دانلود و نمایش مقالات مرتبط با توسعه قابلیت::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - توسعه قابلیت

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 A note on big data analytics capability development in supply chain
یادداشتی در مورد توسعه قابلیت تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در زنجیره تأمین-2020
Big data analytics (BDA) are gaining importance in all aspects of business management. This is driven by both the presence of large-scale data and managements desire to root decisions in data. Extant research demonstrates that supply chain and operations management functions are among the biggest sources and users of data in the company. Therefore, their decision-making processes would benefit from increased use of BDA technologies. However, there is still a lack of understanding of what determines a companys ability to build BDA capability to gain a competitive advantage. In this study, we attempt to answer this fundamental question by identifying the factors that assist a company in or inhibit it from building its BDA capability and maximizing its gains through BDA technologies. We base our findings on a qualitative analysis of data collected from field visits, interviews with senior management, and secondary resources. We find that, in addition to technical capacity, competitive landscape and intra-firm power dynamics play an important role in building BDA capability and using BDA technologies.
Keywords: Big data | Analytics | Capability development | Qualitative study | Supply chain
مقاله انگلیسی
2 بررسی تلاقی بهبود فرآیند کسب ‌و کار و توسعه قابلیت BPM
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
هدف - علیرغم یک ارتباط آشکار، توسعه فرآیند کسب‌وکار و مدیریت فرآیند کسب‌ وکار (BPM) به طور جدی اما جدای از هم مورد مطالعه قرار گرفته ‌است. هدف نویسندگان این است که این مورد را برای تحقیق حاضر در تقاطع هر دو جریان ایجاد کنند. نویسندگان از این طریق بر برنامه ‌ریزی یکپارچه بهبود فرآیند تجارت و توسعه قابلیت BPM متمرکز هستند، چرا که به نظر نویسندگان هر دو جریان دارای نزدیکترین تعامل هستند. نویسندگان به حوزه تحقیقاتی واقع در فصل مشترک بهبود فرآیند کسب ‌وکار و توسعه قابلیت BPM به عنوان مدیریت پورتفولیوی پروژه اشاره می‌کنند. هدف از این مقاله بحث در مورد این مسائل است.
طراحی / روش‌شناسی / رویکرد - نویسندگان حوزه مدیریت پورتفولیوی (سبد پروژه) پروژه با استفاده از دانش موجود مربوط به BPM، مدیریت پورتفولیوی پروژه و مدیریت عملکرد را ساختار بندی می‌کنند. نویسندگان نیز یک دستور کار تحقیقاتی از نظر سوالات تحقیق و روش‌های تحقیق ارایه می‌دهند.
یافته‌ها - ساختار پیشنهادی نشان می‌دهد که در هنگام درگیر شدن در مدیریت پورتفولیوی پروژه، اشیا و تعاملات تجاری باید در نظر گرفته شوند. دستور کار تحقیقاتی شامل پرسش‌های نمونه از ساختار BPM، مدیریت پورتفولیوی پروژه و مدیریت عملکرد است.
محدودیت‌ها / مفاهیم تحقیق - محدودیت اصلی این مقاله این است که منعکس ‌کننده نقطه نظرات افراد براساس تجربیات چندین پروژه صنعتی و تحقیقات قبلی است. اصالت / ارزش - این مقاله به یک زمینه تحقیقاتی فراموش ‌شده می‌پردازد و راه‌های جدیدی را برای تحقیقات BPM ایجاد می‌کند و یک دیدگاه جدید را به بحث در مورد آینده BPM ارائه می‌کند.
کلمات کلیدی: مدیریت عملکرد | مدیریت فرآیند کسب‌ وکار | مدیریت پورتفولیوی پروژه | بهبود فرآیند کسب ‌وکار | توسعه قابلیت | فرایند مدیریت پورتفولیوی پروژه
مقاله ترجمه شده
3 رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین و شبکه های کسب و کار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
این مقاله مرحله ای را برای ساختن رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین و شبکه های کسب و کار معرفی می کند. تجربه واقعی کارآفرینی، اهمیت اتفاقات خوش گذرانی در جوامع کارآفرین را به ویژه برای ایجاد شبکه های اجتماعی و تجاری در بازارهای صنعتی، بیان می کند. هنوز تحقیقات اندکی به بررسی و توضیح عواملی که در دستیابی به چنین تاثیراتی، ایفای نقش می کنند، اختصاص یافته اند. این مقاله با هدف پر کردن این شکاف موجود در منابع علمی مربوط به کسب و کار، یک دیدگاه میان-رشته ای را برای بررسی و تشریح مفهوم رفتار دوستانه اتخاذ می کند چراکه این رفتار بر شبکه های کسب و کار اثر می گذارد. دو مورد از جوامع کارآفرین در صنعت مُد ایتالیا، با هدف دستیابی به بینش هایی درباره نقش ایفا شده توسط رفتار دوستانه در توسعه قابلیت های تولید کنندگان جهت راه اندازی کسب و کار در بازارهای مربوطه خود، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج اصلی این مقاله شامل سه موضوع تحقیقاتی در رابطه با نقش رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین می باشد.
کلیدواژه ها: رفتار دوستانه | انجمن ها | بازاریابی کسب و کار | کارآفرینی | شبکه ها | صنعت مُد
مقاله ترجمه شده
4 توسعه قابلیت روابط تولید کننده- مصرف کننده(نیمه حرفه ای ) ( prosumer ) برای کارایی کسب و کار
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
در یک محیط همیشه در حال تغییر ،باید شرکتها برای تعالی کسب و کار تلاش کنند.عملکرد شرکتها توسط اعطای منابع شرکت و اثر بخشی سازمان در تبدیل این منابع به قابلیتها مشخص می شود. در استدلال مقاله حاضر به تشریح گرایش مصرف کنندگانی که راه جدیدی برای توسعه CRM ( مدیریت روابط مشتری ) مانند مدل مدیریت روابط تولید کننده-مصرف کننده (PoRM ) ارائه میدهد. تولید کننده-مصرف کننده ها یا prosumer ها مصرف کننده های خلاق و جدیدی هستند که در فعالیتهای شرکتها شرکت می کنندو با همکاری یکدیگر ایجاد ارزش می نمایند. نوآوری بالقوه آنها باید پرورش یافته و با فرایند ها و ابزارهای مناسب فعال گردد.پنج خوشه از الگوهای مفهومی برای PoRM را پیشنهاد می کند.با این هدف نهایی که آنها را در کنارسایر منابع سرمایه فکری درقابلیت PoRM به مزیت رقابتی تبدیل می کنیم. کلمات کلیدی: CRM، PoRM، قابلیت، عملکرد کسب و کار، تعامل خلاق، prosumer پیشرو، CRM اجتماعی، سرمایه های فکری، الگوهای مفهومی.
مقاله ترجمه شده
5 امنیت سایبری و ارتباطات سیستم های توان – قسمت های اصلی زیر ساخت شبکه هوشمند
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
مقدمه ای درباره راه حلهای "شبکه هوشمند"، سیستم های ارتباطی توان و امنیتی سایبری را وادار می-کند که به طور گسترده توزیع شوند. این قطعات به همراه یکدیگر برای انتقال برق، که در آن زیرساخت های اطلاعات مهم اند، ضروری است. توسعه قابلیت های ارتباطی، موجب حرکت سیستم های کنترل توان از "جزایر اتوماسیون" به محیط کامپیوتری کاملا یکپارچه می¬شود، که در این محیط امکانات و آسیب پذیری های جدید ناشناخته¬ای وجود دارد. پس از اینکه چندین سیستم کنترل توان با "قابليت وصول" مورد نیاز تهیه شد، تهدیدات امنیت سایبری آشکار خواهد شد. برای بازسازی سیستم/ EMS SCADA ، جدایی سیستم های کامپیوتری عملیاتی و اجرایی باید به دست بیاید. در این مقاله مسائل امنیت سایبری را مورد بحث قرار می¬دهد، و اکسس پوینت¬ها را در یک ایستگاه فرعی مشخص می¬کند. همچنین، مدل سازی حوزه امنیت اطلاعات انجام می شود. مسائل امنیت سایبری برای راه حل های "شبکه هوشمند" مهم هستند. ارتباطات پهن باند برای متر هوشمند گسترش یافت، و افزایش کاربرد انرژی بادی به یک "سیستم شبکه هوشمند" نیاز دارد.
کلید واژه: سیستم های ارتباطات | سیستم های کنترل | امنیت سایبر | امنیت اطلاعات | امنیت IT | ارتباطات سیستم توان | کنترل سیستم توان | سیستم های توان | SCADA | امنیت | شبکه هوشمند | شبکه های وسیع.
مقاله ترجمه شده
6 امنیت سایبری و ارتباطات سیستم های توان – قسمت های اصلی زیر ساخت شبکه هوشمند
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi