دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اطلاعات منبع طوفان های گردو غبار::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - اطلاعات منبع طوفان های گردو غبار

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 تجزیه و تحلیل طوفان های گرد و خاک مشاهده شده در مغولستان در طول سال های 1937 تا 1999 (ترجمه پیشگامان)
سال انتشار: 2003 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
اقلیم شناسی طوفان های گردو غبار در مغولستان از داده های مشاهده ای 49 ایستگاه هواشناسی از سال های 1960 تا 1990 گردآوری شده است و این داده ها از بین سال های 1937 تا 1989 با هم مقایسه شده اند. سه نقشه ی مختلف توزیع طوفان های گردو غبار، با گردو غبارهای در حال رانش و تعداد روزهای آلوده در اینجا حاضر است. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تعداد روزهایی با طوفان گردو غبار در مناطق کوهستان آلتای، خانگای و خلتی کمتر از 5 روز و در بیابان گوبی و مناطق نیمه بیابانی بیش از 20 تا 37 روز است. بیشترین رخداد گردو غبار در حال رانش در اطراف منطقه ی ایل مغول مغولستان غربی به وجود می آید.
تعداد روزهای غبارآلود که ار مجموع روزهایی با طوفان گردو غبار و طوفان گردو غبار در حال رانش به دست می آید، کمتر از 10 روز در مناطق کوهستانی و بین 61 تا 127 روز در صحرای گوبی و گودال دریاچه های بزرگ غرب مغولستان می باشد. متوجه شدیم که 61% از طوفان های گردو غبار در روز و بین 9 تا 5/34% در طی شب اتفاق می افتد. طوفان های گردو غبار اغلب در مناطق شهری و با سرعت سطحی باد معمولا بین 6 تا 20 ms -1رخ می دهد. طوفان های گردو غبار معمولا زمانی که خاک و هوا خشک هستند رخ می دهد و 70% از طوفان های گردو غبار در شرایط خاک خشک به وجود می آید. زمانی که طوفان های گردو غبار رخ می دهد، متوسط رطوبت نسبی در مغولستان بین 20 تا 40% است.
یکی از برآیندهای مهم این مطالعه، روند روزهای غبارآلود بین سال های 1960 تا 1990 بود. این برآیند نشان می دهد که تعداد روزهای غبارآلود از دهه س 1960 تا دهه ی 1990 سه برابر شده است و از سال 1990 کاهش پیدا کرده است.
واژگان کلیدی: روزهای غبارآلود در مغولستان | اقلیم شناسی طوفان گردو غبار | شن قهوه ای مایل به قرمز | طوفان شن | اطلاعات منبع طوفان های گردو غبار
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi