دانلود و نمایش مقالات مرتبط با بوسنی::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - بوسنی

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 قربانی شدن در طی و پس از جنگ یافته های تجربی از بوسنی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
توافقنامه های صلح دیتون در دسامبر 1995، پایان رسمی جنگ در بوسنی را اعلام کردند، کشوری که از اوایل 1992 مورد هجوم واقع شده بود و تلفات عظیم جمعیت و نابودی بی اندازه ی زیرساخت های و میراث های فرهنگی را به خود دیده بود. کشتارهای دسته جمعی، اعدام های غیر قانونی، شکنجه، تجاوز، بازداشت غیرقانونی، جابجایی های اجباری، غارت و تخریب مکان های مذهبی و فرهنگی از عواقب شایع این جنگ بود و حدود 100 هزار نفر کشته و 2/2 میلیون نفر آواره، تخمین زده شد. این توافق نامه ها کشور را به دو هویت مستقل تقسیم کرد: فدراسیون بوسنی و هرزگوین که عمده ساکنان آن جمعیت بوسنیایی و بوسنی های کروات بودند، و جمهوری صربستان که عمدتا شامل صربهای بوسنیایی بودند. در این توافق نامه ها همچنین مداخلات گسترده ای توسط جامعه ی بین المللی هم در امورات نظامی و هم غیر نظامی در دوران پس از جنگ ارائه شده است. این پیچیدگی بر پیچیدگی های مربوط به عدالت انتقالی بوسنی افزود و هرگونه پژوهش درباره ی واقعیات جنگی و پس از جنگ را مشکل کرد. بحث راجع به قربانی شدن و عدالت پس از جنگ در دست نخبگان- سیاسی، اقتصادی، و جامعه ی مدنی- است، چه در سطح کشور و چه در سطح بین الملل، و از این رو دیدگاه ها و انتظارات جمعیت محلی این کشور به ندرت به ثبت رسیده است چه رسد به اینکه مورد بررسی قرار بگیرد. اگرچه در طی دهه ی اخیر شاهد رشد و توسعه ی سریع پژوهش های تجربی در حوزه ی موقعیت پس از جنگ، و گاهی نزاع های در حال وقوع بوده ایم، اما آنها هنوز یک استثنا هستند که حاکمیت موجود را تایید می کنند (ICTJ, 2004; ICTJ, 2006; ICTJ, 2007). با این وجود، پژوهش های ما که مبتنی بر جمعیت هستند، منابع اطلاعاتی ارزشمند و اضافی را ارائه می دهند که توجهاتی جدی و مهمی را به خود جلب کرده است.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی