دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اعتیاد به شبکه های اجتماعی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - اعتیاد به شبکه های اجتماعی

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 اعتیاد به شبکه های اجتماعی در روابط عاشقانه: آیا سن کاربر روی آسیب پذیری او دربرابر خیانت ناشی از شبکه های اجتماعی تاثیر دارد؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
استفاده اجباری از شبکه های اجتماعی انعکاس هایی را روی زندگی اجتماعی، روان شناختی، حرفه ای و فردی کاربر دارد. دسترس پذیری روشهای جایگزین عاشقانه تحت عنوان "دوستان" یک محیط بالغی را فراهم می کند که می تواند یک رابطه احساسی ویا جنسی را تسهیل کند. تعاملات آنلاین با دوستان مجازی توجه کاربران را جلب می کند و آنها را از وقت گذاشتن برای سایر امور مهم خود منحرف می کند که این کار منجر به ایجاد روابط زیان آور می شود. در این مطالعه ما رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای مرتبط با خیانت و بدعهدی را در یک نمونه ای از 365 شریک زندگی (242 زن، 123 مرد) بررسی کرده ایم. ما همچنین بررسی کرده ایم که آیا سن بر این ارتباط اثر می گذارد یا خیر. یافته ها بیانگر این هستند که اعتیاد به شبکه های اجتماعی رفتارهای مربوط به خیانت را پیش بینی می کند و سن این رابطه را وساطت می کند. این مطالعه همچنین دریافته است که سن با اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای خاینت و بدعهدی رابطه ای منفی دارد. روی دلالت ها و محدودیت های این مطالعه نیز بحث می شود.
مقاله ترجمه شده
2 Unveiling the dark side of social networking sites: Personal and work-related consequences of social networking site addiction
اشکار سازی طرف تاریک سایت های شبکه های اجتماعی : پیامدهای شخصی و کاری مربوط به اعتیاد به شبکه های اجتماعی-2017
Although previous research has explored the effects of social networking site (SNS) use in organizations, researchers have focused little on its negative consequences. This article attempts to fill this void by examining, through the lens of social cognitive theory, the extent SNS addiction impacts personal and work environments. The results, based on 276 questionnaires completed by employees in a large information technology corporation, show that addiction to SNSs has negative consequences on the personal and work environments. SNS addiction reduces positive emotions that augment performance and enhance health. SNS addiction fosters task distraction, which inhibits performance. Theoretical and practical implications are discussed.
Keywords: Social networking sites addiction | Distraction | Health | Social cognitive theory | Positive emotions | Performance
مقاله انگلیسی
3 Online social networking addiction among college students in Singapore: Comorbidity with behavioral addiction and affective disorder
اعتیاد آنلاین شبکه های اجتماعی در بین دانش آموزان کالج سنگاپور: همبستگی با اعتیاد رفتاری و اختلال عاطفی-2017
Purpose of the research: This study aimed to determine the prevalence of addiction to social networking sites/platforms (SNS) and its comorbidity with other behavioral addiction and affective disorder among college students in Singapore. 1110 college students (age: M = 21.46, SD = 1.80) in Singapore completed measures assessing online social networking, unhealthy food intake and shopping addiction as well as depression, anxiety and mania. Descriptive analyses were conducted to investigate the prevalence and comorbidity of behavioral addiction and affective disorder. Chi-square tests were used to examine gender differences. The principal results: The prevalence rates of SNS, food and shopping addiction were 29.5%, 4.7% and 9.3% respectively for the total sample. SNS addiction was found to co-occur with food addiction (3%), shopping addiction (5%), and both food and shopping addiction (1%). The comorbidity rates of SNS addiction and affective disorder were 21% for depression, 27.7% for anxiety, and 26.1% for mania. Compared with the total sample, students with SNS addiction reported higher comorbidity rates with other behavioral addiction and affective disorder. In general, females as compared to males reported higher comorbidity rates of SNS addiction and affective disorder. Major conclusions: SNS addiction has a high prevalence rate among college students in Singapore. Students with SNS addiction were vulnerable to experience other behavior addiction as well as affective disorder, especially among females.
Keywords: Social networking addiction | Behavioral addiction | Comorbidity | Affective disorder
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی