دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تئوری عملکردی تراکم (DFT)::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - تئوری عملکردی تراکم (DFT)

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 مطالعات محاسباتی بر روی هیبریدهای نانولوله کربنی –نانواربن های گرافنی به وسیله محاسبات تئوری تابع چگالی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
ما محاسبات تئری تابع چگالی DFT را برای بررسی اثری از اندازه نانولوله کربنی CNT در خواصی از ساختار الکترونی برای مدل های مختلف اتصال ساختاری از CNT(6.0) و واحد نانواربن گرافنی از طریق اتصال کوالانتی فراهم کرده ایم. تنسور حفاظت شیمیایی و شکاف HOMO-LUMO برای مدل های مختلفی از هیبریدها از CNT و GNR ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد که شکاف HOMO-LUMO وابستگی زیادی در شماری از اتم ها و طول لوله ها دارد، یک تمایل به کاهش همراه با افزایش طولی از لوله و تقریبا نزدیک شده به صفر در مدل 7 نشان داده شده است. پارامترهای جابجایی شیمیایی همسانگرد و ناهمسانگرد برروی بیشتر لایه ها ، بر اساس شناسایی محیط های الکترونیکی مشابه برای سایت های اتمی از هر لایه تقسیم شده است.
کلمات کلیدی: نانولوله کربنی | نانواربن های گرافنی | پیوند پپتید | تئوری عملکردی تراکم (DFT).
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi