دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اعتماد::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - اعتماد

تعداد مقالات یافته شده: 227
ردیف عنوان نوع
1 شناسایی فرصت های مهم برای مراقبت مبتنی بر بیمار و خانواده در آی سی یو: استفاده از روشهای کیفی برای درک دیدگاههای خانواده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
هدف: هدف این مطالعه فراهم کردن زمینه ای غنی تر برای ارزیابی های کمّی خانواده ها از کیفیت واحد مراقبت های ویژه و توصیف حیطه های بیشتر اهمیت کیفیت برای اعضای خانواده می باشد. مواد و روشها: نظرات آزاد مکتوب از 1077 عضو خانواده و 920 والدین که روی ارزیابی خانواده از کیفیت واحد مراقبتهای ویژه متمرکز بودند با استفاده از تحلیل محتوا تحلیل شد. از اکتبر 2014 تا ژوئن 2015، بیست و یک واحد مراقبتهای ویژه دانمارکی و هلندی شرکت کردند. نتایج: 4 موضوع مهم برای خانواده ها پدیدار شد: اطلاعات، مهارتهای بالینی، محیط مراقبتهای ویژه و مرخص شدن از واحد مراقبتهای ویژه. خانواده ها بر اهمیت دریافت اطلاعاتی که دردسترس، قابل فهم و مورد اعتماد باشند تاکید کردند. آنها بیان کردند که مراقبت کیفیت بالا با داشتن متخصصان بالینی که هم ازنظر فنی و هم ازنظر بین – فردی شایسته باشند تضمین می شود. محیط واحد مراقبتهای ویژه و شرایط انتقال به بیرون از این واحد عواملی سهیم در کیفیت مراقبت توصیف شدند. نظرات اتاقی را برای بهبود همه موضوعات شناسایی کردند. نتیجه گیری: این مطالعه بر اهمیت شامل کردن هم مراقبت فنی و هم مراقبتی احساسی برای بیماران و خانواده ها و نیاز پی آیند بخ تمرکز کردن روی مهارت بین فردی متخصصان بالینی تاکید کردند.
مقاله ترجمه شده
2 نگرشها و اقدامات تخصصی درباره غربالگری افسردگی پس از زایمان: آموزش و همکاری بین تخصصی موردنیاز
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
اهداف: اگرچه تحقیقات بیان می کند که مدیریت کردن افسردگی پس از زایمان امکانپذیر است و در شرایط مربوط به امراض کودکان موثر است، اما بررسی نحوه برخورد و اقدامات متخصصان کودکان درباره غربالگری افسردگی پس از زایمان و همکاری بین - تخخصی مهم است. این مقاله نتایج یک ارزیابی دربین متخصصان کودکان را در یک شهر بزرگ در جنوب غرب آمریکا ارائه می کند. روشها: یک پرسشنامه 20 بخشی برای بررسی نگرشها و اقدامات متخصصان کودکان درباره غربالگری افسردگی پس از زایمان و همکاری بین - تخصصی تولید شد. نتایج: با اینکه اکثر متخصصان کودکان نگرشهای مثبتی را درباره به وجود آمدن نشانه های جدیدی از افسردگی مادران بیان کردند اما فقط 69 (3/66%) آخرین باری را که تشخیص دادند که یک مادر در معرض خطر افسردگی پس از زایمان است به یاد می آوردند. دربین 69 متخصص ذکر شده، 9 (13%) گزارش کردند که آنها مادران جدید را به یک متخصص سلامت روانی ارجاع داده اند و هشت نفر از این نه متخصص سلامت روانی کارگران اجتماعی هستند. نبود زمان (84%) و نا آشنا بودن با منابع سلامت روانی (5/53%) دو مانعی هستند که متخصصان کودک را از اقدام به غربالگری افسردگی پس از زایمان در کار خود بازمی دارند. 23 متخصص کودک (1/22%) آموزش های افسردگی پس از زایمان را در سال گذشته دیده اند. متخصصان آموزش دیده در بررسی افسردگی پس از زایمان (t (36)=3.218, p=.002) و دانش معیارهای تشخیص افسردگی (t(45)=4.108, p < .001) به صورت قابل توجهی نمرات بالاتری را به اعتماد به نفس خود دادند. متخصصانی که آموزش دیده بودند همچنین احتمال بالاتری برای غربالگری مادران جدید ازنظر داشتن افسردگی پس از زایمان در کار خود داشتند (ضریب فیشر = 845/7، 012/0 = p). نتیجه گیری: اجرای آموزش افسردگی پس از زایمان به متخصصان کودکان کمک خواهد کرد تا کارآمدی غربالگری را بهبود ببخشند. کارگران اجتماعی منبع اصلی متخصصان سلامت روانی در شرایط امراض کودکان هستند. ما حرکت به سمت یک همکاری بین – تخصصی و یک مدل یکپارچه غربالگری – ارجاع – مداخله را توصیه می کنیم جاییکه کارگران اجتماعی می توانند ارزیابی و مداخلات بیشتری پس از غربالگری و ارجاع متخصصان کودکان داشته باشند.
مقاله ترجمه شده
3 یک سیستم مدیریت اعتبار مقاوم در برابر حمله برای شبکه های ادهاک سیار
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
با توجه به گستردگی و پويايی توپولوژي شبكه، شبكه ad hoc سیار(MANET) در برابر حملات مختلف گره هاي مخرب آسيب پذير است. تمرکز تحقیق جاری پیرامون چگونگی جمع آوری اطلاعات اعتماد و انتخاب گره های رله اعتماد برای تحویل پیام است. به همین دلیل ارزش اعتبار برای تشخیص میزان اعتماد گره توصیه می شود. در این مقاله، یک سیستم مدیریت اعتبار، که شامل جمع آوری اطلاعات اعتبار و محاسبه ارزش اعتبار است، برای مقابله با حملات مخرب و بهبود کارایی شبکه توصیه شد. یک مکانیزم جمع آوری اعتماد جدید برای بهینه سازی کارایی مجموعه اطلاعات اعتماد توصیه شد. یک مدل محاسبه ارزش اعتبار گره براساس اعتماد ذهنی و اعتماد توصیه شده طراحی شد. در نهایت، نتایج شبیه سازی اثربخشی این مدل را نشان داد.
کليدواژه: شبکه های ادهاک سیار | سیستم مدیریت اعتبار | حملات | اطلاعات اعتماد
مقاله ترجمه شده
4 رفع ابهام ازبیتکوین: پرده برداری از افسانه ارز دیجیتال
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
بیتکوین و سیستم معاملاتی عجیب و غیر متمرکز آن، در حال حاضر مورد علاقه معامله گران حرفه ای و خرده پای در جستجوی سود و مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان قانونی به دنبال قوانین احتمالی برای محدود کردن استفاده های غیر قانونی، است. ما به بررسی موفقیت غیر منتظره و مداوم بیتکوین از یک دیدگاه جامعه شناختی علاقه مند هستیم، که سوال اول در این راستا، سیستم مشروعیت غیر معمولی آن، که به جای اختیارات دولتی، بافن آوری بلاکچین پشتیبانی می شود، است. سپس به جمع آوری داده و المان هایی پرداختیم که تاریخچه بیتکوین را به عنوان یک رمزنگاری ارزی (ارز دیجیتال) بازسازی می کند که از داستان پر رمز و راز آن آغاز می شود که تولد آن را در برگرفته است. ما سپس، گسترش و توسعه آن را از طریق شبکه های اجتماعی و زبان کلمات، همراه با شیوع و توسعه عظیم ناگهانی آن پیگیری می کنیم و در آخر پیشنهاد می دهیم که مصرف کنندگان و قانون گزاران نهادی باید نسبت به ریسک های بیتکوین و قدرت ادعایی آن که مفهوم پول ما را به چالش کشیده است، هوشیار باشند.
کلمات کلیدی: بیتکوین | ارز دیجیتال | تکنولوژی بلاکچین (زنجیره بلوکی) | طرح های پونزی | اعتماد به پول
مقاله ترجمه شده
5 The role of trust in building rural tourism micro firm network engagement: A multi-case study
نقش اعتماد در ساخت شبکه شرکتی گردشگری روستایی: یک مطالعه چند موردی-2018
This study examines the role of trust in building rural tourism micro firm network engagement in three case environments in Ireland, Canada and the USA. Researchers have rarely addressed the role of trust in tourism business relationships beyond acknowledging that it is a critical factor in network relationships/exchanges. This study contributes to the existing body of knowledge by exploring the content of member interactions and relationships that lead to trust in rural micro firm tourism networks using a relationship lens underpinned by social exchange theory. Applying a longitudinal interpretivist lens in each case, findings suggest that bonding, bridging and linking interactions have profound implications for rural tourism micro firms who may not have access to a larger social system of stakeholder relationships due to their relatively isolated location. The resultant framework offers insight into the generation of trust as an evolving asset in a rural tourism micro firm network setting.
keywords: Trust |Micro firm |Rural tourism networks |Social exchange theory
مقاله انگلیسی
6 Effects of entrepreneurship and IT fashion on SMEs’ transformation toward cloud service through mediation of trust
تاثیرات کارآفرینی و فناوری اطلاعات روی تغییرشکل SME ها به سمت خدمات ابری ازطریق وساطت اعتماد-2018
This study draws from strategic choice theory, management fashion theory, and trust research to investigate organizational transformation toward cloud service. Considering organizations’ substantive rationality, this study proposes that SMEs’ entrepreneurial orientation and the institutional pressures received from the marketplace provide motives for their cloud transformation intention. These influences are mediated by a complex trust-building process. A survey involving 107 Chinese SMEs was conducted to validate our research model. The results illustrate that SMEs’ trust building toward the cloud-related situation and artifact plays a critical role in mediating the effects of strategic orientation and institutional pressures on their cloud transformation.
keywords: Cloud service| Innovation adoption| Entrepreneurship| Institutional pressure| Trust| Management fashion
مقاله انگلیسی
7 چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
با توجه به افزایش روز افزون تحقیقات در زمینه خلق مشترک ارزش ، به طور کلی تحقیق در زمینه خلق مشترک ارزش برند هنوز هم محدود باقی مانده است. به طور خاص میزان مشارکت مصرف کنندگان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند روشن نیست. این تحقیق مجموعه ای شامل هشت پژوهش را در زمینه مقیاس اندازه گیری ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) توسعه می دهد و به شرکت ها در ارزیابی ارزش مشتریان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند کمک می کند. یافته ها نشان می دهد که ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) یک ساختار چند بعدی است و شامل دو عامل مرتبه بالا و هفت بعد دیگر شامل : منابع تحت مالکیت مشتری ( شامل دانش در زمینه برند ، مهارت ها در زمینه برند ، خلاقیت در برند و وابستگی به برند) و انگیزه مشتری ( علاقه داشتن به برند ، اعتماد به برند و تعهد به برند) است. علاوه بر این ، مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به برند را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. چارچوب ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) به مدیران بازاریابی کمک می کند تا درک کنند که چگونه مشتریان می توانند در ایجاد ارزش برند شرکت مشارکت داشته باشند و میزان مشارکت مشتریان در فرآیند خلق مشترک یک برند چقدر است.
کلمات کلیدی: ارزش برند | خلق مشترک | توسعه مقیاس | CCCV | معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی | مدلسازی (PLS-SEM)
مقاله ترجمه شده
8 یک چارچوب عامل گرا برای سیستم های نظیر به-نظیر باز بر روی بلاکچین و IPFS
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
چکیده: در سال های اخیر نگرانی های فزاینده در مورد سرویس های ابری متمرکز(به عنوان مثال: محرمانگی، حاکمیت، نظارت، امنیت) ضرورت استفاده از فناوری های توزیع شده از قبیل بلاکچین یا IPFS را ایجاد نموده است. این اختراعات دارای مشکلات فنی هستند که تا بروز آنها حل نشده بودند. مدل های فعلی نظیر-به-نظیر نیاز به یک بازبینی برای پوشش طیفی از سیستم های بالقوه دارد تا بتواند به عنوان یک سیستم نظیر-به-نظیر پیاده سازی شود. این مقاله یک چارچوب برای ساختن این سیستم ها ارائه می دهد. این چارچوب یک روش عامل-گرا در یک محیط باز ارائه می دهد که عاملها تنها به قسمتی از داده های سیستم دسترسی دارند. این راهکار دسترسی به داده، اکتشاف داده و اعتماد داده را با متعاملین مختلف را پوشش می دهد. علاوه بر این، این چارچوب یک معماری توزیع شده برای سیستم های باز ارائه می کند که توصیه هایی برای تصمیم گیری در حالت های فناوری بلاکچین و ... فراهم آورده است.
مقاله ترجمه شده
9 Correlation between strategic and operational risk mitigation strategies in supply networks
همبستگی بین راهبردهای کاهش خطر عملیاتی در شبکه های تامین-2018
A supply networks performance is affected by two types of risk: 1) risk of disruptions that distort the supply networks topology by inactivating certain production facilities or transportation lanes; and 2) risk of variations in a facilitys performance that reduce the efficiency of the supply networks flow planning for fulfilling demands. In this paper, we demonstrate that strategic and operational risk mitigation strategies, which neutralize the impacts of disruptions and variations, respectively, are correlated. We consider “Robustness” and “Resilience” at a strategic level to mitigate disruptions and “Reliability” at an operational level to mitigate variations. A mixed integer stochastic mathematical model is developed to simultaneously a) design a robust and resilient topology for supply networks; and b) plan a reliable flow throughout its topology. We solve the model using an example of a profit-based supply network that is constructed by relying on the assumptions that were primarily used in prior studies. A sensitivity analysis of the results from the model indicates that i) the correlation between robustness and resilience is negative; ii) the correlation between robustness and reliability is positive; and iii) the correlation between resilience and reliability is negative.
keywords: Supply network |Robust design |Disruption |Variation |Reliability |Resilience |Flexibility
مقاله انگلیسی
10 When guests trust hosts for their words: Host description and trust in sharing economy
وقتی که مهمانها به میزبان ها برای کلماتشان اعتماد می کنند: توصیف میزبان و اعتماد در اقتصاد مشترک-2018
In order to better understand the dynamics of user behavior in the sharing economy platform, a multi-stage study was conducted on how Airbnb hosts articulate themselves online and how consumers respond to different host self-presentation patterns. First, using text mining techniques on a large dataset consisting descriptions of Airbnb hosts in 14 major cities in the United States, two patterns of host self-presentation were identified. Hosts generally present themselves online as (1) a well-traveled individual, eager to meet new people or (2) an individual of a certain profession. This contributes to the conceptualization of profile as promise framework for online self-presentation in mixed-mode interactions involving peer-to-peer accommodation platform. Second, consumers respond to the two host self-presentation strategies differently, demonstrating higher levels of perceived trustworthiness in and intention to book from well-traveled hosts. This has direct strategic implications for effective self-marketing of “amateur” tourism players as well as for the role of residents as resources in tourism destinations.
keywords: Airbnb |Sharing economy |Peer-to-peer accommodation |Host self-presentation |Self-marketing |Trustworthiness
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی