دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اکوسیستم های کارآفرینی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - اکوسیستم های کارآفرینی

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Addressing resource and waste management challenges imposed by COVID-19: An entrepreneurship perspective
پرداختن به چالش های مدیریت منابع و پسماند که توسط COVID-19 تحمیل شده است: چشم انداز کارآفرینی-2020
This perspective calls for building greater understanding of the role that entrepreneurship plays in addressing the challenges to resource and waste management imposed by COVID-19. We contend that researchers and practitioners need to recognize that entrepreneurs are important change agents who can help in the transition to a more sustainable and circular economy. We present challenges as well as opportunities to address this gap with the goal to foster future research.
Keywords: Entrepreneurship | Entrepreneurial ecosystems | Circular economy | Sustainability | Diversity and inclusion | COVID-19
مقاله انگلیسی
2 The lighthouse effect: How successful entrepreneurs influence the sustainability-orientation of entrepreneurial ecosystems
اثر فانوس دریایی: چگونه کارآفرینان موفق بر پایداری جهت گیری اکوسیستم های کارآفرینی تأثیر می گذارند-2020
The Sustainable Development Goals (SDGs) agreed by the United Nations are a call to action for policy- makers around the globe to tackle grand societal challenges. Sustainability start-ups can help meet some of the most pressing challenges. Regions of start-up activity are commonly referred to as entrepreneurial ecosystems (EEs), although the share of sustainability start-ups varies markedly from one EE to another. While literature on EEs is abundant, scholarly work on sustainability-oriented EEs, i.e. those with a high share of sustainability start-ups, is still relatively scarce. In particular, there is limited understanding of the reasons why some EEs have a higher share of sustainability start-ups than others. The present paper considers this gap in the literature by contrasting the EEs of Berlin and Lagos, which have very different shares of sustainability start-ups. Forty interviews conducted with founders, investors, hubs and government representatives in both EEs showed that particularly successful start-ups in an EE, so-called lighthouses, play an important role in shaping the cultural, social and material attributes of an EE. This means that the sustainability orientation of these lighthouses is instrumental in creating environments in which sustainability start-ups can flourish. Moreover, lighthouses can attract new talent and resources to a region, which further underlines their role as accelerators of an EE towards sustainability. Overall, the lighthouses are a critical factor in explaining the share of sustainability start-ups. Policy- makers can strengthen this effect by giving access to extra resources and opportunities to promising start-ups and by showcasing their success.© 2020 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Keywords: Sustainability startups | Social entrepreneurship | Entrepreneurial ecosystems
مقاله انگلیسی
3 Entrepreneurship policy and systemic conditions: Evidence-based implications and recommendations for emerging countries
سیاست کارآفرینی و شرایط سیستمی: پیامدها و توصیه های مبتنی بر شواهد برای کشورهای در حال ظهور-2020
Entrepreneurship policies are now widely spread among the general policy agenda in most of the countries. In particular, emerging countries started to focus on startups and young firms as potential engines of economic growth and structural transformation. Therefore, several governments from these countries are devoting significant efforts to develop their entrepreneurial ecosystems and promote the emergence of new dynamic firms. However, data on entrepreneurship in these countries is scarce leaving policymakers without a clear evidencebased platform for designing their policies and programs. This paper tries to contribute to this task in two manners. First, it presents a systemic conceptual approach to guide the design of entrepreneurship policies that explicitly includes the structural factors acting act as barriers in less developed contexts. Secondly, Based on the information from the IDE (Index of Dynamic Entrepreneurship) this study advances into the characterization of six different configurations of systemic conditions – three of which include emerging countries – analyzing their main strengths and weaknesses. Hence, this article provides a new evidence-based platform to identify and discuss the heterogeneity among ecosystems in emerging countries and suggests several policy recommendations for those governments that want to implement new entrepreneurship policies. At the same time, they introduce to the literature new concepts such as ‘systemic balance’ and ‘dual ecosystems’, which serve to characterize most of the observed configurations of systemic conditions for entrepreneurship in less developed regions. All in all, the results of this study would serve to guide policymakers to formulate their policies in a more contextualized framework.
Keywords: Emerging countries | Public policy | Entrepreneurship | Entrepreneurial ecosystems | Systemic approach
مقاله انگلیسی
4 Entrepreneurial dynamics and government policies to boost entrepreneurship performance
پویایی کارآفرینی و سیاست های دولت برای تقویت عملکرد کارآفرینی-2020
This paper aims to illustrate the entrepreneurial performance of economies taking into account the variables present in the entrepreneurial framework conditions. The methodology used in the research is exploratory, descriptive and quantitative. We used a process that combines Factorial Analysis with Cluster Analysis. Considering the entrepreneurial framework variables conditions, our results indicate that there are four groups in economies: 1) Moderate Entrepreneurial Performance; 2) Emerging Entrepreneurial Performance; 3) High- Income Economies; and 4) Advanced Entrepreneurial Economies. Our research also denotes where economies need to develop new policies to improve their entrepreneurial performance and competitiveness. This research brings new contributions to science and existing literature as it helps to understand and clarify the entrepreneurial performance of economies relative to entrepreneurial framework conditions.
Keywords: Entrepreneurship | Entrepreneurial ecosystems | Governmental support and policies | GEM
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi