دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اپلیکیشن های موبایل و CRM::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - اپلیکیشن های موبایل و CRM

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 رابطه بین بازاریابی موبایلی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
بازاریابی موبایلی به انواع مختلف بازاریابی اشاره دارد که مشتمل بر استفاده از فناوری تلفن موبایل جهت دستیابی به ناظرین هدف می باشد. معمولا، معمولا بازاریابی تلفنی را به بازاریابی با SMS و MM ، پرداخت به ازای هر تماس بازاریابی موبایلی، تبلیغات بنر های موبایلی، برنامه پاسخ سریع، بازاریابی مبتنی بر مکان، اپلیکیشن های موبایل و طراحی وب سایت موبایلی مرتبط می سازند. در میان انواع خدمات موبایلی، توجه خاصی به بازاریابی موبایلی، بویژه خدمات موبایلی مدیریت رتباط با مشتری داده شده است. موبایل سازگاری بهتری با بهبود CRM کلاسیک دارد چون تاثیر و تعامل بهتری داشته و به بهبود رابطه نزدیک با مشتریان اجازه می دهد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین بازاریابی موبایلی و CRM می باشد. این مقاله بر انواع مختلف بازاریابی موبایلی و CRM تاکی دارد تا بررسی کند که کدام نوع بازاریابی موبایلی و CRM با هم رابطه معنی داری دارند. این مقاله دارای رویکرد کمی بوده و داده های این تحقیق، داده های اصلی می باشند. داده ها به وسیله توزیع پرسشنامه میان یک صد دانش آموز ، بویژه دانش آموزان بین 18-17 سال از مدارس بین المللی منطقه Klang Valley توزیع شد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که نوجوانان بیشتر تحت تاثیر تبلیغات بنر و اپلیکیشن های موبایلی بعد از انواع دیگر بازاریابی موبایلی هستند. اپلیکیشن های موبایل در مقایسه با شبکه های موبایل دارای قابلیت غنی موبایلی هستند. ارتباط عمیق اپلیکیشن ها، فرصت بزرگی برای هر بخش صنعتی جهت بهبود وفاداری مشتریان آنهاست. نتایج این تحقیق برخی استنباط های مهمی را ارائه می دهد که برای تولید بازاریابی بهتر موبایل وارتقاء خدمات مدیریت ارتباط با مشتری موبایلی، از بازاریابان حمایت می کنند. همچنین، این تحقیق نشان داد که برای تبلیغات موبایلی نسبت به انواع دیگر آگهی ها، آینده روشنی وجود دارد.
واژه های کلیدی: بازاریابی موبایلی | خدمات پیام کوتاه و MMS | تبلیغات بنر موبایلی | برنامه پاسخ سریع | بازاریابی مبتنی بر محل | اپلیکیشن های موبایل و CRM.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi