دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ارتباط اینترنتی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - ارتباط اینترنتی

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 اعتیاد به شبکه های اجتماعی در روابط عاشقانه: آیا سن کاربر روی آسیب پذیری او دربرابر خیانت ناشی از شبکه های اجتماعی تاثیر دارد؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
استفاده اجباری از شبکه های اجتماعی انعکاس هایی را روی زندگی اجتماعی، روان شناختی، حرفه ای و فردی کاربر دارد. دسترس پذیری روشهای جایگزین عاشقانه تحت عنوان "دوستان" یک محیط بالغی را فراهم می کند که می تواند یک رابطه احساسی ویا جنسی را تسهیل کند. تعاملات آنلاین با دوستان مجازی توجه کاربران را جلب می کند و آنها را از وقت گذاشتن برای سایر امور مهم خود منحرف می کند که این کار منجر به ایجاد روابط زیان آور می شود. در این مطالعه ما رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای مرتبط با خیانت و بدعهدی را در یک نمونه ای از 365 شریک زندگی (242 زن، 123 مرد) بررسی کرده ایم. ما همچنین بررسی کرده ایم که آیا سن بر این ارتباط اثر می گذارد یا خیر. یافته ها بیانگر این هستند که اعتیاد به شبکه های اجتماعی رفتارهای مربوط به خیانت را پیش بینی می کند و سن این رابطه را وساطت می کند. این مطالعه همچنین دریافته است که سن با اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای خاینت و بدعهدی رابطه ای منفی دارد. روی دلالت ها و محدودیت های این مطالعه نیز بحث می شود.
مقاله ترجمه شده
2 A survey of current social network and online communication provision policies to support law enforcement identify offenders
یک مرور از شبکه های اجتماعی فعلی و سیاست های ارائه ارتباط اینترنتی آنلاین برای حمایت از اجرای قانون شناسایی مجرمین-2017
Online forms of harassment, stalking and bullying on social network and communication platforms are now arguably wide-spread and subject to regular media coverage. As these provision continue to attract millions of users, generating significant volumes of traffic, regulating abuse and effectively reprimanding those who are involved in it, is a difficult and sometimes impossible task. This article collates information acquired from 22 popular social network and communication platforms in order to identify current regulatory gaps. Terms of service and privacy policies are reviewed to assess existing practices of data retention to evaluate the feasibility of law enforcement officials tracking those whose actions breach the law. For each provision, account sign-up processes are evaluated and policies for retaining Internet Protocol logs and user account information are assessed along with the availability of account preser vation orders. Finally, recommendations are offered for improving current approaches to regulating social network crime and online offender tracking.
Keywords: Social media networks | Crime | Regulation | Internet | Cyber crime | Harassment
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی