بیش از حد واقعی برای قطعه های غیر انسان ساز، باعث ایجاد دشواری برای همه آزمایشگاه ها می شود. یک آزمایشگاه میزان قطعه های آلاینده فلزی (ورق های نقره ای میخکوبی شده) را در سه نمونه، کمتر از حد واقعی گزارش کرد. شیشه، پلاستیک و سنگ به صورت متغیر به دلیل دسته بندی نامناسب، کمتر از حدا واقعی گزارش شدند و یا به دلیل آلوده شدن با قطعه های مخلوط (ارگانیک) بیشتر از حدو اقعی گزارش شدند. نتایج در زمینه روشهای جهانی آزمایش آلاینده های فیزیکی و طرح های اطمینان از کیفیت مخلوط، مورد بحث قرار می گیرند.
کلیدواژه ها: کیفیت مخلوط | آلاینده های فیزیکی | ناخالصی ها | مخلوط سازی در – مخزن | غیر درجا | آزمایش میان – آزمایشگاهی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی