دانلود و نمایش مقالات مرتبط با انتخاب ساختار::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - انتخاب ساختار

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Data-based structure selection for unified discrete grey prediction model
Data-based structure selection for unified discrete grey prediction model-2019
Grey models have been reported to be promising for time series prediction with small samples, but the diversity kinds of model structures and modelling assumptions restrains their further applications and developments. In this paper, a novel grey prediction model, named discrete grey polynomial model, is proposed to unify a family of univariate discrete grey models. The proposed model has the capacity to represent most popular homogeneous and non-homogeneous discrete grey models and furthermore, it can induce some other novel models, thereby highlighting the relationship between the models and their structures and assumptions. Based on the proposed model, a data-based algorithm is put forward to se- lect the model structure adaptively. It reduces the requirement for modeler’s knowledge from an expert system perspective. Two numerical experiments with large-scale simulations are conducted and the re- sults show its effectiveness. In the end, two real case tests show that the proposed model benefits from its adaptive structure and produces reliable multi-step ahead predictions.
Keywords: Grey system theory | Discrete grey model | Structure selection | Matrix decomposition
مقاله انگلیسی
2 مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه: سند جديد
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
اگرچه هيچ شواهدی تجربي در مورد تاثير كيفيت مديريت شركتي بر تنظيم سرعت در پيش روي به سمت ساختار بهينه سازماني وجود ندارد، انتخاب ساختار بهينه سرمايه در مديريت شركتي به خوبي بررسي شده است. اين تحقيق، هم زمان، دو اثر وام حاصل از تئوري عامليت (دفاع كنترلي و اثرات انضباطي قرض) بر تنطيم سرعت در پيش روي به سمت ساختار بهينه سرمايه را در نظر مي گيرد. مديريت شركتي تاثيري متفاوت بر تنظيم سرعت ساختار سرمايه دارد. مديريت ضعيف شركت هايي با اهرم (دستک) زیاد تمايل كم تري در پيش روي به سمت ساختار بهينه سرمايه دارد چون هزينه نقش انضباطي قرض، بيشتر از استفاده از قرض به عنوان ابزار دفاعي كنترلي است.گر چه مديريت ضعيف شركت هايي با اهرم خالص به آرامي كنترل مي شود، اما آن ها اين كار را انجام مي دهند چون تمايل به كاهش اهرم خالص زیاد تا سطح مورد نظر براي جلوگيري از عوامل مزاحم دارند به ويژه اگر با تهديد كنترلي جدي مواجه شوند. پس بنابر اين مطالعه، هر دو شركت هاي داراي اهرم خالص زیاد و اهرم خالص کم با مديريت ضعيف به آرامي به سمت سطح مورد نظر وامشان مي روند گرچه محرك هاي مختلفي برايشان وجود دارد. کلمات کلیدی: مدیریت شرکت، ساختار سرمایه پویا، سرعت تعدیل ساختار سرمایه.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi