دانلود و نمایش مقالات مرتبط با انحراف کنتراست::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - انحراف کنتراست

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Effectiveness assessing of softwares with AI for chest area x-ray images post-processing
ارزیابی اثربخشی نرم افزارها با هوش مصنوعی برای تصاویر اشعه ایکس ناحیه قفسه سینه پس از پردازش-2020
Diagnostic radiology is a branch of medicine describes of ionizing radiation using to study the structure and functions of normal and pathological altered human organs and systems for the prevention and detection of diseases. X-ray irradiation is the most common diagnostic method in Radiology and it makes possible to identify and diagnose diseases and injuries for further treatment of patients. In particular, development of artificial intelligence (AI) has led the creation of different software for X-ray images processing to improve pathologists recognition by operator. At this moment there are lots of means and methods have been developed by different software engineers to find out "the perfect solution" for this problem. Respiratory diseases occupy one of the leading places in Ukraine. The main share of pathologies is acute viral infections, bronchitis, pneumonia and tuberculosis. In one year, about 15.5 million chest X-ray studies perform in Ukraine only for tuberculosis detection. It was the reason to select chest X-ray studies for processing’s effectiveness assessing. For effectiveness assessing we have made quantitative contrast measurements for selected areas on original and processed chest X-ray images.
Keywords: X-ray | tomosynthesis | digital radiology | contrast deviations | AI
مقاله انگلیسی
2 چارچوب بازیابی کیفیت تصویر برای افزایش کنتراست تصاویر ماهواره ای سنجش از دور
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
پژوهش ها در حوزه ی تصاویر ماهواره ای سنجش از دور عمدتاً بر افزایش کنتراست و حذف نویز از تمرکز دارند، این بر قابلیت درک داده ها و وضوح آنها تأثیر می گذارد. در نتیجه، همیشه با چالشی در پردازش تصاویر ماهواره ای سنجش از دور به منظور دستیابی به تصاویری با کیفیت بالاتر و افزایش قابلیت دیداری و تصاویری با کمترین میزان آرتیفکت برای ارتقای ارزش کاربردی آنها مواجهیم. در این مقاله، یک چارچوب مؤثر بهبود کیفیت پیشنهاد می شود، که عمدتاً بر افزایش کنتراست تصاویر ماهواره ای سنجش از دور تمرکز دارد. چندین تصویر ماهواره ای سنجش از دور در تأیید اثربخشی روش پیشنهادی در مقایسه با دیگر روش های موجود ارتقای سنجش از دور ارزیابی شدند، و نتایج کمّی آنها با NIQMC (معیار کیفیت تصویر بدون مرجع برای انحراف کنتراست)، BIQME (معیار کور کیفیت تصویر برای تصاویر بهبودیافته)، MICHELSON (کنتراست مایکلسون)، DE انتروپی گسسته)، EME (معیار بهبود) و PIXDIST (فاصله ی پیکسل) و همراه با مقایسه ی نتایج کیفی تأیید شد. نتایج نشان می دهد که بهبود بصری به دست آمده با استفاده از روش پیشنهادی بر سایر روش های بهبود بصری برتری دارد. نهایتاً نتایج شبیه سازی مشخص نمود که روش پیشنهادی برای تصاویر ماهواره ای سنجش از دور، مؤثر و کارامد است.
کلیدواژه: سنجش از دور | کنتراست | بازیابی | کیفیت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi