دانلود و نمایش مقالات مرتبط با آموزش کارآفرینی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - آموزش کارآفرینی

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 داده های مربوط به آموزش کارآفرینی و عملکرد کارآفرینی کارآفرینان مشتاق در دانشگاه های انتخابی نیجریه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
کارآفرینان افرادی هستند که به طور مداوم احساس ناامیدی می کنند که از زمانی به زمان دیگر در سازمان دیده می شود. در حالیکه تعداد برنامه های آموزش کارآفرینی افزایش می یابد، تاثیر آنها در پس تحقیقات است و مطالعات تصویری نامشخص از تاثیر آموزش کارآفرینی را نشان می دهد. مطالعه حاضر، داده های مربوط به میزان برنامه های آموزشی کارآفرینی دانشگاهی، تحریک عملکرد کارآفرینی کارآفرینان مشتاق در نیجریه را ارائه می دهد. اطلاعات با استفاده از بررسی کمی مقطعی توصیفی در میان دانشجویان دانشگاه (N ¼ 540) در موسسه¬های انتخابی نیجریه جمع آوری شد. در این مطالعه تجزیه و تحلیل رگرسیون در تأیید فرضیات با استفاده از بسته آماری علوم اجتماعی (SPSS) نسخه22 ارائه شده است. آموزش کارآفرینی دانشگاه یک منبع اصلی الهام بخش مورد استفاده قرار گرفت که تاثیر مثبت در مورد کارآفرینی کارآفرینان مشتاق در دانشگاه های انتخابی در نیجریه دارد.
کلید واژه ها: کارآفرینی | آموزش کارآفرینی | کارآفرینان مشتاق | دانشگاه نیجریه
مقاله ترجمه شده
2 تاثير روش آموزش غير سنتي در آموزش كارآفريني بر دانشجويان كارآفريني و بیزنسهای استارت اپی: مقاله داده ای
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
روش های سنتی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها بیشتر شامل روش های نظری است که در انگیزه های مؤثر برای کارآفرینی، کارآیی کمتری دارند. این بدان علت است که این تکنیک ها اساسا دانشجویان را به جای مشارکت فعال، به یک نگرش خفته تبدیل می کنند. دیدگاه های کارشناسان نشان می دهد که روش های تدریس کارآفرینی تجربی در دانشگاه هایی که شامل فعالیت های عملی و مشارکت فعال می شود می تواند به عنوان مهمترین ویژگی توسعه¬ی دانشجویان کارآفرینی و پتانسیل راه اندازی کسب و کار باشد. مطالعه حاضر داده ها ییارائه می¬دهد تا روش های تدریس تجربی در کارآفرینی اتخاذ شده توسط دانشگاه ها نیجریه علاقه کارآفرینی دانشجویان و بیزنسهای استارتاپی را تحریک کنند. داده ها با استفاده از یک مطالعه توصیفی مقطعی و کمی در میان دانشجویان دانشگاه (N ¼ 600) از چهار دانشگاه منتخب در نیجریه ارائه شده است که برنامه تحصیلی کارآفرینی را جمع آوری می کند. در این مطالعه تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه در تأیید فرضیه با استفاده از بسته آماری برای ورژن22 علوم اجتماعی (SPSS) مورد استفاده قرار گرفت. یافته¬ها از تجزیه و تحلیل نشان داد که اتخاذ فعالیت های عملی تجربی به عنوان بهترین شیوه در نظر گرفته در آموزش کارآفرینی در دانشگاه های نیجریه می تواند علاقه ی دانشجویان را به خود جلب کند و تحریک بیزنسهای استارتاپی حتی برای پژوهشها باشد. مجموعه داده میدانی ساخته شده ، دسترسی گسترده برای بررسی انتقادی فراهم می¬کند. کلید واژه ها: آموزش کارآفرینی | روش های تدریس تجربی | روش کارآفرینی | کارآفرینان دانشجویی
مقاله ترجمه شده
3 برنامه های جدید و تقاطعی آموزش کارآفرینی و نوآوری در سطح سوم آموزشی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
سرمایه داری رواج یافته است و نیازمند دانش روزافزون کارآفرینان می باشد، افراد خلاقی که قابلیت حل مسائل را به شکل نوآورانه دارند. انواع شرکتهای کارآفرین که آنها خلق می کنند می تواند اجتماعی، عمومی یا خصوصی باشد. ازطریق خلق یک شرکت کارآفرین، محصولات جدید و روشهای جدید تولید می تواند معرفی شود، بازاهای جدیدی باز شوند، منابع جدیدی از مواد خام و مواد ورودی ایجاد شود و ساختارهای جدیدی از بازار در یک صنعت خلق شود. کارآفرینی می تواند تدریس شود، سوال، چگونگی انجام این کار است. تدریس کارآفرینی باید فراتر از برنامه تجاری باشد. این کار یک شکلی را پیشنهاد می کند که بر اشتباهات یافت شده توسط نویسنده در دو مطالعه تحقیقی در سال 2008 و 2014 در برنامه های مدیریتی در دانشگاه بوگوتا غلبه می کند.
کلیدواژه ها: کارآفرینی | آموزش | دانشگاه | شرکت تجاری | خلاقیت و نوآوری
مقاله ترجمه شده
4 Tourism Education: What about entrepreneurial skills?
آموزش گردشگری: چه چیزی در مورد مهارت های کارآفرینی می دانید؟-2017
Tourism is generally acknowledged as one of the economic sectors with higher growth prospects worldwide. As a consequence, the number of tourism education courses has grown significantly in the last decades in order to meet the demands of the qualified workforce. Nevertheless, students who enter this sector will need different skills to face the challenges of this highly competitive and demanding industry. In this case, entrepreneurial skills are of paramount importance. The aim of this paper was to understand the perspective of tourism students on the relevance of entrepreneurship education within their courses. This study aims at describing an innovative teaching program called ‘Learning to be’, focused on fostering entrepreneurial attitudes and skills, through a project based learning methodology inspired in the Design Thinking process (Daniel et al., 2016). In this program, tourism students are challenged to develop viable solutions to real-case problems proposed by private and public organizations. A feedback questionnaire was developed to verify the impact of the entrepreneurship education program on students. It allowed to conclude that from the tourism students perspective the embedd edness of entrepreneurship education within their courses was considered very relevant to assess future employment prospects, being the students both employees or self-employed. Students had also acquired and enhanced non-cognitive skills which are most valued by the tourism industry. This case study was also pertinent to identify best practices and propose guidelines for creating curricular spaces for the development of entrepreneurial skills.
Keywords: Tourism education | Entrepreneurship education | Entrepreneurial skills | Soft skills
مقاله انگلیسی
5 برنامه های ایجاد سرمایه گذاری: پلي ميان آموزش کارآفرینی و انتقال فن آوری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 28 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
هدف: هدف این مقاله تشريح چگونگی برنامه کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه، ترکیب ایجاد سرمایه گذاری در زندگی واقعی براي طراحی آموزشی و تحویل است كه می تواند پلي براي شکاف بین آموزش کارآفرینی و انتقال فن آوری در محیط دانشگاه باشد. طراحی / روش شناسی / رویکرد- بر اساس بررسی مقالات و نمونه گیری در طی یک دوره دو ساله، 18 برنامه آموزش کارآفرینی با استفاده از یک رویکرد ایجاد سرمایه گذاری شناسایی شدند. ده تا از این برنامه ها برای مطالعه موردي، از جمله مصاحبه مستقیم و مشاهده مشارکتی در طول یک کارگاه آموزشی دو روزه انتخاب شدند. یافته های تجربی مکررا مربوط به تئوری آموزش کارآفرینی و انتقال فن آوری بودند.
یافته ها: مقاله قابلیت هاي پل زدن برنامه های ایجاد سرمایه گذاری (VCP) را در پنج تم اصلي مشخص كرد و مزایای بالقوه همکاری نزدیک تر بین آموزش کارآفرینی و انتقال فن آوری در یک محیط دانشگاه را نشان داد. محدودیتها / مفاهیم تحقیق تعریف شده برای "VCP" به طور تجربی مورد آزمایش قرار گرفتند. این برنامه ها نشان دادند كه محیط هاي آزمایشگاهي پیچیده، اجازه تحقیقات بالینی را براي درک کارآفرینی و فرآیندهای انتقال فن آوری را مي دهد.
مفهوم عملی: یافته ها مزایای عملی ترکیب آموزش کارآفرینی و فعالیت هاي انتقال تکنولوژی، مانند افزایش ایجاد ارزش از طریق نه تنها شرکت هاي جدید، بلکه جمعیت فارغ التحصیلان کارآفرینی را شناسایی كرد. VCPS اجازه "چرخش از طریق" ایده های جدید در محیط دانشگاه را مي دهد، در حالی که به طور همزمان به یادگیری کارآفرینی کمک مي كند.
اصالت / ارزش: این مقاله یافته هايي را از اولین مطالعه موردی آموزش کارآفرینی طراحی شده برای توسعه سرمایه گذاری در زندگی واقعی به عنوان بخش اصلي برنامه درسی ارائه مي دهد. یافته های اين مطالعه، پایه ای را برای بررسی ارزش یکپارچه سازی آموزش کارآفرینی و انتقال فن آوری در دانشگاه ارائه مي كند.
کلمات کلیدی: انتقال تکنولوژی | آموزش کارآفرینی | چرخش ناشران دانشگاه | ایجاد سرمایه گذاری
مقاله ترجمه شده
6 نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل در میان جوانان کشور نیجریه
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
پیشرفت یک ملت تابع سطح غنی از مردم است که تا حد زیادی ،مربوط به سطح کیفیت آموزش و توسعه هدفمند آموزش در آن ملت است.چنین پیشرفت یا توسعه ای می توانست فقط هنگامی اتفاق بیفتد که یک فرد در جامعه دارای کار پرسود است و درآمدش نیز افزایش یافته است.این می توانست زمانی امکان پذیر باشدکه دولت ،سیاست های آموزشی را به سمت آموزش وظیفه ای انتقال دهد که منجر به ایجاد شغل و همچنین اعتماد به نفس شود.آموزش کارآفرینی وسیله ای است که دولت می تواند از آن طریق به همچنین توسعه ای در جامعه برسد.بنابراین، این مقاله ، نقش آموزش کارآفرینی و اینکه چگونه می تواند در نیجریه به ایجاد شغل کمک کند، بررسی می کند. چالش های کیفیت آموزش کارآفرینی نیز مورد بحث قرار می گیرد.در نهایت، مقاله برخی پیشنهادات در مورد اینکه چگونه می توان بر چالش ها غلبه کرد و بیکاری را کاهش داد و ایجاد شغل در نیجریه را بالا برد، بحث می کند.
واژگان کلیدی:کارآفرینی | آموزش کارآفرینی | ایجاد شغل | جوانان و نیجریه.
مقاله ترجمه شده
7 آموزش کارآفرینی و تدریس: مدل پیشرفت برنامه / برنامه درسی
سال انتشار: 1998 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
فقدان تئوری در آموزش کارآفرینی با ارائه ساختار، عملکرد کارآفرینی (E / P)، انگیزه (M)، مهارت های کارآفرینی (E / S) و مهارت های کسب و کار (B / S) در یک مدل خطی پویا E/P = a + bM[cE/S x dB/S] نشان داده شده است. پیشنهاد شده است که این مدل، اگر در یک برنامه آموزش کارآفرینی جایگزین شود، می تواند منجر به افزایش E / P کارآفرین شود. این ساختارها در زمینه آموزش و پرورش بر توسعه این توانایی تاکید می کند. این مدل مربوط به کارآفرینی برای بهبود مدیریت کسب و کار کوچک است. شکست مفاهیم بخشی از ساختار مورد بحث است. در این مقاله با نشان دادن پویایی فوق العاده مدل فرضی نتیجه حاصل می شود. شبیه سازی ریاضی از استدلال حمایت می کند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی