دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ایستگاه پایه::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - ایستگاه پایه

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 آنتن آرایه ای کوچک و پهن باند دو قطبشی برای ایستگاه های پایه(ثابت)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
یک آنتن آرایه ای کوچک پهن باند دو قطبشی ±〖45〗^0 در این مقاله برای ایستگاه های پایه ارائه شده است. به دلیل داشتن ساختاری ساده، کوچک و آسان برای تولید انبوه، از دو قطبی های چاپی به عنوان عنصر آنتن دو قطبشی استفاده می شود. برای رسیدن به عملکرد پهن باند، تشعشع کننده ها از پاپیون های لبه منحنی وار طراحی شده اند و توسط خطوط انتقال نواری تغذیه می شوند. علاوه بر این، برای بهبود تقارن و پایداری پترن تشعشعی، از بالون های استاب Pawsey برای متعادل کردن ساختار آنتن استفاده می شود. نهایتا، یک آنتن آرایه ای 8 عنصری که از پشت به یک بازتابنده خمیده متصل است، ساخته و اندازه گیری می شود. آنتن آرایه ای کوچک دارای پهنای باند وسیع 68٪ (1.427-2.9 گیگاهرتز) با نسبت موج ساکن ولتاژ کمتر از 1.5 و مشخصات تشعشعی پایدار برای ارائه خدمات بین المللی مخابرات سیار در سیستم های 2G/3G/LTE و باندهای L و S است.
کلمات کلیدی: آنتن ایستگاه پایه | آنتن باند پهن | آنتن دو قطبی | آرایه آنتن
مقاله ترجمه شده
2 بهبود ظرفیت کانال در ایستگاه پایه MIMO 4×4 با استفاده از آنتن کوچک دوجهته
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
آماده سازی به سمت مخابرات نسل جدید با بهبود ظرفیت کانال می تواند با بکارگیری سیستم چند ورودی چند خروجی ( MIMO) با استفاده از چندگانگی قطبشی بدست آید. در این مقاله، یک آنتن کوچک دوجهته MIMO 4×4 متشکل از دو آنتن ترکیبی نصب شده بر روی صفحه زمین، ارائه می شود. آنتن ترکیبی از قرار دادن یک آنتن قطع (ناچ، تله ای) و یک آنتن حلقوی بر بالای یکدیگر ساخته می شود و هر آنتن به صورت مستقل تغذیه می شوند. این آنتن می تواند پترن های تشعشعی دو قطبشی در دو جهت مختلف منتشر کند، که آنتن قطع، موج با قطبش افقی در جهت محور x ایجاد می کند در حالی که آنتن حلقوی یک موج با قطبش عمودی در جهت محور y را ایجاد می کند. ترکیب دو آنتن ترکیبی از جداسازی خوب بین عناصر و توانایی بهبود ظرفیت کانال برای کاربرد های ایستگاه پایه داخلی MIMO برخوردار است. این مقاله ، اعتبارسنجی ساخت آنتن پیشنهادی و اندازه گیری انتشار کانال با استفاده از آنتن پیشنهادی را در بر می گیرد که عملکرد عالی آنتن برای کاربرد تکامل بلند مدت در فرکانس 3.5 گیگاهرتز را تایید می کند.
کلمات کلیدی: دو طرفه | ظرفیت کانال | قطبش دوگانه | حلقه آنتن | پروفایل پایین | آنتن MIMO | آنتن درجه یک.
مقاله ترجمه شده
3 آنتن ویوالدی با چندگانگی پترن برای کاربردهای باند سلولار 0:7 تا 2:7 گیگاهرتز
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
در این مقاله ، یک آنتن ویوالدی مسطح فوق پهن باند(UWB) برای کاربردهای چندگانگی پترن ایستگاه پایه را ارائه می دهد. این آنتن برای پوشش دادن اکثر باندهای سلولار و LTE یعنی محدوده فرکانسی وسیع از 0.7 تا 2.7 گیگاهرتز طراحی می شود. این آنتن به وسیله ی دو شکاف مخروطی (نواری) ویوالدی مجاور با زاویه دوران 29 درجه ای بین آنها ایجاد می شود. این آنتن با به اشتراک گذاری بعضی از ساختارهای مشترک و برش دادن سطح برد غیر اصلی، کوچک می شود. این آنتن مرحله به مرحله از تک عنصر ویوالدی با خط تغذیه مایکرواستریپ تا تشعشعگر چندگانگی پترن دو شکافی با پترن های تشعشعی یکنواخت طراحی می شود. این آنتن درون اتاق جاذب میدان راه نزدیک ساخته و آزمایش می شود. عملکرد تشعشعی، از جمله حالت های تغذیه تفاضلی همفاز و غیرهمفاز 180 درجه ای به وسیله شبیه سازی و همچنین آزمایش تایید شده است. نتایج اندازه گیری شده با نتایج شبیه سازی شده تطابق کامل دارند. این آنتن می تواند برای ایستگاه پایه و سایر سیستم های هوشمند آرایه ای مناسب باشد.
کلمات کلیدی: ایستگاه پایه | باند سلولی | الگوی تنوع | آنتن اسلات مخروطی | آنتن فوق پهن باند (UWB) | آنتن Vivaldi
مقاله ترجمه شده
4 یک الگوریتم مسیریابی خوشه بندی دارای بازدهی انرژی مبتنی بر مکان جغرافیایی و انرژی باقیمانده برای شبکه حسگر بی سیم
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
شبکه حسگر بی سیم (WSN) یکی از مورد علاقه ترین فناوری های شبکه سازی شده است چراکه می تواند بدون زیرساخت های ارتباطاتی، مستقر شود. یک شبکه حسگر ترکیبی از تعداد زیادی گره های حسگر می باشد؛ این گره ها مسئول نظارت بر پدیده فیزیکی و انتقال نتایج دوره ای به ایستگاه پایه می باشند. بنابراین، بهبود بازده انرژی و به حداکثر رساندن طول عمر شبکه سازی، مهمترین چالشها در این نوع شبکه ها هستند. برای مواجه شدن با این چالش، یک طرح سلسله مراتبی به نام "الگوریتم خوشه بندی طیفی مکان- انرژی" (LESCA) در این مقاله پیشنهاد می شود. LESCA به صورت خودکار تعداد خوشه ها را در یک شبکه تعیین می کند. این الگوریتم مبتنی بر طبقه بندی طیفی می باشد و هم انرژی باقیمانده و هم برخی ویژگی های گره ها را مورد نظر قرار می دهد. در حقیقت، دیدگاه ما از الگوریتم "مسیرهای K" استفاده می کند و ویژگی های جدید گره های شبکه مثل انرژی میانگین، فاصله تا ایستگاه پایه، و فاصله تا مراکز خوشه ها را به منظور تعیین خوشه ها و انتخاب رئوس خوشه های یک شبکه حسگر بی سیم، پیشنهاد می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که اگر خوشه ها در یک راه بهینه ساخته نشوند و یا تعداد خوشه ها بیشتر یا کمتر از تعداد بهینه خوشه ها باشد، کل انرژی مصرف شده شبکه حسگر در یک دور به صورت نمایی افزایش می باید.
مقاله ترجمه شده
5 Distributed games for coordinated coalition formation in femtocell networks
بازی های توزیع شده برای تشکیل ائتلاف هماهنگ در شبکه های femtocell-2014
For performance enhancement of indoor users, we consider a femtocell network consisting of densely deployed femto base stations (FBSs) which use a set of empty sub-channels to serve the end user. In this environment, users may still suffer from high inter-femtocell interference problem over downlink, which can be solved through cooperation among femto base stations. In this paper, we investigate a game-theoretic approach by which FBSs can form distributed and stable coalitions, which enhances the utility function that is defined as the ratio of obtained capacity to the cost of cooperation. Our proposed kernelbased algorithm for coalition formation is stable as well as Pareto-optimal in both closed and open access modes. In closed access mode, only registered users are able to access a FBS, whereas in open access mode, access is granted to any users. For both modes, we define two different kernel-stability criteria. Through simulation experiments, we confirm that our algorithm yields better utility for end users compared to non-cooperative transmission in both closed and open access modes. Our results further illustrate a tradeoff between the achieved utility and the overhead incurred by coalition members. Keywords: Femtocell networks Coalitional game theory Coordinated multi-point transmission diversity Femtocell base station Resource allocation
مقاله انگلیسی
6 پروتکل مدیریت کلید با همراه با امنیت داده انتها به انتها و ابطال کلید برای یک شبکه حسگر ‌بی‌سیم با چند BS
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
با تمرکز بر شبکه حسگر بی‌سیم مقیاس بزرگ با ایستگاه‌های پایه متعدد (BS)، یک پروتکل مدیریت کلید در این مقاله طراحی شده است. برای ارسال امن داده بین یک گره و یک ایستگاه پایه یا بین دو گروه، یک روش امنیت داده انتها به انتها توسط پروتکل پذیرفته شده است. سپس الگوی ابطال کلید توسعه داده شده برای حذف کارآمد گره‌های در معرض خطر و سپس تشکیل پروتکل مدیریت کلید به نام پروتکل مدیریت کلید چند BS (MKMP) را به کار می‌بریم. با ارزیابی عملکرد، نشان می‌دهیم که MKMP از نظر بهره‌وری و انعطاف پذیری در برابر حمله تسخیر گره بهتر از LEDS پیشنهاد شده توسط Ren و همکاران اجرا می‌شود. با تحلیل سربار ذخیره کلید، بیان می‌کنیم که MKMP از نظر سربار بهتر از mKeying پیشنهاد شده توسط Wang و همکاران (یک پروتکل مدیریت کلید برای شبکه حسگر ‌بی‌سیم با ایستگاه پایه متعدد) رفتار می‌کند.
کلمات کلیدی: شبکه حسگر ‌بی‌سیم | امنیت داده | مدیریت کلید | چند ایستگاه پایه
مقاله ترجمه شده
7 انرژی کارآمد و گروه متعادل مبتنی بر خوشه اطلاعات الگوریتمی برای شبکه های حسگر بی سیم
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
جمع آوری داده ها یک روش موثر برای شبکه های حسگر بی سیمی (WSN ها) جهت صرفه جویی در انرژی و طولانی شدن طول عمر شبکه است. الگوریتم های جمع آوری داده های مبتنی بر خوشه اطلاعات بسیار رایج اند، چراکه مزایای استفاده از انعطاف پذیری بالا و قابلیت اطمینان را در خود گنجانده اند. اما مشکل اتلاف انرژی نامتعادل ضرر جدی را در شبکه گیرنده بی سیم ایجاد نموده است. این مقاله به مشکل شبکه های حسگر بیسیم توجه کرده که در آن تراکم انتقال داده ها به ایستگاه پایه های ارتباطی تک هاپی مبتنی است، و الگوریتم مبتنی بر خوشه داده های کارآمد و متعادل (EEBCDA) را در آن پیشنهاد نموده است. تقسیم آن شبکه به شبکه های مستطیل شکل با اندازهء نابرابری روبرو است و باعث می شود تا تراکم میان گره های چرخشی در هر شبکه ایجاد شود، شبکه ای که تراکم آن انرژی بیشتری را در خود می گنجاند و انرژی زیادی را از خود به اشتراک می گذارد، با این روش ، قادر به تعادل اتلاف انرژی خواهد بود. علاوه بر این، برخی اقدامات برای صرفه جویی در انرژی تصویب گردیده است. نتایج حاصله از شبیه سازی نشان می دهد که EEBCDA بطور قابل ملاحظه ای می تواند موجب افزایش بهره وری انرژی، تعادل در اتلاف انرژی و طولانی شدن طول عمر شبکه گردد.
کلمات کلیدی: شبکه های حسگر بی سیم | مبتنی بر خوشه | جمع آوری داده ها | انرژی کارآمد | اتلاف انرژی متعادل
مقاله ترجمه شده
8 شیوه های تحویل سلولی در فناوری 2:5G به 5G
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
انسداد در شبکه های سلولی موقعی رخ می دهد که کاربر موبایل در طول فرایند استفاده از تلفن از یک سلول یه سلول دیگر جابجا شود. از آن جا که سلول مجاور از کانال های رادیویی مشابه استفاده نمی کند، هنگامی که کاربر میان سلول ها جابجا می شود، در هنگام گذر از خط میان سلول های مجاور، یک تماس باید از یک کانال رادیویی به کانال رادیویی دیگر منقل شود. فرایند تحویل-دست به دست- هنگامی رخ می دهد که کاربر از کانال رادیویی دیگر وارد منطقه تحت پوشش یک شبکه سلولی جدید شود. دلایل بسیاری برای دانستن و شناخت این که این فرایند تحویل چرا و چه موقع مورد نیاز است وجود دارد. قدرت سیگنال ایستگاه پایه، توان سیگنال های موازی ایستگاه های احاطه کننده به علاوه دسترس پذیری کانال ناز جمله این عوامل هستند که باید به خوبی از آن ها آگاهی داشته باشیم. موبایل، قدرت سیگنال های ایستگاه پایه در شبکه های سلولی را رصد می کند تا وضعیت دسترس پذیری کانال را بداند و شبکه، درباره تحویل(handover) تصمیم بگیرد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی معضلات فرایند تحویل و همچنین گسترش طرح هاییست که می توانند ترافیک تحویل را هنگامی که کاربران میان ایستگاه های پایه جابجا می شوند تعیین کنند. دستاورد نهایی تحقیق، شیوه های نظری و ریاضی برای قانع کردن هر چه بیشتر کاربران و همچنین فراهم کردن متدهای موثر ارزیابی کننده مکانیسم های تحویل و همچنین کارایی شبکه سلولی است.
اصطلاحات عمومی
BSC، MSC ایستگاه های پایه، LTE، ITU، FDD، TDD
کلمات کلیدی: تحویل(Handover) | عدم تداخل | نسل بعدی | توان سیگنال | سلول
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی