دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اقتصاد نوظهور::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - اقتصاد نوظهور

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 Mobile banking use: A comparative study with Brazilian and U:S: participants
استفاده از بانکداری همراه: یک مطالعه مقایسه ای با شرکت کنندگان برزیل و ایالات متحده-2019
As we can see in recent studies on mobile banking, there is an increasing number of papers addressing this new technology. Mobile banking contributes to the quality of life of people living in both developed countries, and also in emerging economies. In this context, we develop this paper in order to compare the determinants of mobile banking use between respondents from two countries with different levels of development: Brazil and the United States. Our theoretical model includes six variables as determinant factors of mobile banking use. In order to analyze path coefficients and test the six hypotheses, we employed a structural equation model. We also employed a quantitative test (multi-group analysis) to analyze the difference of path coefficients between the models of the two countries. The main results indicate similarities among the perceptions of the respondents that participated in the survey, but differences in coefficient magnitude
Keywords: Mobile banking | Emerging economy | Trust | Social influence | Structural equation model
مقاله انگلیسی
2 Four forces of supply chain social sustainability adoption in emerging economies
چهار نیروی پذیرش ماندگاری اجتماعی زنجیره تامین در اقتصادهای نوظهور-2018
Despite the growing stakeholder awareness on social sustainability issues, little is known about what influences firms to adopt social sustainability in their supply chain management practices and the benefits gained from such efforts. This is especially true for emerging economies in Asia and Southwestern Europe, where the social norms differ significantly. Building on stakeholders and institutional perspectives, we address the issue by exploring how pressures from customers, sustainability culture, government, and external stakeholders act as primary constituents of the firm in determining the extent to which firm consider supply chain social sustainability adoption in emerging economies. Further, we explore how such social sustainability adoption relates to the firm suppliers social performance, the buyers operational performance and the buying firms social reputation. We test the hypothesized model empirically using data from 244 Indian and 126 Portuguese firms. Our results are consistent with the hypothesized model; all factors show significant influence and positive links with the firms benefits.
keywords: Social sustainability |Emerging economy |Sustainability |Institutional mechanisms |Structural equation modeling
مقاله انگلیسی
3 درک عوامل تعیین کننده در پذیرش بانکداری سیار: یک مطالعه طولی در برزیل
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
به منظور درک بهتر پذیرش فناوری های جدید و چالش های بالقوه مربوط به نفوذ آن، مطالعات جدید درباره فناوری های جدید مورد نیاز است. این تحقیق برای تحلیل استفاده از بانکداری موبایلی و عوامل تعیین کننده آن و با استفاده از یک دیدگاه طولی انجام شده است. ما داده ها را در یک کشوری جمع آوری کردیم که بانکداری موبایلی هنوزهم در مراحل اولیه پذیرش خود است یعنی برزیل. نمونه ما شامل مشاهداتی از سه دوره زمانی مختلف است: نمونه اول با داده هایی از دسامبر 2014 تا ژانویه 2015؛ نمونه دوم با داده هایی از می تا ژوئن 2016؛ و نمونه سوم با داده هایی از نوامبر تا دسامبر 2017. ما با استفاده از یک دیدگاه کمّی، مشاهده کردیم که استفاده از بانکداری موبایلی درطی این دوره های زمانی افزایش یافته است. این تاثیر همچنین در تحلیل دومتغیره حتی با داشتن یک کنترل برای سطح نوآوری فردی در فناوری اطلاعات دربین پاسخ دهنده هایی که در ارزیابی شرکت کردند نیز قابل توجه بود. به علاوه، مشاهده اعتماد، راحتی استفاده، اثر اجتماعی، و ویژگی های کاری مربوط به بانکداری موبایلی نیز سیر افزایشی برای خود ثبت کرده است. سهم اصلی این مطالعه به تحلیل کمّی تاثیر زمان روی استفاده از بانکداری موبایلی (و تاحدی عوامل تعیین کننده در استفاده از آن) در یک اقتصاد نوظهور مربوط می شود.
کلیدواژه ها: فناوری های نوظهور | نوآوری | تحلیل طولی | بانکداری سیار | اثر اجتماعی | اعتماد
مقاله ترجمه شده
4 Do local banking market structures matter for SME financing and performance? New evidence from an emerging economy
آیا ساختار بازار بانکداری محلی برای تامین مالی و عملکرد SME اهمیت دارد؟ شواهد جدید از یک اقتصاد نوظهور-2017
This paper investigates the relationship between local banking structures and SMEs’ access to debt and performance. Using a unique dataset on bank branch locations in Poland and firm-, county-, and bank level data, we conclude that a strong position for local cooperative banks facilitates access to bank fi nancing, lowers financial costs, boosts investments, and favours growth for SMEs. Moreover, counties in which cooperative banks hold a strong position are characterized by a more rapid pace of new firm creation. The opposite effects appear in the majority of cases for local banking markets dominated by foreign-owned banks. Consequently, our findings are important from a policy perspective because they show that foreign bank entry and industry consolidation may raise valid concerns for SME prospects in emerging economies.
Keywords: Small-business lending | Cooperative banks | Foreign banks | Post-transition countries
مقاله انگلیسی
5 Health marketing in an emerging market: The critical role of signaling theory in breast cancer awareness
بازاریابی بهداشتی در یک بازار در حال ظهور: نقش حیاتی نظریه سیگنالینگ در آگاهی سرطان پستان-2017
In India, breast cancer is the most commonly diagnosed type of cancer among women in cities and urban areas, yet women seek medical care extremely late due to lack of awareness about self-examination. This study explores the health marketing literature via signaling theory, to uncover the unique social, economic, cultural and in stitutional challenges and opportunities faced by health marketers and consumers in breast cancer awareness (BCA) in an emerging economy – India. An interpretive-inductive method, alongside a grounded theory ap proach via focus groups with medical professionals and interviews with women is employed. Findings reveal complex challenges at national, state and community levels which impact negatively on the reputation of Indias health sector. Social marketing strategies could be leveraged to raise BCA via community health activists. Propositions are suggested and a conceptual framework is developed to assist health marketers to manage BCA in an emerging economy.
Keywords: Health marketing | Breast cancer awareness | Signaling theory | India | Emerging economy
مقاله انگلیسی
6 نوآوری های تکنولوژیکی و غیر تکنولوژیکی، عملکرد و گرایش به نوآوری در صنایع: یک مورد ازاقتصاد نوظهور
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
نوآوری در یک شرکت ممکن است هم غیر تکنولوژیکی باشد , مانند نواوری سازمانی و نوآوری بازاریابی، و هم میتواند تکنولووژی و یا فن آوری، مانند محصول و فرآیند نوآوری باشد . هدف این مقاله، بررسی این موضوع است که چگونه انواع مختلف نوآوری بر توسعه نوآوری شرکت ها در صنایع تاثیر میگزارند. ما شیلی را به عنوان یک زمینه بازار در حال ظهور انتخاب کردیم. نتایج ما نشان می دهند که تنها نوآوری محصول است که به طور قابل توجهی عملکرد نوآوری را در صنایع تحت تاثیر قرار میدهد.با این حال، انواع مختلف نوآوری ها , به صورت متفاوتی تحت تاثیر فن آوری و موارد غیر فنی قرار دارند . ما در مورد اینگونه از مفاهیم برای مدیران و سیاستگذاران در اقتصادهای نوظهور، که در آن داده ها برای توسعه مدل سیاست جدید و افزایش اثر نوآوری غیر فنی در عملکرد های ابتکاری , کمیاب هستند , بحث میکنیم .
کلیدواژه ها: نوآوری در فناوری | نوآوری غیر فنی | عملکرد نوآورانه | گرایش به نوآوری | اقتصادهای پدید آمده
مقاله ترجمه شده
7 استراتژی بین المللی: از محلی به جهانی و فراتر از آن
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 56
شرکت های چند ملیتی (MNEs) برای زنده ماندن و رشد، مجبور به انطباق با تغییرات چشمگیر و افزایش پیچیدگی در چشم انداز رقابت جهانی در 50 سال گذشته شده اند . استراتژی های بین المللی MNE ها و تحقیقات علمی در خصوص ویژگی ها و نتایج این استراتژی ها بر این اساس تکامل یافته اند . این مقاله بررسی تحول پژوهش استراتژی بین المللی در طول پنج دهه گذشته است. به طور خاص، تحقیق در مورد تنوع بین المللی و زمان بندی و سرعت ورود به بازارهای بین المللی دقیقا مورد بررسی قرار می گیرد. در سال های اخیر، تاثیر نهادهای رسمی و غیر رسمی در استراتژی بین المللی تبدیل به یک موضوع تحقیق مرکزی شده است. علاوه بر این، استراتژی های MNE اغلب به دنبال کشف و بهره برداری از قابلیت های حیاتی برای ایجاد مزیت در بازارهای بین المللی هستند. در نهایت، موضوعات پژوهشی در حال ظهور، از قبیل پیچیدگی نهادی، پایداری کسب و کار، بنگاه های اقتصاد نوظهور و شرکت های بین المللی جدید، برجسته می شوند.
کلید واژه ها: جهانی شدن | استراتژی بین المللی | شرکت های چند ملیتی | تنوع سرمایه گذاری بین المللی مستقیم خارجی | نظریه نهاد
مقاله ترجمه شده
8 ابزار وب حراج الکترونیکی معکوس برای B2B
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
فرآیند حراج معکوس برای هم برای کسب و کار و هم برای دولت سودمند و منفعت‌آور اثبات شده است. توسعات برنامه‌های کاربردی نرم افزاری در زمینه B2B یک وظیفه چالش برانگیز را در اقتصاد نوظهور نشان می‌دهد. این مقاله مفاهیم متعدد، مراحل طراحی، توسعات و پیاده‌سازی‌های یک راه‌حل حراج معکوس خاص را ارائه می‌دهد. یک ساختار وب سایت، به عنوان مثال نتیجه طرح‌های خصوصی مرتبط با نیروی کار دانشگاهی است. تلاش‌های مشترک در برنامه کاربردی ابتکاری در زمینه تدارک الکترونیک1 نتیجه داد. ابزار مذکور وجود کانال موثری را برای بهبود فرآیند بین تامین کننده و مشتریان تضمین می‌کند. این یک راه حل مربوط به محیط وب است که مدیریت خرید را از طریق حراج معکوس تسهیل می‌کند.
کلمات کلیدی: حراج معکوس | تدارک الکترونیکی | تجارت الکترونیک | B2B
مقاله ترجمه شده
9 الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
هدف- مطالعه تجربی و بین کشوری که در این مقاله ارائه شده است به بررسی نحوه تأثیرگذاری گرایش های زمانی بر نگرش به تبلیغات در دو اقتصاد نوظهور آسیایی با پس زمینه و گرایش زمانی بسیار متفاوت (یعنی ماکائو و گرجستان) می پردازد. هدف این مقاله بحث درباره این مسائل است.
طرح/ متدولوژی/ روش- از پرسشنامه به عنوان ابزاری برای انجام پیمایش این مطالعه استفاده شد. طراحی پرسشنامه برگرفته از مطالعه روخاس-مندز و همکاران است. از طریق روش پیاده و سوار کردن یا مصاحبه خیابانی دو نمونه جمع آوری شد.
یافته ها- مشخص شد که گرجستانی ها گرایش بیشتری به گذشته دارند و نسبت به تبلیغات بدبین تر هستند در حالی که داده های ماکائو نشان داد که برجسته ترین ابعاد آن ها آینده گرایی بیشتر است و نگرش بهتری نسبت به تبلیغات دارند.
دستاوردهای عملی- با این یافته ها مدیران حاضر در بازارهایی با گرایش های زمانی متفاوت می توانند یک عامل دیگر را برای ایجاد تعادل بهینهدر تنظیم بودجه تبلیغاتی بین استراتژی کشش و فشار و بین فعالیت های بالا خطی و فعالیت های زیرخطی در هنگام اجرای استراتژی کشش در نظر بگیرند.
دستاوردهای اجتماعی- دولتی باگرایش زمانی متفاوت می تواند از اثربخشی استفاده از تبلیغات برای برقراری ارتباط با شهروندان خود در فرهنگ خود آگاهی بیشتری پیدا کند.
اصالت/ ارزش- مطالعات مربوط به نحوه ارتباط گرایش زمانی با نگرش به تبلیغات محدود هستند و به نظر می رسد این رابطه هرگز در دو کشور آسیایی با پس زمینه و گرایش زمانی بسیار متفاوت مقایسه نشده است.
کلیدواژه ها: تبلیغات بین المللی | رفتار مصرف کننده | ارزش های فرهنگی | مشتری مداری | تبلیغات
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی