دانلود و نمایش مقالات مرتبط با الگوریتم توزیع شده::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - الگوریتم توزیع شده

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 ساخت مجموعه قالب همبند کارا با حداکثر طول عمر در شبکه های رادیویی شناختی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
مجموعه قالب همبند (CDS)، معرف فناوری طرح ریزی ستون مجازی در شبکه های بی سیم است و نقش مهمی در برنامه های بی سیم مانند پخش برنامه، مسیریابی و غیره دارد. در شبکه های رادیویی شناختی به علت فعالیت های تصادفی کاربران اولیه (PU ها) ، طول عمر و کارایی دو شاخص مهم در اندازه گیری الگوریتم های CDS می باشد. با این حال، بهترین کار در الگوریتم های موجود در ساخت CDS در CRN ها، نادیده گرفتن اثربخشی اجرا در مقابل طول عمر است. در این مقاله، یک الگوریتم توزیع چهار فازی برای به حداکثر رساندن طول عمر CDS با تضمین کارایی الگوریتم ارائه شد. الگوریتم پیشنهادی در زمانبندی O (N3 log N) متوقف می شود که بیشتر از O (N4) موثر است.
کليدواژه: مجموعه قالب همبند | شبکه های رادیویی شناختی | حداکثر طول عمر | الگوریتم توزیع شده
مقاله ترجمه شده
2 A Distributed Decision Tree Algorithm and Its Implementation on Big Data Platforms
الگوریتم درخت تصمیم گیری توزیع شده و پیاده سازی آن در پایگاه داده های بزرگ-2016
Decision tree algorithms are very popular in the field of data mining. This paper proposes a distributed decision tree algorithm and shows examples of its implementation on big data platforms. The major contribution of this paper is the novel KS-Tree algorithm which builds a decision tree in a distributed environment. KS-Tree is applied to some realworld data mining problems and compared with state-of-the-art decision tree techniques that are implemented in R and Apache Spark. The results show that KS-Tree can achieve better results, especially with large data sets. Furthermore, we demonstrate that KS-Tree can be applied to various data mining tasks, such as variable selection.
Keywords: Big data | CHAID | Data Mining | Decision Tree | Distributed Algorithm | KS-Tree
مقاله انگلیسی
3 متدهای دو بخشی توزیع شده برای دیسپاچینگ توان اقتصادی در شبکه هوشمند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
در این مقاله ما یک الگوریتم دو بخشی توزیع شده برای مساله دیسپاچینگ اقتصادی در یک سناریو شبکه هوشمند داریم که با هدف مینی موم سازی مجموع هزینه های یک شبکه ژنراتوری و همکاری های وابسته به توان و ظرفیت های فردی را شامل می شوند . الگوریتم توزیع شده ما متد دو بخشی را تطبیق کرده و وابسته به اجماع متدهای تکراری است که برای یک تصمیم گیر مرکزی یا یک گره راهنما مورد نیاز نیست . تحت شرایط اتصال قوی و مجاز برای مخابرات محلی ما نشان می دهیم که همگرایی های تکراری در راه حل های سراسری بهینه کار می کند . علاوه بر این ها دو معیار توقف برای پیاده سازی های کاربردی الگوریتم ها قابل رویت است . که برای ثبت آن ها قابل تعریف است . در نهایت شبیه سازی های عددی وابسته به سیستم های IEEE 14 درگاهه و 118 درگاهه عملکرد الگوریتم را ترسیم می کند.
لغات کلیدی : تجمع | الگوریتم توزیع شده | بهینه سازی محدب توزیع شده | دیسپاچینگ توان اقتصادی | شبکه هوشمند
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی