دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اقتصاد مشترک::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - اقتصاد مشترک

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 چه چیزی در پاریس درحال رخ دادن است؟ Airbnb، هتلها و بازار پاریس: یک مطالعه موردی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
Airbnb (که یک وب سایت اینترنتی برای ارائه خدمات گردشگری و مهمانداری می باشد) دربین محققان و دانشمندان حوزه گردشگری و مهمانداری مورد بحث های شدید و پُرحرارت قرار گرفته است. به منظور درک تاثیر به اشتراک گذاری P2P روی چشم انداز گردشگری و مهمانداری، ابتدا فهمیدن جزئیات این بازار حائز اهمیت است. بنابراین در این مقاله ما توسعه بازار Airbnb را درطی هفت سال گذشته در پاریس که محبوب ترین مقصد گردشگری برای مهمانان Airbnb با بیش از 40000 اجاره نامه اقامتی می باشد بررسی می کنیم. این یادداشت تحقیقی یک خلاصه ای از یافته ها ما درباره بازار پاریس می باشد. مطالعه ما الگوهای مختلف رشد و فصلی بودن برای Airbnb و هتلها ونیز بی شباهتی های موجود در مکان جغرافیایی آنها را نشان می دهد. یافته ها بیانگر این هستند که دو محصول در رقابت مستقیم باهم نیستند و رابطه آنها ممکن است پیچیده تر از آن چیزی باشد که قبلا" تصور می شد. ما اعتقاد داریم که بررسی ماهیت رابطه رقابتی می تواند یک مسیر ارزشمند برای بررسی بیشتر باشد.
مقاله ترجمه شده
2 Motivations and constraints of Airbnb consumers: Findings from a mixed-methods approach
انگیزه ها و محدودیت های مشتریان bnb هوایی: یافته هایی از یک دیدگاه روشهای ترکیبی-2018
Airbnb is widely recognized as a disruptive innovation in the tourism industry. While separate studies have examined various factors affecting consumers adoption of Airbnb, the literature has largely focused on a handful of factors in isolation. Adopting a sequential mixed-methods approach, this study proposes a comprehensive conceptual model integrating the literature and findings of a qualitative study and subsequently tests the model via a national survey. The results suggest that, for motivations, price value, enjoyment, and home benefits significantly explain overall attitude toward Airbnb. As for constraints, distrust is the only factor that significantly predicts overall attitude, while insecurity is directly related to behavioral intentions. Overall attitude, perceived behavioral control, and subjective norms, such as social influence and trend affinity, predict behavioral intentions. This study contributes to the literature by simultaneously examining the predictive power of both motivations and constraints of Airbnb consumers in explaining overall attitude and purchase behavior.
keywords: Sharing economy |Airbnb |Motivations |Constraints |Hotel |Tourism
مقاله انگلیسی
3 When guests trust hosts for their words: Host description and trust in sharing economy
وقتی که مهمانها به میزبان ها برای کلماتشان اعتماد می کنند: توصیف میزبان و اعتماد در اقتصاد مشترک-2018
In order to better understand the dynamics of user behavior in the sharing economy platform, a multi-stage study was conducted on how Airbnb hosts articulate themselves online and how consumers respond to different host self-presentation patterns. First, using text mining techniques on a large dataset consisting descriptions of Airbnb hosts in 14 major cities in the United States, two patterns of host self-presentation were identified. Hosts generally present themselves online as (1) a well-traveled individual, eager to meet new people or (2) an individual of a certain profession. This contributes to the conceptualization of profile as promise framework for online self-presentation in mixed-mode interactions involving peer-to-peer accommodation platform. Second, consumers respond to the two host self-presentation strategies differently, demonstrating higher levels of perceived trustworthiness in and intention to book from well-traveled hosts. This has direct strategic implications for effective self-marketing of “amateur” tourism players as well as for the role of residents as resources in tourism destinations.
keywords: Airbnb |Sharing economy |Peer-to-peer accommodation |Host self-presentation |Self-marketing |Trustworthiness
مقاله انگلیسی
4 What makes an Airbnb host a superhost? Empirical evidence from San Francisco and the Bay Area
چه چیزی یک bnb هوایی را یک سوپرهاست می کند؟ شواهد تجربی از سان فرانسیسکو و ناحیه بای-2018
Using data on Airbnb listings from San Francisco and the Bay Area, the present study investigates the relative importance of the four criteria that need to be fulfilled to obtain the Airbnb superhost status. In order to quantify the marginal contributions of the four criteria, different index models of binary response (logit, probit, and IV probit, which allows for the endogeneity of Airbnb demand) are applied. The results, which are consistent across models, show that in San Francisco and the Bay Area obtaining (and maintaining) excellent ratings is, by far, the most important criterion, followed by reliable cancellation behavior of the host, host responsiveness, and sufficient Airbnb demand. Moreover, commercial Airbnb providers are more likely to obtain the superhost status.
keywords: Airbnb |Binary response index models |Revealing preferences |Sharing economy |Superhost
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی