دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تولید توزیع شده (DG)::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - تولید توزیع شده (DG)

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 A novel control approach based on hybrid Fuzzy Logic and Seeker Optimization for optimal energy management between micro-sources and supercapacitor in an islanded Microgrid
یک روش کنترل جدید مبتنی بر منطق فازی ترکیبی و بهینه سازی جستجوگر برای مدیریت بهینه انرژی بین منابع کوچک و ابر رسانا در یک میکروگرید جزیره ای-2020
This work presents a novel control technique for proportional power sharing among parallel VSCs connected to an islanded Microgrid in a distributed generation system consisting of Photovoltaic (PV) and Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) as two micro-sources. For tracking the maximum solar energy, a Seeker Optimized Fuzzy based Dynamic PI (FSOA-DPI) controller is implemented for the Modified Perturb and Observe MPPT method. Again, for the optimum cost management of the Microgrid system, DPI controller based decentralized Virtual Impedance Drooping (VID) technique is implemented for suitable load sharing between the two hybrid micro-sources. An Energy Storage System (ESS) regulated by FSOA-DPI controller is also proposed for this Microgrid system to ensure the better transient and sub-transient stability during fault occurrence. The dynamic response and stability of the system with proposed method is compared and contrasted with conventional PI controller based method during load sharing for ensuring the robust control under conditions of nonlinear load and faults. The harmonic analysis has been carried out by Fast Fourier Transform (FFT) and the values indicate that the Total Harmonic Distortion (THD) is well within the prescribed IEEE standard limits. Validation and justification of the improvements achieved by the proposed controller are realized using Matlab/Simulink environment.
Keywords: Microgrid | Distributed generation (DG) | Hybrid micro-source | Photovoltaic (PV) | Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) | Virtual Impedance Drooping | Seeker Optimization Approach (SOA)
مقاله انگلیسی
2 Day-ahead energy management and feeder reconfiguration for microgrids with CCHP and energy storage systems
مدیریت انرژی روز و تنظیم مجدد فیدر برای میکروگرید با CCHP و سیستمهای ذخیره انرژی-2020
Energy management featuring distribution feeder reconfiguration (DFR) and reactive power control, improves the technical and economic efficiency of microgrids. The present work proposes a framework that leverages scenarios to jointly manage the real and reactive power dispatches of the controllable generation resources as well as the topology of the distribution feeder. Multiple operation measures are optimized including the operation cost, real power loss, the voltage stability index (VSI), and the greenhouse gas emissions of the microgrid. Hybrid Big Bang- Big Crunch (HBB-BC) algorithm is used to solve the formulated optimization problem. Nondispatchable and dispatchable distributed generation units (DGs), as well as the battery and thermal energy storage systems (BESS and TESS), are considered as a hybrid energy system. Combined cooling, heating, and power (CCHP) units are considered as dispatchable DGs and wind and solar photovoltaic generations are considered as non-dispatchable DGs. The efficiency of the proposed model and solution algorithm is investigated using a 33-bus microgrid, and the simulation outcomes are discussed.
Keywords: Combined cooling, heating, and power (CCHP) | Distribution feeder reconfiguration (DFR) | Distributed generation (DG) | Energy storage system (ESS)
مقاله انگلیسی
3 سیستم های انرژی یکپارچه و متراکم برای تولید توزیع شده
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
سیستم های تولید توزیع شده معمولا شامل منابع محلی انرژی، ذخیره سازی، و بارها هستند. تقریبا همیشه، این کمیت ها دارای مبدل های قدرت خودشان برای واسطه گری شبکه و پردازش انرژی هستند. داشتن مبدل فردی دارای مزایایی مانند کنترل فردی انعطاف پذیرتر و طراحی ساده است اما ادغام قابلیت را تشویق نمی کند. بنابراین کاهش نیمه رساناها برای یک طراحی یکپارچه و متراکم امکان پذیر نیست. با پرداختن به این امر، تعدادی از سیستم های یکپارچه تولید انرژی که از 25% نیمه رسانای کمتر استفاده می کنند ارائه شده است. این سیستم بسته به انواع منابع، ذخیره سازی ها، و بارهای مونتاژ شده می تواند یک یا سه فاز باشد. در مقایسه با راه حل های دیگر که از سوئیچ های بیشتری استفاده می کنند، آنها می توانند در حالت شبکه گره خورده و یا مستقل بدون هیچ مصالحه ای در اجرای مورد نظر عمل کنند. برای تایید عملکرد سیستم های یکپارچه ارائه شده، تست آزمایشی در حال حاضر در دو سیستم نمونه که در آزمایشگاه مونتاژ شده اند انجام شده است.
کلیدواژه ها: تولید توزیع شده (DG) | ذخیره سازی انرژی | سیستم های انرژی | ریز شبکه | عرض مبدل های پالس مدوله
مقاله ترجمه شده
4 توسعه یک آنالیز و کنترل زمان- واقعی مبنی بر آرایه کیت قابل برنامه ریزی میدان برای واسط های تولید توزیع شده
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
انرژی بدست آمده از منابع تجدید پذیر این روزها بسیار مهم شده اند، و این اساسا بدلیل سهم ناچیزشان در تولید گازهای گلخانه ای است. مساله ای که مطرح می شود این است که چطور می توان این منابع جدید را به شبکه های سنتی برق اضافه کرد، بطوری که بازده و قابلیت اطمینان این سیستم های تولید توزیع شده (DG) بیشینه شود. سخت افزار مورد نیاز برای این کار بطور کلی یک اینورتر منبع ولتاژی (VSI) است که یک بار معمولی مانند کاربردهای تک-فاز مسکونی و تجاری را تامین کند. همچنین، فرآیند بهینه سازی نیازمند تجزیه تحلیل های معمولی توان می باشد. این مقاله توسعه و ارزیابی های آزمایشی یک سیستم کنترل توان برای یک VSI متصل به شبکه تک-فاز، شامل تحلیل توان را، با استفاده از یک پردازشگر برای پیاده سازی کنترل یک مدار "آرایه کیت قابل برنامه ریزی میدان" (FPGA) ارایه می دهد. ساختار جدید سخت افزار شبکه عصبی خطی تطبیقی (ADALINE)، پیاده سازی الگوریتم های سیستم قدرت را ممکن ساخته، و همچنین اجازه تحلیل زمان-واقعی هارمونیک های مرتبه-بالا را بدون افزایش دادن ناحیه پیاده سازی مدار FPGA، خواهد داد. این ویژگی ها برای واسط های الکترونیک قدرتی DG جدید ایده آل می باشد، که می توان از آن نه تنها برای فرستادن توان اکتیو، بلکه برای جبران سازی هارمونیک ها و توان راکتیو نیز، استفاده کرد. شبیه سازی و نتایج تجربی طرح های پیشنهادی با فرکانس های ثابت و متغیر نیز، پیوست شده اند تا اعتبار انها مورد تاکید قرار گیرد.
کلمات کلیدی: شبکه عصبی مصنوعی | تولید توان توزیع شده | تجزیه و تحلیل توان | آرایه های منطقی قابل برنامه ریزی، اندازه گیری توان | اعوجاج هارمونیکی کل.
مقاله ترجمه شده
5 مدلسازی دینامیکی ریز شبکه ها برای عملکرد در حالت متصل به شبکه و همچنین عملکرد حالت جزیره ای
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
ریز شبکه ها عبارت است از: خوشه(دسته) ای از چند ژنراتور تولید پراکنده(DG) مانند منابع انرژی تجدید پذیر. اتصال ریز شبکه، به صورت موازی با شبکه ی اصلی است. وقتی که ریز شبکه از بقیه سیستم بهره برداری جدا میشود، میگوییم در وضعیت جزیره سازی عمدی هستیم. در این مد اینورتر DG در مد کنترل ولتاژ عمل میکند تا ولتاژهای ثابتی را برای بارهای محلی تامین کند. بخش های اصلی این مقاله به صورت زیر است:
1- طراحی طرح کنترلی مبتنی بر شبکه برای منابع مبتنی بر اینورتر، که کنترل جریانی مناسبی را در مد متصل به شبکه و کنترل ولتاژی خوبی را در مد جزیره ای ارائه میدهد.
2- ایجاد الگوریتمی برای آشکارسازی جزیره سازی عمدی و ایجاد یک کنترل کننده سنکرون ساز که این کنترل کننده در مد متصل به شبکه نیاز است.
3- مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی، برای نشان دادن رفتار سیستم با روش ارائه شده، با استفاده از سیمولینک انجام شده است.
از نتایج شبیه سازی که با استفاده از مدل دینامیکی سیستم به دست آمده است، میتوان نشان داد که این کنترل کننده ها، یک اتصال قطعی و قابل اطمینان را برای اتصال ریز شبکه ها به شبکه، ارائه میدهند.
کلمات کلیدی: تولید توزیع شده (DG) | شبکه متصل به عملیات | عملیات جزیره عمدی و شناسایی جزایر | ریز شبکه ها | هماهنگ سازی | مبدل منبع ولتاژ (VSC)
مقاله ترجمه شده
6 تکنیک پیکربندی مجدد خود-ترمیمی برای شبکه های توزیع هوشمند با DG ها
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
الزامات قابلیت اطمینان و کیفیت توان منبع تغذیه ارتقاء یافته است. هنگامی که در شبکه های توزیع، خطا رخ می دهد مکان یابی سریع و جداسازی خطا، بازگرداندن قدرت، و کاهش زمان و ناحیه قطع اهمیت بیشتری می یابند. مفهوم خود ترمیمی سریع مطرح شده است که از جمله شرایط لازم برای توسعه شبکه هوشمند است. در این مقاله، تکنیک پیکربندی مجدد خودترمیمی برای شبکه های توزیع هوشمند با قرار دادن تولید توزیع شده (DG ها) و الگوریتم ساختار درختی مبتنی بر قوانین اکتشافی ارائه شده است. مناطق تشکیل شده توسط DGها برای مقابله با جداسازی خطا و بازسازی قدرت پس از وقوع خطا به کار می روند. اثربخشی این الگوریتم پیشنهادی با استفاده از سیستم 26 شینه با DG ها تأیید می شود.
کلید واژه ها: خود شفا | پیکربندی مجدد | شبکه توزیع هوشمند | تولید توزیع شده (DG)
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi