دانلود و نمایش مقالات مرتبط با جرایم سایبری::صفحه 1
روز مادر
نتیجه جستجو - جرایم سایبری

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 Snatched secrets: Cybercrime and trade secrets modelling a firms decision to report a theft of trade secrets
اسرار ربوده شده: جرایم سایبری و اسرار تجاری مدل سازی تصمیم یک شرکت برای گزارش سرقت اسرار تجاری-2019
Cybercrime and economic espionage are increasing problems for firms. We build on US FBI policy to frame the interaction between a cybercrime victim firm and a government security agency. We bring together several strands in the literature to model the strategies of the firm, which has suffered a cy- ber breach and theft of trade secrets, and the government security agency, which must investigate and prosecute crimes. We investigate the interactions between these two players, in which the firm has pri- vate information about its cybersecurity investment. This investment level is unknown to the security agency, which must nonetheless decide how to prioritize reported crime. We model this asymmetric in- formation problem within a game theoretic signaling framework derived from Becker’s work in crime and punishment. We suggest that such a framework can inform policy to encourage security investments by firms and more efficient resource utilization by security agencies. We particularly focus on an illustrative stylized example to highlight how our modelling approach can be helpful. In this example we compare two worlds; one where all security breaches become public knowledge and another where only reported breaches become public knowledge. We then formulate two potentially testable Hypotheses and several implications of these Hypotheses. Case studies and a policy analysis further highlight how our framework plays out in reality
Keywords: Cyber security | Cybercrime | Trade secrets | Economic espionage | Cyber breaches
مقاله انگلیسی
2 An inquiry into the legal status of the ECOWAS cybercrime directive and the implications of its obligations for member states
An inquiry into the legal status of the ECOWAS cybercrime directive and the implications of its obligations for member states-2019
On 19 August 2011, the ECOWAS Council of Ministers adopted Directive C/DIR.1/08/11 on Fighting Cybercrime at its Sixty Sixth Ordinary Session in Abuja, Nigeria. The adoption of the Directive at that time arose from the need to tackle the growing trend in cybercrime within the ECOWAS region, as some Member States were already gaining global notoriety as major sources of email scams and Internet fraud. Accordingly, the Directive established a legal framework for the control of cybercrime within the ECOWAS region, and also imposed obligations on Member States to establish the necessary legislative, regulatory and administrative measures to tackle cybercrime. In particular, the Directive required Member States to implement those obligations “not later than 1st January, 2014  . This article undertakes an inquiry into the legal status of the Directive as an ECOWAS regional instrument in the domestic legal systems of Member States. In this regard, the article examines whether the requirement regarding the superiority or direct applicability of ECOWAS Community laws such as ECOWAS Acts and Regulations in the domestic legal systems of Member States also apply to ECOWAS Directives such as the Cybercrime Directive. The article also examines the legal implications of the Directive’s obligations for Member States. The article argues that while some Member States have not implemented the obligations under the Directive, that those obligations however provide a legal basis for holding Member States accountable, where the failure to implement has encouraged the perpetration of cybercrime that infringed fundamental rights guaranteed under human right instruments such as the African Charter on Human and Peoples’ Rights or under their national laws.
Keywords: Cybercrime | Cybercrime directive | ECOWAS | Regionalism | Regional obligations | West Africa
مقاله انگلیسی
3 Unauthorized access crime in Jordanian law (comparative study)
جرم دسترسی غیرمجاز در قانون اردن (مطالعه مقایسه ای)-2019
This research cared about clarifying the legal provisions of the unauthorized access crime contained in article 3 of the Jordanian Cybercrime act of 2015 and comparing it to other Arabic legislations and French law as well as clarifying the position of international conventions on this crime. The analysis of the crime included clarifying its elements, its sanction and the aggravating circumstances of its penalty. At the end of the research we reached some recommendations which we hope from the Jordanian legislator to adopt.
Keywords: Cybercrimes | Penal code | Unauthorized access | Jordanian law
مقاله انگلیسی
4 Attacks on the confidentiality, integrity and availability of data and computer systems in the criminal case law of the Czech Republic
حمله به محرمانه بودن ، یکپارچگی و در دسترس بودن سیستم های داده و رایانه ای در پرونده کیفری جمهوری چک-2019
Uncovering attacks on data and computer systems and those responsible for them is one of the contemporary problems that the authorities involved in criminal proceedings have to deal with. Where this sort of cybercrime is concerned we can expect not only high levels of latency but also a low clearup rate for crimes on file. This paper demonstrates this using the example of the Czech Republic, by providing an analysis of all cases of this type of cybercrime dealt with by courts between 2008 and 2016. It focuses in particular on proceedings concerned with illegal access and data and system interference. The cybercrimes that are brought to court in the Czech Republic is not representative of the cybercrime committed in the Czech Republic either in terms of its type or its extent. The cases dealt with by the courts are primarily connected with personal relationships and the Internet. The most frequent type of case thus concerns the misuse of passwords for accessing social networking sites or email inboxes. We were also surprised to find that the courts had begun to apply facts relevant to cybercrime cases in cases involving the manual manipulation of gambling machines. The Czech Republic has evidently not yet found a way of demonstrating criminals’ guilt in more complex cybercrime cases.
Keywords: Cybercrime | Czech Republic | Illegal access | Data interferecnce | System interference
مقاله انگلیسی
5 Crime control in the sphere of information technologies in the Republic of Turkey
کنترل جرم در حوزه فناوری های اطلاعات در جمهوری ترکیه-2019
Cybercrime is considered an issue of both local and global concern. Therefore, this study focuses on the local experience in cybercrime control of different countries, including the Republic of Turkey. The article discusses issues in cybersecurity policy and analyzes the legislative framework of the Republic of Turkey on cybercrime issues. The findings underlie the continuing education policy for cybersecurity employees. The study concludes that Turkey handles the current cybercrime situation with efficiency.
Keywords: Cybercrime | Unauthorized access | Criminal law | Ratification | Training of police officers
مقاله انگلیسی
6 A survey of current social network and online communication provision policies to support law enforcement identify offenders
بررسی شبکه های اجتماعی فعلی و سیاست های ارائه ارتباطات آنلاین برای حمایت از اجرای قانون شناسایی مجرمان-2017
Online forms of harassment, stalking and bullying on social network and communication platforms are now arguably wide-spread and subject to regular media coverage. As these provision continue to attract millions of users, generating significant volumes of traffic, regulating abuse and effectively reprimanding those who are involved in it, is a difficult and sometimes impossible task. This article collates information acquired from 22 popular social network and communication platforms in order to identify current regulatory gaps. Terms of service and privacy policies are reviewed to assess existing practices of data retention to evaluate the feasibility of law enforcement officials tracking those whose actions breach the law. For each provision, account sign-up processes are evaluated and policies for retaining Internet Protocol logs and user account information are assessed along with the availability of account preser vation orders. Finally, recommendations are offered for improving current approaches to regulating social network crime and online offender tracking.
Keywords: Social media networks | Crime | Regulation | Internet | Cyber crime | Harassment
مقاله انگلیسی
7 A survey of current social network and online communication provision policies to support law enforcement identify offenders
یک مرور از شبکه های اجتماعی فعلی و سیاست های ارائه ارتباط اینترنتی آنلاین برای حمایت از اجرای قانون شناسایی مجرمین-2017
Online forms of harassment, stalking and bullying on social network and communication platforms are now arguably wide-spread and subject to regular media coverage. As these provision continue to attract millions of users, generating significant volumes of traffic, regulating abuse and effectively reprimanding those who are involved in it, is a difficult and sometimes impossible task. This article collates information acquired from 22 popular social network and communication platforms in order to identify current regulatory gaps. Terms of service and privacy policies are reviewed to assess existing practices of data retention to evaluate the feasibility of law enforcement officials tracking those whose actions breach the law. For each provision, account sign-up processes are evaluated and policies for retaining Internet Protocol logs and user account information are assessed along with the availability of account preser vation orders. Finally, recommendations are offered for improving current approaches to regulating social network crime and online offender tracking.
Keywords: Social media networks | Crime | Regulation | Internet | Cyber crime | Harassment
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی