دانلود و نمایش مقالات مرتبط با بانکداری آنلاین::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - بانکداری آنلاین

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 ارزیابی روش های احراز هویت تراکنش ها در بانکداری آنلاین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 65
احراز هویت یک موضوع مهم تحقیقاتی در زمینه امنیت اطلاعات است. در مورد ارزیابی روش های تأیید هویت اشخاص (کاربر) تحقیقات بسیاری صورت گرفته است، اما مطالعات مربوط به ارزیابی احراز هویت تراکنش های مالی آنلاین بانکی با کمبود مواجه است. روش های احراز هویت اشخاص با سنجش ابعاد کیفی آنها سیستماتیک شده است، اما هیچ مکانیزم ارزیابی وجود ندارد که ویژگی های تکمیلی احراز هویت تراکنش را نیز در بستر کاربر محور به کار گیرد. براساس مکانیزم موجود که قابلیت دسترسی، قابلیت به یاد سپاری، امنیت و ویژگی آسیب پذیری را در روش های اهراز هویت اشخاص تعیین می کند، ما امکان سنجی را به عنوان یک بعد تکمیلی ارائه می کنیم که جنبه های مربوط به قابلیت استفاده ایمن از روش های احراز هویت تراکنش ها را می سنجد. همچنین به منظور کاهش تورش های شخصی، پیشنهاد می کنیم که این مکانیزم ارزیابی توسط ارزیاب های متعدد استفاده شود. در میان روش های احراز هویت آنلاین بانکی ، چهار روش اجرا شده و هشت روش پیشنهادی توسط هفت کارشناس ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد که این مکانیزم را می توان در طیف گسترده ای از روش های احراز هویت استفاده کرد، زیرا قادر به ارزیابی روش های مبتنی بر طرح های مختلف اطلاعات است. با این حال، باید توجه داشت که به دلیل ماهیت ذهنی این مکانیزم ها و نظرات مختلف ارزیابان،ارزیابی ها توسط کارشناسان متعدد انجام می شود.
کلمات کلیدی: بانکداری آنلاین | تأیید اعتبار | ارزیابی
مقاله ترجمه شده
2 نقص های امنیتی بانکداری آنلاین : یک مطالعه
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
بانکداری آنلاین به طور فزاینده ای به سودآوری موسسات مالی تبدیل شده است و همچنین اضافه کردن راحتی را برای مشتریان خود مهم می داند. همانطور که تعداد مشتریانی که از بانکداری آنلاین استفاده می کنند افزایش می یابد ، سیستم های بانکداری آنلاین در حال تبدیل شدن به اهداف مطلوب تر برای مجرمانی است که می خواهند حمله کنند . برای حفظ اعتماد مشتریان و اطمینان ازامنیت حساب های بانکی آنلاین ، موسسات مالی باید چگونگی دسترسی به حسابها راشناسایی و توسعه روشی برای محافظت از آنها را انجام دهد . از جنبه های منحصر به فرد در مورد امنیت در صنعت بانکداری این است که وضعیت امنیتی یک بانک تنها به پادمان ها و شیوه های اجرا شده توسط بانک بستگی ندارد ، به همان اندازه وابسته به آگاهی کاربران با استفاده از کانال بانکی و با کیفیت از پایان پایانه های کاربر می باشد . این باعث می شود کار برای محافظت از محرمانه بودن اطلاعات و یکپارچگی یک چالش بزرگی برای صنعت بانکداری شود. این مقاله قصد دارد تا در مورد دلیل نقض امنیت و مشارکت هر دو مشتریان و بانک هاکه قادرندهکرها یا کرکرها را برای دسترسی به شبکه دیگران توضیح دهد .هدف مطالعه حاضر پیدا کردن انواع مختلف از نقص در امنیت بانکداری آنلاین که منجر به از دست دادن پول از دارندگان حساب و موسسات مالی می باشد . نقض امنیت نه تنها به خاطر عیب بانک ها و سیاست های نامناسب بانک ها می باشد، بلکه مشتریان نیز به همان اندازه مسئول هستند ، زیرا آگاهی مشتریان در مورد امنیت به همان اندازه مهم است .
کلمات کلیدی: امنیت آنلاین بانکی | نقص امنیتی | سیاست های امنیتی | قابلیت استفاده کاربران | آگاهی مشتری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی