دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ایجاد ارزش اجتماعی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - ایجاد ارزش اجتماعی

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 The social - market convergence in a renewable energy social enterprise
همگرایی بازار اجتماعی در یک شرکت اجتماعی با انرژی های تجدید پذیر-2020
The paper examines how the market and social logics which are supposedly counter to each other, converge into one rather than being two distinctive sets of actions, in the actions of a renewable energy social enterprise in an emerging economy context. To provide a foundation, the research draws upon literature on renewable energy, social entrepreneurship, market orientation, and social value creation. A qualitative in-depth case study research design with inductive theory-building approach for grounded theory development was conducted with two socially and environmentally inclusive renewable energy social enterprises in rural India. This resulted in a novel framework on a converging process comprising of: (a) Involved Searching, (b) Dialogic Localizing, and (c) Engaged Implementing. First, there is ‘involved searching’, where insights are generated through involved interactions for searching problematized contextual realities. Then, there is ‘dialogic localizing’, where insights are shared and acted upon through dialogically inclusive and localized solving. Finally, there is ‘engaged implementing’, where solutions are implemented through honest convincing and engaging mutuality. The findings make a novel contribu- tion towards: (a) Going beyond the duality perspective and revealing social entrepreneurship as a phenomenon where the social and the market converge as an articulated whole, (b) Advancing hybrid organizing as a converging action with trappings of social value creation and market orientation, and (c) Revealing the potential of renewable energy social enterprises in blending the social and the market while working towards a sustainable environment.© 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Renewable energy | Social entrepreneurship | Social enterprise | Market orientation | Social value creation
مقاله انگلیسی
2 Digital sustainable entrepreneurship: A business model perspective on embedding digital technologies for social and environmental value creation
کارآفرینی پایدار دیجیتال: چشم انداز مدل کسب و کار در تعبیه فن آوری های دیجیتال برای ایجاد ارزش اجتماعی و زیست محیطی-2020
This article explores how sustainable entrepreneurs embed digital technologies in their business models to leverage social and environmental value creation. To this end, we draw on the institutional logics perspective of sustainable business models. The article contributes to research on sustainable business models and entrepreneurship by showing that digital technologies enable novel configurations of sus- tainable business model components: a blended value proposition, integrative value creation, and multidimensional value capture. Moreover, we discuss the complementarities and tensions of a digital logic and logics of sustainability that clarify and advance the link between these concepts in an entre- preneurial context. This further adds to the theoretical development of sustainable business models as manifestations of multiple institutional logics. The article yields practical implications by describing possibilities and drawbacks of digital technologies for designing sustainable business models.© 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-NDlicense (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Sustainable entrepreneurship | Digitalization | Business model | Institutional logic | Technology | Tension
مقاله انگلیسی
3 آیا سازمان شما برای ایجاد ارزش اجتماعی مستمر مناسب است ؟ حرکت به سوی یک شرکت اجتماعی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
در چند دهه گذشته ، تاکید صریح بر ایجاد ارزش اجتماعی در شرکت ها سودجو و غیرانتفاعی بیشتر شده است و حتی باعث ظهور یک طبقه بندی سازمانی قانونی جدید برای شرکت ها بزرک شده است. همانند ارزش مالی، ارزش اجتماعی نیز یک مفهوم پویاست و موضوع آن، ایجاد تغییرات دائمی در محیط بیرونی شرکت، همچنین تغییر فرصت ها و تهدید ها برای شرکت است. اگرچه محققان در زمینه کارآفرینی اجتماعی مطالعاتی را در زمینه شناسایی و بهره برداری از فرصت ها و همچنین در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی انجام داده اند اما این پژوهش در درجه اول در عرصه سازمان های نوپا و استارت آپ انجام شده است. در مقابل ، تحقیقات در زمینه کارآفرینی شرکت ها ، بر ایجاد ارزش در شرکت تاکید دارد اما این پژوهش در درجه اول بر شناسایی و بهره برداری از فرصت ها در زمینه ایجاد ارزش مالی متمرکز است. با ترکیب این دو، ما می توانیم ایجاد ارزش اجتماعی در شرکت را بوسیله ارائه یک مقیاس اجتماعی برای کارآفرینی شرکت (SCES) ؛ همچنین یک سند جدید در زمینه اندازه گیری سوابق سازمانی را برای کارافرینی شرکت و همچنین فراهم کردن فرصت ها برای مدیران به منظور تجزیه و تحلیل اینکه آیا محیط ، رفتار کارآفرینانه شرکت را در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی و مالی پشتیبانی می کند را مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله با بحث در مورد سهم بالقوه شیوه های مدیریتی صورت پذیرفته است.
کلمات کلیدی: کارآفرینی اجتماعی | کارآفرینی شرکت | ارزش اجتماعی | سازمان ترکیبی | توسعه مقیاس | استراتژی نوآوری اجتماعی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi