دانلود و نمایش مقالات مرتبط با آلایندگی منابع غیرنقطه ای (NPSP)::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - آلایندگی منابع غیرنقطه ای (NPSP)

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 اثر تغییرات فضایی طوفان در انتخاب حالت بهینه برای بهترین روش های مدیریتی (BMP)
سال انتشار: 2007 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
طراحی بهترین اعمال مدیریتی و تعیین وضعیت بهینه برای آن ها نه تنها برای برآورده کردن استانداردهای کیفیت و کمیت آب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ، بلکه برای پایین آوردن هزینه های کلی BMP نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. تغییرات فضایی بارندگی می تواند تاثیرات زیادی بر روی آبدهی نسبی آن و آلودگی منبع غیرنقطه ای داشته باشد. با این حال طراحی و تعیین وضعیت بهینه برای بهترین اعمال مدیریتی متفاوت خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تغییرات فضایی بارندگی و وضعیت بهینه برای BMP می باشد. سه طوفان ساختگی همراه با بارندگی با توزیع های فضایی متغیر، شامل بارندگی یکنواخت، بارندگی پایین دست، و بارندگی بالادست طراحی شدند. برای پیشبینی آبدهی و آلایندگی منابع غیرنقطه ای از مدل WinVAST استفاده شده است. علاوه بر این حوضچه ها و جوی باغچه های نگهداشت روان آب به عنوان بهترین روش های مدیریت ساختاری انتخاب شدند. از جستجوی پراکنده برای یافتن حالت بهینه BMP ها استفاده کردیم. نتایج نشان دادند که هزینه کلی BMP ها در بارش پایین دستی بیشتر از بارش های بالادستی و یکنواخت می باشد. علاوه بر این هزینه حوضچه نگهداشت آب بیشتر از جوی باغچه ها بود. بدین ترتیب با وجود اینکه حوضچه ها بازدهی بیشتری برای پایین آوردن جریان پیک و انتشار آلودگی دارند، اما همیشه به عنوان انتخاب اول در زیرحوضه استفاده نمی شوند.
لغات کلیدی : بهترین روش های مدیریتی (BMP) | آلایندگی منابع غیرنقطه ای (NPSP) | بارندگی | تغییرات فضایی | مدیریت حوضه آبریز | WinVast
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی