دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تجارت و مدیریت::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - تجارت و مدیریت

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 Drivers, barriers and social considerations for AI adoption in business and management: A tertiary study
رانندگان ، موانع و ملاحظات اجتماعی برای پذیرش هوش مصنوعی در تجارت و مدیریت: یک مطالعه عالی-2020
The number of academic papers in the area of Artificial Intelligence (AI) and its applications across business and management domains has risen significantly in the last decade, and that rise has been followed by an increase in the number of systematic literature reviews. The aim of this study is to provide an overview of existing systematic reviews in this growing area of research and to synthesise the findings related to drivers, barriers and social implications of the AI adoption in business and management. The methodology used for this tertiary study is based on Kitchenham and Charter’s guidelines [14], resulting in a selection of 30 reviews published between 2005 and 2019 which are reporting results of 2021 primary studies. These reviews cover the AI adoption across various business sectors (healthcare, information technology, energy, agriculture, apparel industry, engineering, smart cities, tourism and transport), management and business functions (HR, customer services, supply chain, health and safety, project management, decision-support, systems management and technology adoption). While the drivers for the AI adoption in these areas are mainly economic, the barriers are related to the technical aspects (e.g. availability of data, reusability of models) as well as the social considerations such as, increased dependence on non-humans, job security, lack of knowledge, safety, trust and lack of multiple stakeholders’perspectives. Very few reviews outside of the healthcare management domain consider human, organisational and wider societal factors of the AI adoption. In addition to increased focus on social implications of AI, the reviews are recommending more rigorous evaluation, increased use of hybrid solutions (AI and non-AI) and multidisciplinary approach to AI design and evaluation. Furthermore, this study found that there is a lack of systematic reviews in some of the early AI adoption sectors such as financial industry and retail.
Keywords: Artificial intelligence | Business | Machine learning | Management | Systematic literature review | Tertiary study
مقاله انگلیسی
2 Investigating the emerging COVID-19 research trends in the field of business and management: A bibliometric analysis approach
بررسی روندهای نوظهور تحقیق COVID-19 در زمینه تجارت و مدیریت: رویکرد تجزیه و تحلیل کتاب سنجی-2020
The COVID-19 pandemic has been labeled as a black swan event that caused a ripple effect on every aspect of human life. Despite the short time span of the pandemic—only four and half months so far—a rather large volume of research pertaining to COVID-19 has been published (107 articles indexed in Scopus and the Web of Science). This article presents the findings of a bibliometric study of COVID-19 literature in the business and management domain to identify current areas of research and propose a way forward. The analysis of the published literature identified four main research themes and 18 sub-themes. The findings and propositions of this study suggest that COVID-19 will be the catalyst of several long- and short-term policy changes and requires the theoretical and empirical attention of researchers. The offered propositions will act as a roadmap to potential research opportunities.
Keywords: COVID-19 | Emerging research topics | Business & management | Bibliometric analysis | Co-word analysis
مقاله انگلیسی
3 Scenarios in business and management: The current stock and research opportunities
سناریوها در تجارت و مدیریت: سهام موجود و فرصت های تحقیقاتی-2020
The scenario technique is widely used to cope with uncertainties plan for alternate future situations. The extensive research led to a scattered literature landscape. To organize the field quantitatively, we conduct bibliometric performance analyses and a bibliographic coupling analysis. Results show an increased interest in scenario research since 2009 and clear distinctions between strategic and operational as well as methodological and applied research. Future research can be expected to further enhance the method towards robust decision making and to combine it with methods searching for most likely scenarios, such as prediction markets, crowdsourcing, and super forecasting. Additionally, cognitive and behavioral aspects of using the scenario technique might draw further attention. The scenario technique is expected to be applied across all industries and will probably play an increasing role in currently underrepresented business functions such as marketing and innovation.
Keywords: Scenario analysis | Bibliographic coupling | Bibliometric analysis
مقاله انگلیسی
4 Drivers, barriers and social considerations for AI adoption in business and management: A tertiary study
رانندگان ، موانع و ملاحظات اجتماعی برای پذیرش هوش مصنوعی در تجارت و مدیریت: یک مطالعه عالی-2020
The number of academic papers in the area of Artificial Intelligence (AI) and its applications across business and management domains has risen significantly in the last decade, and that rise has been followed by an increase in the number of systematic literature reviews. The aim of this study is to provide an overview of existing systematic reviews in this growing area of research and to synthesise the findings related to drivers, barriers and social implications of the AI adoption in business and management. The methodology used for this tertiary study is based on Kitchenham and Charter’s guidelines [14], resulting in a selection of 30 reviews published between 2005 and 2019 which are reporting results of 2021 primary studies. These reviews cover the AI adoption across various business sectors (healthcare, information technology, energy, agriculture, apparel industry, engineering, smart cities, tourism and transport), management and business functions (HR, customer services, supply chain, health and safety, project management, decision-support, systems management and technology adoption). While the drivers for the AI adoption in these areas are mainly economic, the barriers are related to the technical aspects (e.g. availability of data, reusability of models) as well as the social considerations such as, increased dependence on non-humans, job security, lack of knowledge, safety, trust and lack of multiple stakeholders’ perspectives. Very few reviews outside of the healthcare management domain consider human, organisational and wider societal factors of the AI adoption. In addition to increased focus on social implications of AI, the reviews are recommending more rigorous evaluation, increased use of hybrid solutions (AI and non-AI) and multidisciplinary approach to AI design and evaluation. Furthermore, this study found that there is a lack of systematic reviews in some of the early AI adoption sectors such as financial industry and retail.
Keywords: Artificial intelligence | Business | Machine learning | Management | Systematic literature review | Tertiary study
مقاله انگلیسی
5 BPRIM: An integrated framework for business process management and risk management
BPRIM: چارچوبی یکپارچه برای مدیریت فرآیند تجارت و مدیریت ریسک-2020
Enterprise engineering deals with the design of processes which aim to improve the structure and efficiency of business organizations. It develops approaches based on modeling techniques, particularly on business process modeling, to ensure the quality and the global consistency of enterprise strategies and expectations. Nowadays, risk consideration in enterprise engineering is a growing concern since the business environment is becoming more and more competitive, complex, and unpredictable. To face this concern, a paradigm named risk-aware business process management (R-BPM) has recently emerged. It seeks to integrate the two traditionally isolated fields of risk management and business process management. Despite the significant benefits that can arise from the use of R-BPM, it suffers from a lack of solid scientific foundations and dedicated tooling. This present research work contributes to bridging that gap in a twofold way: (i) by establishing the BPRIM Business Process-Risk Integrated Method framework, and (ii) by designing a dedicated tool, named adoBPRIM which supports the efficient application of the BPRIM framework. This paper first comprehensively presents the foundation of BPRIM which is based on three main components and, secondly, its dedicated tool adoBPRIM which was designed using the ADOxx meta-modeling platform. An evaluation with a real case study in the health care domain shows the relevance of the methodological framework.© 2020 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Business process management | Enterprise risk management | Risk-aware business process management | Model-driven engineering | Meta-modeling | Medication-use process
مقاله انگلیسی
6 Business complexity and risk management: Evidence from operational risk events in U:S: bank holding companies
پیچیدگی تجارت و مدیریت ریسک: شواهدی از وقایع ریسک عملیاتی در شرکت های هلدینگ بانکی ایالات متحده-2020
Recent regulatory proposals tie a financial institution’s systemic importance to its complexity. However, little is known about how complexity affects banks’ risk management. Using the 1996–1999 deregulations of U.S. banks’ nonbanking activities as a natural experiment, we show that banks’ business complexity increases their operational risk. This result is driven by banks that had been constrained by regulations, compared with other banks and also with nonbank financial institutions that were never subject to these regulations. We provide evidence that managerial failure underlying these events offsets benefits of strategic risk taking.
Keywords: Operational risk | Bank holding companies | Financial deregulation | Glass–Steagall Act | Business complexity
مقاله انگلیسی
7 Risk evaluation and retail electricity pricing using downside risk constraints method
ارزیابی ریسک و قیمت گذاری برق خرده فروشی با استفاده از روش محدودیت های خطر نزولی-2020
Electricity in the retail market has a different value for different types of consumers. Therefore, different retail prices are usually determined for various consumers in the retail market. However, imposed risks from uncertain parameters are a big challenge in the real-time retail market pricing process. This paper proposed a real-time pricing (RTP) framework for various users including residential, commercial, and industrial consumers by the electricity retailer. In addition, uncertainties of various input parameters such as output power of renewable energy resources, electricity demand, and pool market price are modeled using scenario-based stochastic approach while downside risk constraints method is proposed to model risk associated with uncertainties. By implementing this method, electricity retailer will be able to select various risk-based strategies. Furthermore, numerical results illustrate the various risks versus various profits by the occurring of each scenario which helps the retailer for decisions-making in different scenarios. According to obtained results, retailer by choosing of zero risk strategy can reduce its risk by 100% while expected profit is reduced by 2.07%. In addition, offered RTP by the retailer is higher for industrial, commercial, and residential customers, respectively. Finally, risk-averse and risk-neutral strategies of electricity retailer are determined in the power procurement problem.© 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Electricity retailer | Energy pricing policy | Social welfare | energy business and management | Downside risk constraints
مقاله انگلیسی
8 Ethical implications of network data in business and management settings
پیامدهای اخلاقی داده های شبکه در تنظیمات کسب و کار و مدیریت-2020
Reflecting on the compilation and analysis of a range of network datasets drawn from our own work and some prominent examples, we consider the ethical challenges in dealing with network data in business and management settings. We argue that the managerial processes that characterize such settings introduce particular ethical sensitivities in the stages of commissioning and research design, and when collecting, analyzing and reporting network data. These sensitivities arise from the imperatives of business, motivations for commissioning network analyses and the legal authority that managers have over employees. We argue that ethical considerations are much more pervasive in business and management network research than in many other fields.In this contribution, we present a range of ethical challenges in network research in business and management settings that arise at several stages of the research process. For each issue identified, we describe the ethical problem and propose mitigation remedies. From this reflection, we suggest guidelines for other researchers to consider when designing research projects in this application area.
Keywords: Research ethics | Business networks | Business and management | Organisational networks | Social network analysis
مقاله انگلیسی
9 Risk evaluation and retail electricity pricing using downside risk constraints method
ارزیابی ریسک و قیمت گذاری برق خرده فروشی با استفاده از روش محدودیت خطر-2020
Electricity in the retail market has a different value for different types of consumers. Therefore, different retail prices are usually determined for various consumers in the retail market. However, imposed risks from uncertain parameters are a big challenge in the real-time retail market pricing process. This paper proposed a real-time pricing (RTP) framework for various users including residential, commercial, and industrial consumers by the electricity retailer. In addition, uncertainties of various input parameters such as output power of renewable energy resources, electricity demand, and pool market price are modeled using scenario-based stochastic approach while downside risk constraints method is proposed to model risk associated with uncertainties. By implementing this method, electricity retailer will be able to select various risk-based strategies. Furthermore, numerical results illustrate the various risks versus various profits by the occurring of each scenario which helps the retailer for decisions-making in different scenarios. According to obtained results, retailer by choosing of zero risk strategy can reduce its risk by 100% while expected profit is reduced by 2.07%. In addition, offered RTP by the retailer is higher for industrial, commercial, and residential customers, respectively. Finally, risk-averse and risk-neutral strategies of electricity retailer are determined in the power procurement problem.
Keywords: Electricity retailer | Energy pricing policy | Social welfare | Energy business and management | Downside risk constraints
مقاله انگلیسی
10 Smart contract architecture for decentralized energy trading and management based on blockchains
معماری قرارداد هوشمند برای تجارت و مدیریت انرژی غیر متمرکز بر اساس بلاکچین -2020
A blockchain-based smart contract has the potential to allow the performance of credible transactions without third parties. This paper presents a universal framework for a blockchain platform that enables peer-to-peer (P2P) energy trading in the retail electricity market. Focusing attention on seeking energymatching pairs from the supply and demand sides, and encouraging direct energy trading between producers and consumers, the P2P energy trading mechanism is proposed. The designed multidimensional blockchain platform implements a complete energy trading process. As smart contracts strictly execute the trading and payment rules without human interaction, the security and fairness of energy trading are significantly enhanced. Case studies in the Ethereum private chain demonstrate that the proposed mechanism has obvious advantages in reflecting market quotations, balancing profits of players, and facilitating the utilization of renewables. Based on such characteristics, players are incentivized to participate in the P2P energy trading. Moreover, the authentic gas consumption and computational time to the smart contract indicate that this platform is able to achieve an efficient and effective transaction with multi-player participation.
Keywords: Peer-to-Peer energy trading | Distributed energy resources | Double auction | Blockchain | Smart contract
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi