دانلود و نمایش مقالات مرتبط با توان راکتیو::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - توان راکتیو

تعداد مقالات یافته شده: 16
ردیف عنوان نوع
1 Design and Accomplishment of AI Control Platform for Reactive Power Cloud Compensation System
طراحی و تحقق بستر کنترل هوش مصنوعی برای سیستم جبران ابر برای توان راکتیو-2020
The balance of active and reactive power in the power system is very important for the normal operation of the whole system, the correct method is to inject the corresponding reactive power where much of the reactive power is consumed to maintain the balance. it is of great positive significance to develop a device with integrated new switching technology that can realize non-impact switching of capacitor banks and be controlled by better algorithms. In this paper ???? an artificial intelligent (AI) control platform for reactive power cloud compensation system is designed and achieved, by switching capacitors on the load side, the requirements of capacitor switching conditions are analyzed, the requirements of capacitor bank and capacitor controller are put forward, and the theoretical analysis is carried out. Results of the installation operation in site show high performance of the designed system.
Keywords: control platform | reactive power | artificial intelligent | cloud compensation system
مقاله انگلیسی
2 کنترل ولتاژ AC و توان راکتیو سیستم LCC HVDC با خازن های کنترل پذیر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
کاملاً مشخص است که سیستم LCC HVDC سنتی توانایی کنترل توان راکتیو خود و ولتاژهای AC ترمینال ها را ندارد. این مقاله به بررسی کنترل ولتاژ AC و توان راکتیو در سمت اینورتر سیستم LCC HVDC با خازن های کنترل پذیر می پردازد. توانایی سیستم در عملکرد تحت زاویه ی خاموشی منفی برای دستیابی به گستره ی وسیعی از کنترل توان راکتیو، و بطور خاص، توانایی تحویل دادن توان راکتیو مورد استفاده قرار می گیرد. در ارتباط با ولتاژ ترمینال AC اینورتر یا کنترل توان راکتیو، و برخی دیگر از قابلیت-های کنترلی سمت یکسوساز، کنترل توان اکتیو، مطلوب است، زیرا تغییرات شدید انتقال توان اکتیو بسیار نامطلوب است. نخست، تحلیل نظری دقیق انجام می گیرد تا کنترل پذیری توان راکتیو را نشان دهیم، و سطح ولتاژ خازنی براساس گستره ی کنترلی مطلوب انتخاب می شود. به علاوه، یک روش جدید سنجش زاویه ی خاموشی برای اندازه گیری های زاویه ی خاموشی منفی پیشنهاد می شود. اثربخشی کنترل پذیری توان / ولتاژ راکتیو برای سیستم پیشنهادی از طریق نتایج شبیه سازی با استفاده از شبیه ساز دیجیتال زمان واقعی (RTDS) اعتبارسنجی شد. برای تأیید اثربخشی کنترل ولتاژ و توان راکتیو، CCC HVDC و LCC HVDC با SVC نیز در RTDS ایجاد شدند، و شبیه سازی ها با هم مقایسه شدند. افزون بر این، سهم کنترل ولتاژ AC در سیستم قدرت با استفاده از روش پیشنهادی از طریق نتایج شبیه سازی بر روی سیستم قدرت AC چهار ماشینه ی دو ناحیه ای نشان داده شد.
کلیدواژه: کنترل توان راکتیو | کنترل ولتاژ AC | LCC HVDC | HVDC با خازن کنترل پذیر | انتقال HVDC
مقاله ترجمه شده
3 رویکردی چند هدفه به منظور جایگیری بهینه و تغییر اندازه ژنراتورها و خازن های توزیع شده در شبکه توزیع
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
توان های اکتیو و راکتیو نقش مهمی در انتقال سیستم توان و شبکه های توزیع ایفا می کنند. در حالی که توان اکتیو کار مفیدی انجام می دهد، توان راکتیو از ولتاژی پشتیبانی می کند به طوری که کنترل از جنبه قابلیت اطمینان سیستم را ایجاب می کند چرا که انحراف ولتاژ ار محدوده نامی می تواند منجر به عملکرد غیر عمدی و از کار افتادگی عناصر سیستم شود. جریان توان راکتیو می بایست در سیستم کنترل شود تا میزان توان حقیقی که می تواند از طریق محیط انتقال توان ارسال شود را به حداکثر مقدار برساند. این مقاله رویکردی را برای کمینه کردن همزمان اتلاف توان واقعی و جریان توان راکتیو خالص در سیستم پیشنهاد می دهد هنگامی که توسط ژنراتورهای توزیع شده (DGs) و خازن های موازی (SCs) تقویت می شود. با وجود روش پیشنهادی، عملکرد سیستم، قابلیت اطمینان و ظرفیت بارگذاری با کاهش تلفات، قابل افزایش است. یک الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه (MOEA/D) برای انتخاب اندازه های بهینه و موقعیت های DG ها و SC ها در شبکه های توزیع در مقیاس بزرگ با هدف کمینه کردن تلفات توان واقعی و راکتیو سیستم پذیرفته شده است. روش MOEA/D فرآیند تجزیه یک مساله بهینه سازی چند هدفه به تعداد زیر مساله بهینه سازی اسکار و بهینه سازی آن ها به صورت همزمان است. مورد های مطالعاتی به همراه شبکه های توزیع استاندارد 33، 69 و 119 باسه IEEE و یک شبکه توزیع عملیاتی 83 باسه انجام شده است. نتایج خروجی روش MOEA/D با مطالعه مشابه گذشته مقایسه شده است و بهبود قابل توجهی مشاهده شده است.
مقاله ترجمه شده
4 استراتژی کنترل ولتاژ و کنترل فرکانس برای ریزشبکه های مستقل با نفوذ بالا از سیستم های تولید تجدید پذیر متناوب
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در این مقاله ما یک استراتژی کنترل ولتاژ و فرکانس برای ریزشبکه های با نفوذ بالا از سیستم های تجدید پذیر که ممکن است باعث فرکانس های بزرگ و انحراف ولتاژ با توجه به نوسانات قدرت خروجی پیش بینی شود را پیشنهاد می کنیم. برای این منظور از دیدگاه کنترل فرکانس یک سیستم باتری ذخیره انرژی (bess) برای تولید فرکانس اسمی سیستم به جای یک ژنراتور سنکرون پیشنهاد شده است.این باعث مستقل شدن فرکانس سیستم از اینرسی مکانیکی ژنراتور سنکرون می شود.با این حال bess دارای محدودیت ظرفیت است.در یک مقدار مشخصی برای حفظ حالت شارژ bess از ژنراتور سنکرون استفاده میشود.برای کنترل ولتاژ ما پیشنهاد دادیم که یک کنترل کننده ی افت توان اکتیو و توان راکتیو به کنترل کننده ی توان راکتیو معمولی اضافه شود.با اضافه کردن کنترل کننده ی افت توان اکتیو و راکتیو(p/q) ژنراتور های تجدیدپذیر یک ولتاژ با نوسان کم را بدست می اورد که به طور چشمگیری کاهش نوسانات ولتاژ ناشی از خود نوسان توان خروجی است.نتایج شبیه سازی اثبات اثر بخشی استراتژی کنترل از دیدگاه هردو کنترل ولتاژ و فرکانس ارائه شده است.
اصطلاحات فهرست شده: سیستم ذخیره سازی انرژی باتری| کنترل فرکانس | افت p/q | ژنراتور های تجدیدپذیر | ریزشبکه های مستقل | کنترل ولتاژ | اثرمیرایی ولتاژ
مقاله ترجمه شده
5 روش کنترل به منظور بهبود کیفیت توان در پیاده سازی شبکه های کوچک جزیره ای
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
رشد تقاضا برای انرژی برق مطمون، منعطف و با کیفیت بالا به همراه نگرانی برای محیط زیست منجر به ایجاد مفهوم شبکه کوچک (میکروگرید) شده است. با توجه به این که میکرو گرید به علت وجود خطا یا نوع طراحی جزیره ای (پراکنده) شده است، چالش های کنترلی متعددی را با توجه به پایداری، کیفیت توان و هارمونیک ها ایجاد می کند. کنترل میکرو گرید جزیره ای به دلیل نفوذ تعداد زیادی از منابع توزیع شده انرژی تجدید پذیر (DRES) مانند انرژی های بادی و خورشیدی چالش برانگیز شده است. این مقاله یک روش کنترلی به منظور بهبود کیفیت توان از طریق افت ولتاژ میکروگرید های جزیره ای با تزریق توان راکتیو با استفاده از جبران کننده توزیع استاتیک (D-Statcom) را پیشنهاد می دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش کنترل پیشنهادی پایداری ولتاژ مورد نیاز را تحت افت ولتاژ فراهم می کند و در نتیجه کیفیت توان میکروگرید را بهبود می بخشد. شبیه سازی ها در محیط متلب/ سیمولینک انجام شده اند.
کلید واژه ها: میکروگرید جزیره ای | کیفیت توان | D-Statcom | منابع توزیع شده انرژی تجدید پذیر (DRES) | افت ولتاژ
مقاله ترجمه شده
6 تخمین هارمونیک با استفاده از الگوریتم RLS و حذف با تکنیک کنترل جریان بهبود یافته براساس SAPF در یک شبکه توزیع
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله کاربرد تکنیک معروف تخمین هارمونیک کمترین مربعات بازگشتی (RLS) و حذف آن با تکنیک کنترل جریان بهبود یافته براساس فیلتر توان اکتیو موازی (SAPF) در یک شبکه توزیع توان را ارائه می کند. تخمین دامنه و زاویه فاز مولفه اصلی و هارمونیک با استفاده از الگوریتم RLS، که برای سادگی محاسباتی، دقت و خصوصیات همگرایی خوب شناخته شده است، انجام می شود. تخمین ها بطور بازگشت پذیر همانطور که نمونه های سیگنال هارمونیک دریافت می شوند، به روز می شوند. به منظور حذف هارمونیک های تولید شده توسط بار غیر خطی متصل شده در شبکه توزیع، یک SAPF سه فاز با تکنیک کنترل جریان اصلاح شده بکار گرفته می شود. در این مقاله، براساس تجزیه و تحلیل و مدل سازی SAPF با کنترل حلقه بسته، یک راه جبران روبه جلو برای جریان بار و یک طرح کنترل مدولاسیون پهنای پالس (PWM) برای بهبود عملکرد دینامیکی SAPF پیشنهاد شده است. در این حالت دامنه و زاویه فاز ولتاژ مبدل AC باید با استفاده از PWM تنظیم شود، پس، توان راکتیو پیش فاز یا پس فاز تولید می کند. هارمونیک القا شده در سیگنال در نقطه تزویج رایج (PCC) با و بدون SAPF تخمین زده می شود. نتایج مقایسه دامنه و زاویه فاز مولفه اصلی و هارمونیک های انتخاب شده با توجه به نصب SAPF در شبکه توزیع مشخص می شوند. سیستم با استفاده از محیط MATLAB مطالعه می شود تا تاثیر تکنیک کنترل پیشنهادی در مقایسه با دیگر تکنیک های بحث شده در مقالات اخیر تصدیق شود.
کلمات کلیدی: برآورد هارمونیک | حذف هارمونیک | مربعات جزیی بازگشتی (RLS) | فیلتر اکتیو موازی (SAPF) | مدولاسیون عرض پالس (PWM)
مقاله ترجمه شده
7 تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم قدرت کامپوزیت با استفاده از FACTS مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذرات
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
با معرفی رقابت در بازار برق موجود، بالابردن ظرفیت انتقال سیستم قدرت از طریق خطوط انتقال موجود ضروری است. بکارگیری فن آوری های FACTS می تواند تاثیر قابل توجهی را روی قابلیت اطمینان سیستم قدرت داشته باشد. هزینه کم و بهبود بهتر امکان پذیر می تواند با استفاده از ادوات مبتنی بر الکترونیک قدرت در سیستم بدست آید. چنین دستگاه هایی را ادوات «سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف¬پذیر » (FACTS) می نامند. این کار با ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم تولید، سیستم انتقال، و سیستم بار با تکنیک احتمالاتی درگیر است. قابلیت اطمینان سیستم کامپوزیت می تواند با تنظیم تنظیمات ادوات FACTS (مانند راکتانس، زوایای فاز، تزریق توان راکتیو) با توجه به سیستم بالا رود. این براساس مدل پخش بار DC و AC است. در این مقاله، تنظیمات « تریستور کنترل¬کننده خازن ها یا جبران سازهای سری TCSC» و «کنترلر پخش توان واحد UPFC» برای بالابردن قابلیت انتقال توان برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم کامپوزیت قدرت با استفاده از تکنیک PSO پیدا شده اند. اکنون با پیدا کردن «احتمال از دست دادن بار LOLP» توسط وارد کردن TCSC و UPFC در خط، قابلیت اطمینان بعد از اتصال جداگانه TCSC و UPFC مقایسه می شود.
عبارات شاخص- سیستم انتقال AC انعطاف¬پذیر (FACTS) | تریستور کنترل¬کننده خازن های سری (TCSC) | تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) | احتمال از دست دادن بار (LOLP) | کنترلر پخش توان واحد (UPFC)
مقاله ترجمه شده
8 ژنراتور القایی دارای تغذیه دوبل برای سیستم‌های تبدیل انرژی باد با قابلیت‌های فیلتر فعال یکپارچه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
این مقاله به عملکرد ژنراتور القایی دارای تغذیه دوبل (DFIG) با قابلیت‌های فیلتر فعال یکپارچه که از از مبدل جانبیشبکه (GSC) بهره می‌گیرد، می‌پردازد. سهم اصلی این تحقیق در کنترل GSC جهت تأمین هارمونیک علاوه بر انتقال انرژی لغزشی آن است. مبدل جانبی گردنده (RSC) برای استخراج توان حداکثر و تأمین توان راکتیو موردنیاز برای DFIG بکار می‌رود. این سیستم تبدیل انرژی باد (WECS) حتی در زمانی که توربین بادی در شرایط خاموشی قرار دارد،همانند یک جبران کننده استاتیکی (STATCOM) برای تأمین هارمونیک عمل می‌کند. الگوریتم‌های کنترل GSC و RSC با جزئیات ارائه می‌شوند. WESC پیشنهادی که برپایه DFIG است، با استفاده از نرم افزار MATLAB/Simulink شبیه سازی می‌شود. نمونه اولیه‌ای از WESC برپایه DFIG با استفاده از پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) ساخته شده است. نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشDFIG که برای شرایط عملی متفاوتی مانند سرعت باد متغیر و بارهای فاز متعادل نشده/منفرد ساخته شده است، صحت آزمایی شده‌اند.
واژه‌های شاخص: مولد القایی دارای تغذیه دوبل (DFIG) | فیلتر فعال یکپارچه | بار غیرخطی | کیفیت توان | سیستم تبدیل انرژی باد (WESC)
مقاله ترجمه شده
9 برنامه ریزی توان راکتیو با دستگاه های FACTS با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
در این مقاله، الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) بعنوان روش بهینه سازی در برنامه ریزی توان راکتیو با استفاده از دستگاه های (سیستم انتقال AC انعطاف پذیر) FACTS استفاده می شود. مسئله برنامه ریزی بعنوان مسئله بهینه سازی تک هدفه فرمو ل بندی می شود که در آن تلفات توان واقعی و انحرافات ولتاژ باس تحت شرایط بارگذاری به حداقل می رسند. الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر GSA و روش های بهینه-سازی ازدحام ذرات (PSO) در سیستم باس IEEE 30 به کار می روند. همچنین نتایج نشان می دهد که GSA ابزار بسیار موثری برای برنامه ریزی توان راکتیو است.
کلمات کلیدی: GSA | تلفات توان واقعی | برنامه ریزی توان راکتیو | FACTS | بهینه سازی
مقاله ترجمه شده
10 Control of inverters in a low voltage micro grid with distributed battery energy storage: Part I: Primary control
کنترل اینورتر در یک شبکه کوچک ولتاژ پایین با توزیع ذخیره سازی انرژی باتری: قسمت اول: کنترل اولیه-2014
This article proposes a control architecture for a low-voltage AC microgrid with distributed battery energy storage. The droop controlled inverters interact with the microgrid through the RL combination of their virtual resistive output impedance with the series impedance of a coupling transformer. To obtain independent association of frequency with active power, and voltage with reactive power, decoupled droop control techniques are proposed and analyzed. The resulting control can be adjusted for appropriate dynamic response without modifying the droop coefficients. The application in the microgrid in diverse operating conditions is verified by a detailed simulation. The resulting primary control layer offers the capability of being easily actuated from a secondary control layer for procedures such as flexible power dispatching and frequency restoration. Keywords: Low-voltage microgrid Distributed battery energy storage Decoupled droop control Inverter control Reactive power dispatch Frequency stability
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi