دانلود و نمایش مقالات مرتبط با بارداری::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - بارداری

تعداد مقالات یافته شده: 46
ردیف عنوان نوع
1 اثر پره اکلامپسی و شدت آن بر سطح سرم NGAL مادری و KIM-1 طی بارداری و بعد زایمان
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
هدف: هدف از این آزمایش،ارزیابی اثرات پره اکلامپسی و شدت آن بر سطح سرم مادری لیپوکالین مرتبط با ژلاتیناز نوتروفیل ژلاتیناز (NGAL) و (KIM 1) در دوران بارداری و دوره پس از بارداری می باشد.
طراحی مطالعه: ابتدا شرکت کنندگان باردار (156 نفر) به سه گروه کنترل، خفیف،و پره اکلامپسی شدید تقسیم بندی شدند. در مرحله دوم زنان در دوره پس اززایمان (368 نفر) به سه گروه با توجه به سابقه دوران حاملگی، به عنوان کنترل سالم، پره اکلامپسی خفیف و شدید تقسیم بندی شدند. این زنان از طریق سیستم داده های بیمارستان شناسایی و با آنها تماس گرفته شد تا در این تحقیق شرکت کنند.
دستاورد: مطالعه ما شامل 147 بیمار بود که 77 نفر از آنها باردار و 70 نفر از آنها پس از بارداری پس از اعمال معیارهای خروج بودند. از نظر سطح NGAL سرم مادر ،افزایش قابل توجهی در گروه پره اکلامپسی شدید در مقایسه با گروه خفیف پره اکلامپسی و گروه های باردار طبیعی وجود دارد(p < 0.001). در دوران بعد زایمان، سطح سرم NGAL مادری در گروه پره اکلامپسی شدید نسبت به افراد با پره اکلامپسی خفیف و گروه کنترل فشار خون بالا به طور قابل توجهی بالاتر بود(p < 0.001). سطح سرم KIM 1 مادری در گروه پره اکلامپسی شدید و خفیف به طور قابل توجهی نسبت به گروه با کنترل فشار خون بالا، بالاتر ارزیابی شده است (p = 0.004). در دوره بعد زایمان، سطح سرم KIM-1 مادری در تمام گروه های بارداری مشابه دیده شد(p = 0.792).
نتایج: دستاوردهای ما نشان می دهد که هرچه شدت پره اکلامپسی افزایش یابد، آسیب کلیه، همانطور که با استفاده از سطح NGAL ارزیابی می شود، برای مدت زمان طولانی حتی در دوران پس از بارداری نیز ادامه دارد. © 2020 Elsevier B.V تمام حقوق محفوظ است .
کلمات کلیدی: پره اکلامپسی | آسیب کلیوی | نوتروفیل ژلاتیناز وابسته به لیپوکالین | NGAL | مولکول | آسیب کلیوی -1 | KIM-1
مقاله ترجمه شده
2 Women with a substance use disorder: Treatment completion, pregnancy, and compulsory treatment
زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد: پایان درمان ، بارداری و درمان اجباری-2020
Over the last several decades, research regarding substance use treatment programs has focused on the unique and differential outcomes of male and female illicit substance users. Research less frequently examines the unique individual and contextual factors that may influence treatment outcomes. One such population that merits special consideration is pregnant women, as substance use within this population has deleterious effects for both the women and their unborn children. The current study employs propensity score matching to determine if pregnancy and referral source to treatment affect treatment program outcomes. Findings suggest that pregnant women, compared to similarly situated nonpregnant women, are significantly less likely to complete substance use treatment; however, pregnant women who were referred to treatment by the criminal justice system were significantly more likely to complete treatment than those who entered treatment by other referral sources.
Keywords: Substance abuse treatment | Illicit drug use | Pregnant | Treatment episode data
مقاله انگلیسی
3 Postpartum health disorders in lactating dairy cows and its associations with reproductive responses and pregnancy status after first timed-AI
اختلالات بهداشتی پس از زایمان در گاوهای شیری شیرده و ارتباط آن با پاسخ های تولید مثل و وضعیت بارداری پس از اولین زمانبندی هوش مصنوعی-2020
The objective was to evaluate the association between postpartum health disorders, reproductive responses and pregnancy status in lactating multiparous cyclic Holstein cows. Cows were retrospectively categorized as healthy (n ¼ 70) or sick (n ¼ 60) based on postpartum health records and serum metabolites. Sick cows were further categorized as having metabolic (MET; n ¼ 35), infectious (INF; n ¼ 15), or both diseases (MET/INF; n ¼ 10). Blood samples were collected on d 7 and 14 after calving to determine serum concentrations non-esterified fatty acids (NEFA), b-hydroxybutyrate (BHB) and aspartate aminotransferase (AST), on d 0 (TAI), 8, 16, 18 and 20 after TAI to determine concentrations of progesterone (P4; d 0, 8, 16, 18 and 20) and prostaglandin F metabolite (PGFM; d 16, 18 and 20) and interferonstimulated gene-15 (ISG15; d 16) relative mRNA expression. Cyclicity was determined by transrectal ultrasonography 30 d postpartum and cows were subjected to a GnRH-based TAI protocol (to classify cows bearing a visible CL as cyclic). Prediction of pregnancy status on d 16 after TAI was determined by ISG15 mRNA gene expression relative to b actin and following, pregnancy was diagnosed by transrectal ultrasonography at 32 and 60 d after TAI. An interaction (P ¼ 0.04) between occurrence of disease and pregnancy status was detected for the expression of ISG15 in blood, with healthy pregnant healthy cows having the greatest relative expression of ISG15. Postpartum health disorders were associated with reduced concentration (P < 0.05) of serum P4 post TAI. However, serum P4 concentrations at TAI were greater (P ¼ 0.01) in sick cows (0.65 ± 0.09, 0.86 ± 0.13 and 0.75 ± 0.10 ng/mL for MET, INF and MET/INF cows, respectively) compared with that in healthy cows (0.24 ± 0.10 ng/mL). Serum concentrations of PGFM after TAI was reduced in healthy cows, regardless of pregnancy status. Pregnancy status on d 16 after TAI predicted by ISG15 mRNA expression and P/AI on d 32 and 60 after TAI based on ultrasonography, were negatively affected (P < 0.05) by occurrence of health disorders. Similarly, pregnancy loss from d 16 to 32 and d 16 to 60 after TAI was greater (P < 0.05) in sick cows compared to that in healthy cows. However, neither P/AI nor pregnancy loss were associated to the category of postpartum health disorder. Cows affected by postpartum health disorders had overall reduced P4 and greater PGFM serum concentrations after TAI, which were associated with reduced pregnancy success and enhanced pregnancy loss. Collectively, our findings support the hypothesis of a carryover effect of disease on reproductive responses, embryo survival and maintenance of pregnancy in lactating dairy cows independent of the category of postpartum health disorder.
Keywords: Fertility | Maintenance of pregnancy | Embryonic mortality | ISG15
مقاله انگلیسی
4 Comparison of the effects of two shortened timed-AI protocols on pregnancy per AI in beef cattle
مقایسه اثرات دو پروتکل کوتاه شده با هوش مصنوعی به هنگام روی بارداری در هوش مصنوعی در گاوهای گوشتی-2020
The objective was to compare pregnancy per AI (P/AI) between two shortened timed-AI (TAI) protocols in beef cattle. This study also determined whether administration of eCG in heifers and timing of AI in cows would affect P/AI. Cattle were submitted at random to either a modified 5-d Co-synch protocol (Day 0 ¼ progesterone releasing device (CIDR); Day 5 ¼ CIDR removal and 500 mg of cloprostenol (PGF); Day 8 ¼ 100 mg GnRH concurrent with AI) or J-synch protocol (Day 0 ¼ CIDR insertion and 2mg of estradiol benzoate i.m.; Day 6 ¼ CIDR removal and 500 mg PGF; Day 9 ¼100 mg GnRH concurrent with AI). In Experiment 1, 1135 heifers (13e15 mo of age) received an estrus detection patch (Estrotect™) on Day 5 and 579 were selected at random to receive 300 IU of equine chorionic gonadotropin (eCG) at the time of CIDR removal. Patches were scored from 0 to 3 based on color change between initial application and AI; 0 ¼ unchanged, 1¼ 50% change, 2 ¼ > 50% change, 3 ¼ missing. Estrus was defined to have occurred when the patch was scored 2 or 3. In Experiment 2, 399 cyclic, non-lactating beef cows from 1 location were submitted to either the modified 5-d Co-synch or J-synch protocol and within each protocol cows were TAI at either 66 ±1 (n¼ 199) or 72 ±1 h (n ¼ 200) following CIDR removal. Transrectal ultrasonography was used in both experiments to determine presence of a corpus luteum (CL) on Day 0, and to diagnose pregnancy 35 d after TAI. In Experiment 1, eCG increased estrus rate only in heifers without a CL on day 0 that were submitted to the modified 5-d Co-synch protocol (41.9 vs. 69.6%). Heifers submitted to the J-synch protocol had greater (P ¼ 0.03) P/AI compared with those in the modified 5-d Co-synch (48.7 vs. 41.1%) and heifers that expressed estrus before AI had increased (P < 0.0001) P/AI compared to those that did not (53.6 vs. 36.5%). Administration of eCG and presence of a CL tended to affect P/AI (P ¼ 0.13). In Experiment 2, cows submitted to the J-synch protocol tended (P ¼ 0.07) to have greater P/AI compared to those in the modified 5-d Co-synch (74.1 vs. 66.5%). There was no association between P/AI and timing of AI. In summary, the J-synch protocol resulted in greater P/AI than the modified 5-day Co-synch protocol in heifers and cows. Administration of eCG increased estrus rate in heifers without a CL at the start of the protocol and tended to improve P/AI in all heifers. Timing of AI (66 vs. 72 h) had no effect on P/AI in cows subjected to either TAI protocol.
Keywords: 5-d Co-Synch | J-synch | Pregnancy per AI | Cyclicity | Estrus detection | eCG
مقاله انگلیسی
5 Oocyte and embryo evaluation by AI and multi-spectral autofluorescence imaging: Livestock embryology needs to catch-up to clinical practice
ارزیابی تخمک و جنین توسط هوش مصنوعی و تصویربرداری خودکار فلورسانس چند طیفی: جنین شناسی دام باید به مراحل بالینی برسد-2020
A highly accurate ‘non-invasive quantitative embryo assessment for pregnancy’ (NQEAP) technique that determines embryo quality has been an elusive goal. If developed, NQEAP would transform the selection of embryos from both Multiple Ovulation and Embryo Transfer (MOET), and even more so, in vitro produced (IVP) embryos for livestock breeding. The area where this concept is already having impact is in the field of clinical embryology, where great strides have been taken in the application of morphokinetics and artificial intelligence (AI); while both are already in practice, rigorous and robust evidence of efficacy is still required. Even the translation of advances in the qualitative scoring of human IVF embryos have yet to be translated to the livestock IVP industry, which remains dependent on the MOET-standardised 3- point scoring system. Furthermore, there are new ways to interrogate the biochemistry of individual embryonic cells by using new, light-based methodologies, such as FLIM and hyperspectral microscopy. Combinations of these technologies, in particular combining new imaging systems with AI, will lead to very accurate NQEAP predictive tools, improving embryo selection and recipient pregnancy success.
Keywords: Embryo selection | Machine learning | Pregnancy establishment | Embryo metabolism | Morphokinetics
مقاله انگلیسی
6 Early resynchronization of non-pregnant beef cows based in corpus luteum blood flow evaluation 21 days after Timed-AI
هماهنگی مجدد اولیه گاوهای گوشتی غیر باردار مبتنی بر ارزیابی جریان خون جسم زرد 21 روز پس از زمانبندی هوش مصنوعی -2020
The study aimed to verify whether a hormone protocol started at Day 13 (D13) after Timed Artificial Insemination (TAI) influences the conception rate. Nelore cows (primiparous and multiparous) from two commercial beef farms (n ¼ 1,431) were first TAI (D0). Timed AI was performed in lots (TAI Lots) ranging from 187 to 346 cows. On D13, regarding the TAI lot, cows were assigned for either receiving (Resynch group, n ¼ 1,002) or not (Control group, a subset of approximately 30%, n ¼ 429) another hormone protocol for resynchronization. The same hormone protocol was used for the first TAI and for the resynchronization, except for 1 mg instead of 2 mg of estradiol benzoate (EB) at the begging of the protocol. Eight days later (D21), the Resynch group was checked for corpus luteum blood flow by color Doppler ultrasonography, and in those detected as non-pregnant, the protocol was completed and a 2nd TAI was performed at D23. Pregnancy diagnosis was later (D30) performed by B-mode ultrasonography in the control group and confirmed in the presumptive pregnant cows from the 1st TAI of the Resynch group. The remaining cows were checked for pregnancy 30 days after the 2nd TAI (experimental Day 53). The statistical model to explain conception rate considered the effects of Group (Control or Resynch), Farm, Parity (primiparous or multiparous), Sire, Technician (who perform AI), TAI Lot and pertinent interactions (Group*Parity, Group*Farm and Group*TAI Lot). The statistical analyses of the model were performed using the Proc Glimmix (SAS virtual University Edition). The conception rate for the 1st TAI was similar (P > 0.4) between Control (50.3%, 216/429) and Resynch group (52.6%, 527/1002). The positive predictive diagnostic on D21 showed high relation with PD30 (90.7%, 527/581). In Resynch group, non-pregnant cows (n ¼ 421, 1002 minus 581) were re-inseminated. The conception rate of the 2nd TAI (42.8%, 180/421) was affected (P < 0.002) by side effects of the Farm (48.5 vs. 33.1%) and Parity (51.2 vs. 40.3%, for multiparous vs. primiparous, p < 0.001). Nevertheless, after the 2 TAIs of the Resynch group, the cumulative conception rate was 70.5% (707/1002). In conclusion, the early resynchronization of cows with a low (1 mg) EB dose and progesterone device at D13 after TAI can be used as a strategy to reduce conception interval in beef cattle, and thus to increase the number of pregnant cows from artificial insemination after the breeding season.
Keywords: Color Doppler | Pregnancy diagnosis | Re-insemination
مقاله انگلیسی
7 Prostaglandin F2a influences pre-ovulatory follicle characteristics and pregnancy per AI in anovular dairy cows
پروستاگلاندین F2a بر خصوصیات فولیکول قبل از تخمک گذاری و بارداری در هوش مصنوعی در گاوهای شیری بی قاعده تأثیر می گذارد-2020
Objectives were to determine the effects of a dose of PGF2a administered 2 days before timed artificial insemination (AI) on LH pulsatility, characteristics of the pre-ovulatory follicle, and pregnancy per artificial insemination (P/AI) in anovular dairy cows, particularly in cows not subjected to hyperthermia. In experiment 1, 2,011 lactating Holstein cows had ovaries scanned by ultrasound to determine corpus luteum (CL) presence and only those without a CL in two consecutive exams were enrolled (n ¼ 437). Cows had the estrous cycle synchronized with an estradiol-progesterone based protocol starting on experiment Day 11 and timed AI on Day 0. Cows were assigned randomly to receive a single dose of 25 mg of PGF2a as dinoprost on Day 4 (1PGF, n ¼ 222) or two doses of 25 mg each of PGF2a, one on Day 4 and one on Day 2 (2PGF, n ¼ 215). Rectal temperatures were evaluated on the day of AI and 7 days later and cows were classified as being normothermic (<39.1 C) or hyperthermic (39.1 C). Ovulatory responses and P/AI were determined. In experiment 2, cows with regressed CL were exposed to low concentrations of progesterone and then randomly assigned to the same estrous synchronization protocol and treatments, 1PGF (n ¼ 28) and 2PGF (n ¼ 28). Blood was sampled and analyzed for concentrations of progesterone, and for concentrations of LH and 13,14-dihydro-15-keto-PGF2a metabolite (PGFM) every 15 min starting 1 h before to 6 h after treatments and then every 2 h from 12 to 59 h after treatments. The pre-ovulatory follicle was aspirated 44 h after treatments and concentrations of estradiol quantified. In experiment 1, treatment of anovular cows with a second dose of PGF2a increased P/AI in normothermic cows (19.8 [18/91] vs. 38.8% [31/80]), but not in hyperthermic cows. Synchronization was not affected by treatment, but it was greater for normothermic than hyperthermic cows (87.1 [149/171] vs. 77.8% [207/266]). When only synchronized cows were evaluated, the same responses were observed; treatment with 2PGF increased P/AI compared with 1PGF in normothermic cows (23.1 [18/78] vs. 43.7% [31/71]), but not in hyperthermic cows. In experiment 2, administration of 25 mg of dinoprost in 2PGF resulted in concentrations of PGFM 26-fold greater than 1PGF in the first 6 h after treatment (48 vs. 1,242 pg/mL). Cows receiving 2PGF had smaller basal LH concentration (0.57 vs. 0.46 ng/mL) and less frequent LH pulses (4.5 vs. 3.9 pulses/6 h), but duration of the LH surge was longer for 2PGF than 1PGF (13.1 vs. 15.5 h). Treatment with 2PGF increased the diameter and volume of the pre-ovulatory follicle, and concentration of estradiol (115 vs. 262 ng/mL) and total follicular estradiol content (124 vs. 505 ng) compared with 1PGF. Collectively, these results suggest that PGF2a has a role in fertility of anovular cows that is unrelated to its luteolytic effect.
Keywords: Anovular | Follicle | Dairy cow | Prostaglandin
مقاله انگلیسی
8 Treatment with estradiol cypionate at progesterone withdrawal reduces handling without compromising the pregnancy rate to timed- AI in buffalo
درمان با استرادیول سیپیونات در ترک پروژسترون ، دست زدن بدون به خطر انداختن میزان حاملگی به موقع هوش مصنوعی در بوفالو را کاهش می دهد-2020
The aim of this study was to determine if treatment with estradiol cypionate (EC) at the time of P4 withdrawal induced ovulation in a synchronization/timed-AI (TAI) protocol in buffalo. In Experiment 1, 56 buffaloes received an intravaginal P4 device (1.0 g) plus estradiol benzoate (EB, 2.0 mg im) on Day 0 (D0). On Day 9, the P4 device was removed and buffaloes were given PGF2a (0.53 mg im sodium cloprostenol) plus eCG (400 IU im). Buffaloes were then randomly allocated to one of two groups: Group GEC (n ¼ 29), treated with EC (1.0 mg im) at P4 device removal; Group GEB (n ¼ 27), treated with EB (1.0 mg im) 24 h after P4 device removal. Ovarian ultrasound was undertaken on: D0, to ascertain general ovarian status; D9 to D11 (every 24 h), to measure diameter of the largest follicle (LF) and follicular growth rate; D11 to D13 (every 12 h for 72 h), to determine the time of ovulation and ovulation rate. Following P4 device removal, Groups GEC and GEB had a similar follicular growth rate (0.9 ± 0.1 and 1.1 ± 0.1 mm/day, respectively; P ¼ 0.15) and similar LF diameter on D11 (11.4 ± 0.6 and 12.5 ± 0.5 mm; P ¼ 0.12). Groups GEC and GEB also had a similar diameter of the ovulatory follicle (13.0 ± 0.5 and 13.4 ± 0.6 mm; P ¼ 0.52), interval from P4 device removal to ovulation (68.2 ± 2.8 and 71.1 ± 1.4 h; P ¼ 0.41) and ovulation rate (62.1% and 70.4%; P ¼ 0.44). In Experiment 2, 199 buffaloes were assigned to the two treatments in Experiment 1 (GEC, n ¼ 100; GEB, n ¼ 99). All animals underwent TAI 56 h after P4 device removal and pregnancy diagnosis was preformed on D41. The pregnancy rate was similar for Groups GEC and GEB (50.0 and 45.5%, respectively; P ¼ 0.45). The findings indicate that treatment with EC at the time of P4 withdrawal induces ovulation and achieves the same pregnancy rate to TAI as treatment with EB 24 h after P4 removal. The use of EC requires one less handling which is highly important in facilitating practical adoption of TAI in assisted breeding and genetic improvement in buffalo.
Keywords: Buffalo | Estradiol cypionate | Ovulation synchronization | Pregnancy | Timed-AI
مقاله انگلیسی
9 The contraceptive needs and pregnancy desires of women after incarceration: A qualitative study
نیازهای پیشگیری از بارداری و تمایلات بارداری زنان پس از حبس: یک مطالعه کیفی-2020
Objective: Prior qualitative research with women incarcerated at Rikers Island Jail asked women to anticipate their future contraceptive needs and pregnancy desires upon re-entering the community. We conduct this follow-up study to understand better the actual contraceptive needs and pregnancy desires experienced by women after incarceration. Study Design: We conducted semi-structured in-depth interviews in New York City in 2014 with 10 women incarcerated within the past three years. We coded transcripts using an iterative process, identified emerging themes, and stopped recruitment after reaching thematic saturation. Results: Most participants desired to wait to become pregnant until they had stable housing, income, and employment. A few faced systemic barriers to obtaining contraception, including the process of reapplying for insurance and obtaining medical appointments. For many, incarceration disrupted their use of contraception, insurance status, and relationship with trusted medical providers. Most women lacked trust in the new health professionals they encountered after incarceration. Conclusions: Incarceration disrupted medical care in general, and contraceptive care in particular. Assistance should be provided to re-apply for insurance, make appointments, and support women to see trusted health professionals. Implications: Incarceration further disenfranchises an already marginalized community through disrupting access to medical care and constrains women’s reproductive autonomy long after return to the community.
Keywords: Contraception | Criminal justice | Incarceration
مقاله انگلیسی
10 بیماری کرونا ویروس جدید (COVID-19) در بارداری: توصیه های بالینی که باید پیگیری شوند کدامند؟
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
بارداری، حالتی از سرکوب نسبی ایمنی است که زن باردار را نسبت به عفونت های ویروسی حساس می کند و میزان مرگ ومیر حتی با آنفولانزای فصلی نیز بالاتر است. بنابراین، اپیدمی COVID-19 ممکن است پیامدهای جدی برای زنان باردار داشته باشد. اگرچه در حال حاضر طیف وسیعی از موارد COVID-19، در چین یافت شده اند اما به نظر می رسد که ریسک سرایت بیرونی به طور معنی داری نگرانی جهانی را افزایش داده باشد. تایید شده است که انتقال ویروس از انسان به انسان رخ می دهد. شاید حتی از بیماران بدون علامت نیز این انتقال اتفاق بیفتد و میزان مرگ و میر به ویژه در بین افراد ضعیف و بیماران مسن تر با بیماری های زمینه ای، قابل توجه است. اگرچه انتقاداتی در مورد سرکوب هشدارهای اولیه و واکنش های ابتدایی کند و به دنبال آن اقدامات قرنطینه ی سنگین وجود دارد و همچنین نگرانی هایی در مورد ظرفیت مقابله با تعداد زیاد بیماران و کمبود تجهیزات حفاظتی و عفونت های بیمارستانی که می توانند موجب مرگ و میر تعداد زیادی از متخصصین بهداشت و درمان شوند وجود دارد اما تلاش های چین برای محدود نگاه داشتن بیماری و کند کردن شیوع آن در چین و سرتاسر جهان ستودنی است. تعداد زیادی از مواردی که نیاز به بستری شدن و مراقبت های شدید دارند، حتی برای کشورهای دولتمند که سیستم های بهداشت و درمان کاملا پیشرفته دارند، یک بار جدی هستند. به هرحال، دولت چین، متخصصان بهداشت و درمان آن و مردم یک استاندارد جدید را برای مدیریت و کنترل این اپیدمی ایجاد کرده اند و آن ها بدون شک به کاهش ریسک احتمالی شیوع بیماری در کشورهای همسایه که سیستم بهداشت و درمان ضعیف تری دارند کمک کرده اند. بعلاوه، محققین چینی و متخصصین بهداشت و درمان، اطلاعات، دانش، تجریه و تخصص خودشان که به توسعه ی ابزارهای تشخیصی، الگوریتم های مدیریت بالینی، ستاپ کارآزمایی های بالینی و تسریع توسعه ی واکسن کمک می کنند را سخاوتمندانه به اشتراک گذاشته اند. دوره و پیامد بالینی یک تعداد زیادی از بیماران COVID-19 گزارش شده است و توصیه هایی در مورد مراقبت از چنین بیمارانی توسط مقامات بهداشت ملی در سرتاسر جهان منتشر شده است. با این حال به نظر می رسد که رویکردها به مقدار زیادی متفاوت باشند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi