دانلود و نمایش مقالات مرتبط با حفاظت از محیط زیست::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - حفاظت از محیط زیست

تعداد مقالات یافته شده: 15
ردیف عنوان نوع
1 How does new environmental law affect public environmental protection activities in China? Evidence from structural equation model analysis on legal cognition
چگونه قانون جدید محیط زیست بر فعالیتهای عمومی در زمینه حفاظت از محیط زیست در چین تأثیر می گذارد؟ شواهدی از تحلیل مدل معادلات ساختاری بر شناخت حقوقی-2020
To investigate the validity of Chinese law enforcement from the publics perspective, this research applies the theory of planned behavior, and introduces law as a moderator variable to explore the determinants of publics environmental behaviors. Results from an empirical study of China indicate that perceived behavioral control, subjective norms, inward attitude, and outward attitude all have positive impacts on environmental intentions and indirectly affect the citizens environmental behavior and activists environmental behavior. Meanwhile, legal cognition positively moderates the relationship between environmental intentions and behaviors. As the level of the publics legal awareness increases, the direct effect of these two types of environmental intentions on environmental behaviors respectively continues to increase. Based on the findings, some constructive implications are provided to the governments and legislators to strengthen public participation in environmental protection.
Keywords: Environmental law | Public environmental protection activities | Structural equation model (SEM) | Legal cognition | China
مقاله انگلیسی
2 Activities related to human medicines in Romania: Legal environmental protection issues
فعالیت های مربوط به داروهای انسانی در رومانی: موارد قانونی حمایت از محیط زیست-2020
Current environmental research focuses extensively on pharmaceutical waste, demonstrating the contamination caused by active pharmaceutical ingredients. Regulations and programs to evaluate, prevent, and reduce environmental risks linked to human medicines are currently being developed in various countries. We assessed the Romanian legislation to identify the potential areas of development of environmental protection policies in the pharmaceutical field. Laws and regulations of interest were selected, and their relevant provisions were analysed using methods of legal interpretation, then corelated with their equivalent in more developed countries. Romanian legislation requires an evaluation of the environmental impact of human medicines, an assessment of non-clinical research and pharmaceutical manufacturing projects, appropriate management of pharmaceutical waste and its disposal on a contract basis, and the collection and disposal of expired or unused medicines by pharmacies. In practice, however, a coherent system for pharmaceutical waste management is lacking because of many legal loopholes in environmental protection. Romanian legislation does not include specific rules regarding sound environmental practice for clinical research laboratories, pharmaceutical manufacturers, and wholesale distributors. The pharmaceutical industry has no legal responsibility to manage and dispose expired or unused medicines collected from the population. Equitable sharing of environmental responsibility by the pharmaceutical industry actors along with the involvement of public authorities should be established via legislation and regulation that reflect the requirements mandated by other more advanced countries. Additionally, continuous training programs should be provided for practitioners to reinforce their role in the rational use of medicines and professional campaigns should be created to raise public awareness about preventing environmental contamination.
Keywords: Human medicines | Pharmaceutical waste | Environmental protection | Legislative measures
مقاله انگلیسی
3 Activities related to human medicines in Romania: Legal environmental protection issues
فعالیت های مربوط به داروهای انسانی در رومانی: موارد قانونی حمایت از محیط زیست-2020
Current environmental research focuses extensively on pharmaceutical waste, demonstrating the contamination caused by active pharmaceutical ingredients. Regulations and programs to evaluate, prevent, and reduce environmental risks linked to human medicines are currently being developed in various countries. We assessed the Romanian legislation to identify the potential areas of development of environmental protection policies in the pharmaceutical field. Laws and regulations of interest were selected, and their relevant provisions were analysed using methods of legal interpretation, then corelated with their equivalent in more developed countries. Romanian legislation requires an evaluation of the environmental impact of human medicines, an assessment of non-clinical research and pharmaceutical manufacturing projects, appropriate management of pharmaceutical waste and its disposal on a contract basis, and the collection and disposal of expired or unused medicines by pharmacies. In practice, however, a coherent system for pharmaceutical waste management is lacking because of many legal loopholes in environmental protection. Romanian legislation does not include specific rules regarding sound environmental practice for clinical research laboratories, pharmaceutical manufacturers, and wholesale distributors. The pharmaceutical industry has no legal responsibility to manage and dispose expired or unused medicines collected from the population. Equitable sharing of environmental responsibility by the pharmaceutical industry actors along with the involvement of public authorities should be established via legislation and regulation that reflect the requirements mandated by other more advanced countries. Additionally, continuous training programs should be provided for practitioners to reinforce their role in the rational use of medicines and professional campaigns should be created to raise public awareness about preventing environmental contamination.
Keywords: Human medicines | Pharmaceutical waste | Environmental protection | Legislative measures
مقاله انگلیسی
4 خواص مکانیکی و دوام بلند مدت پلاستیک پلی سولفون بازیابی شده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
در بازیابی پلاستیک های پلی سولفون، صرفه جویی خوبی در انرژی و حفاظت از محیط زیست قابل توجهی دیده می شود. این مقاله با ویژگی های مکانیکی و ماندگاری و دوام بلند – مدت پلاستکی های دست نخورده و بازیابی شده پلی سولفون که از ضایعات غیربافتی پلاستیک های پلی سولفون جمع آوری شده اند ارتباط دارد، بررسی مکانیکی آزمایش کشش و آزمایش تاثیر ایزود برای بررسی تاثیر فرآوری چرخه ای روی عملکرد پلاستیک های پلی سولفون انجام می شوند. دوام بلند – مدت پلاستیک های دست نخورده و پلی سولفون برمبنای انطباق زمان – دما و با استفاده از یک تحلیل مکانیکی دینامیک (DMA) مطالعه می شود. پایداری حرارتی ازطریق انرژی فعالسازی پیرولیتیک محاسبه شده توسط روش سنتیکی تبدیلی ایزو و با استفاده از یک تحلیل حرارتی – گرانشی (TGA) بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که پلاستیک های بازیابی شده پلی سولفون خواص کششی مشابه و درعین حال استحکام ضربه ای پایین تری را نسبت به پلاستیک های پلی سولفون دست نخورده نشان می دهند. دوام بلند – مدت و پایداری حرارتی پلاستیک های دست نخورده نسبت به پلاستیک های بازیابی شده بهتر است و با افزایش زمان فرآوری چرخه ای کاهش می یابد، که به ترکیب کردن ناخالصی ها و تجزیه ساختار مولکولی در فرآیند بازیابی نسبت داده می شود.
مقاله ترجمه شده
5 Evaluation and empirical research on the energy efficiency of 20 mining cities in Eastern and Central China
ارزیابی و تحقیق تجربی در مورد بهره وری انرژی 20 شهر معدنی در شرق و مرکزی چین-2018
The gap of energy efficiency of eastern and central mining cities in China continues to expand, getting more attention from relevant departments. In this work, 20 mining cities in Eastern and Central China from 2010 to 2014 have been selected as research samples using data envelopment analysis (DEA). Research results show that the level of energy efficiency in mining cities is still low. China is in an exten sive economic growth mode with high input, high consumption, low output and low efficiency. Mining cities in China have a huge potential to conserve energy and reduce emissions. China should optimize industrial structures, strengthen scientific and technological input and innovation, as well as implement energy-saving emissions reductions, and increase investment in environmental protection and ideologi cal propaganda.
Keywords: Energy efficiency ، Mining city ، Data envelopment analysis ، Innovation ، Environmental protection
مقاله انگلیسی
6 شبیه سازی ترافیک گردشگر به عنوان یک ابزار برای مدیریت منطقه حفاظت شده: مورد پارک ملی سرنگتی در تانزانیا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
منبع اقتصادی اصلی مناطق حفاظت شده، گردشگری می باشد. با این حال، گردشگری ممکن است تاثیری منفی روی ساکنان این مناطق بگذارد. رشد گردشگری حیات وحش، نگرانی بین المللی درباره اینکه آیا یک تعادلی بین گردشگری و حفاظت از محیط زیست وجود دارد یا خیر را افزایش داده است. اقدامات مدیریتی باید به فراهم کردن این تعادل کمک کند. دررابطه با مدیریت حمل و نقل، اکثر مطالعات روی تجربیات بازدید کننده ها تمرکز کرده اند و به پیامدهای تغییرات حجم ترافیک گردشگر توجهی نکرده اند. چون ترافیک گردشگر به عنوان عامل مضر برای ساکنان تلقی می شود، این مطالعه یک ابزاری را ایجاد می کند که تغییرات در حجم گردشگر را جهت تسهیل بررسی اقدامات مدیریتی شبیه سازی می کند. این ابزار یک مدل ساده حمل و نقل بر مبنای ویژگی های شبکه حمل و نقل و 2680 سفر ثبت شده در پارک ملی سِرِنگِتی است. تحلیل ها نشان می دهد که یک جاده شمالی درسراسر این پارک می تواند ترافیک گردشگر رت توزیع کند، درحالیکه فرودگاه جدید بین المللی بالقوه می تواند ترافیک کلی گردشگر را در جاده ها کاهش دهد.
کلیدواژه ها: گردشگری حیاوت وحش | مناطق حفاظت شده | سرنگتی | مدل حمل و نقل | ترافیک گردشگر | مدیریت حمل و نقل
مقاله ترجمه شده
7 افشای هزینه‌های حفاظت از محیط زیست و ارتباط آن با بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
هدف: این مقاله درصدد آن است که بررسی کند آیا مبلغ هزینه‌های افشاشده در ارتباط با کنترل‌های زیست محیطی با عملکرد زیست محیطی برحسب بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی مبتنی بر تولید کربن ارتباط دارد یا خیر، و آیا هر رابطه‌ای بین این دو فاکتور استدلال‌های تئوری افشاگری اختیاری یا تئوری مشروعیت را تأیید می‌کند یا خیر. افزون بر این، در این مقاله سعی می‌شود به این سوال پاسخ داده شود که آیا این روابط در دوران پروتکل اولیه کایوتو متفاوت‌اند یا خیر؟
طرح/روش/رویکرد تحقیق: در این تحقیق، محوریت شرکت‌های ژاپنی در بازه زمانی 2002 تا 2012 بودند. هزینه‌های افشاشده کنترل زیست محیطی (مخارج سرمایه‌ای و هزینه‌های عملیاتی) مشخص و معیارهای بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی مبتنی بر میزان انتشار کربن محاسبه شدند. روابط با بهره گیری از مدل‌های رگرسیونی که سایر ضرایب تأثیر احتمالی را لحاظ می‌کردند آزمایش شدند.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه وجود رابطه‌ای منفی بین سطوح افشاشده هزینه‌های کنترل زیست محیطی و معیارهای عملکردی بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی را نشان می‌دهند و برای دو معیار از بین سه معیار بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی، یافته‌ها نشان می‌دهند که این رابطه منفی در دوران پروتکل کایوتو محسوس تر بوده است. محدودیت‌ها/پیامدهای تحقیق: این نتایج توضیح تئوری مشروعیت را (برخلاف تئوری افشاگری اختیاری) در مورد رابطة بین سطوح هزینه‌های افشاشده کنترل زیست محیطی و بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی مبتنی بر تولید کربن تأیید می‌کنند.
اصالت/ارزش تحقیق: این مطالعه اولین مطالعه‌ای است که نحوه بهره گیری شرکت‌ها را از انعطاف پذیری در طبقه بندی هزینه‌ها جهت ارتقای استراتژی افشاگری مورد بررسی قرار می‌دهد.
کلیدواژه‌ها: پروتکل کایوتو | افشاگری زیست محیطی | بازدهی اکولوژیکی – اقتصادی | بهره وری از کربن | هزینه‌های حفاظت از محیط زیست
نوع مقاله: تحقیقاتی
مقاله ترجمه شده
8 How would big data support societal development and environmental sustainability? Insights and practices
چگونه داده های بزرگ از توسعه اجتماعی و پایداری زیست محیطی حمایت می کنند؟ بینش و شیوه های-2017
The theme of this Special Volume (SV) focuses on improving natural resource management and human health to ensure sustainable societal development. Natural resources have been exploited unduly regardless of the consequences, which has resulted in inappropriate management natural resources and has caused severe environmental degradation. Contributions in this SV addressed improved environ mental management, utilization, and allocation of natural resources; evaluation of sustainable natural resource management; pollution prevention and treatment; and evaluation and suggestions for improved natural resource-related policies. The authors presented an inspiring panorama of the ini tiatives that have been developed throughout the world for sustainable natural resource management and improve societal development. Theoretically, new approaches to bridge the gaps between the economic development and environmental protection were increasingly dominant. Empirically, many of the papers provided case studies of regions in China and other regions. The authorship reflected growing collaboration between researchers from many different countries or universities. While the great di versity of contributions on the topic reflected the wealth of insights generated on the topic in recent years, there is much more that must be done to achieve societal sustainability in natural resource management.
Keywords:Natural resource management|Big data assessment tools|Sustainable societal development|Pollution prevention|Cleaner production|Environmental protection|Sustainable societies
مقاله انگلیسی
9 A bi-level programming approach to the decision problems in a vendor-buyer eco-friendly supply chain
یک رویکرد برنامه نویسی سطحی در مورد مشکلات تصمیم گیری در یک زنجیره عرضه سازگار با محیط زیست فروشندگان و خریدار-2017
This paper focuses on a multi-product vendor-buyer supply chain considering environmental factors in the product manufacturing process. We assume that the unit price charged by the buyer, the unit adver tising expenditure and the vendor’s unit environmental improvement influence the demand of the pro duct being sold. The relationship between the vendor and the buyer is modeled by a non-cooperative game based on Stackelberg strategy framework under two power scenarios including vendor-leader model and buyer-leader model. A bi-level programming approach is applied to determine the optimal selling prices, advertising expenditures, wholesale prices, vendor’s environmental improvements and ordering policies of the vendor and the buyer. Then, a modified differential evolution algorithm is pro posed for solving the models. Numerical experiments carried out in this paper, including sensitivity anal ysis for some key parameters, evaluate the effectiveness of the models and compare the results between the different models considered. Several research findings have been obtained and explained.
Keywords: Vendor-buyer eco-friendly supply chain | Bi-level programming |Environmental protection |Pricing and ordering |Differential evolution algorithm
مقاله انگلیسی
10 Stakeholder perceptions of Environmental Management Plans as an environmental protection tool for major developments in the UK
برداشت ذینفعان از برنامه های مدیریت محیط زیست به عنوان یک ابزار حفاظت از محیط زیست برای تحولات عمده در انگلستان-2016
Insufficient implementation and the lack of legislative requirements for follow-up measures following the approval of projects are consistently highlighted as major shortcomings of Environmental Impact Assessment (EIA). Although adopted over 15 years ago by the World Bank, Environmental Management Plans (EMPs) were only semi-formalised in the UK in 2008 and arguably provide a continuous link or ‘bridge’ between the EIA process pre-consent and an Environmental Management System (EMS) post-consent. Drawing on twenty- one semi-structured interviews with stakeholders and thematic analysis of their responses, and a broad-scale practitioner survey, this study aimed to assess the effectiveness of EMPs as an environmental protection tool across the project lifecycle for major developments. The findings revealed a mixed picture of EMP effectiveness in practice, with EMPs only partially fulfilling a bridging role between EIA and EMS. There is no ‘gold standard’ terminology for EMPs, all having slightly different uses, thus presenting different focuses to different stakeholders and further enhancing variation in practice. For many stakeholders, the effectiveness was simply not known, due to the lack of communication and follow-up that still exists. EMP–EMS linkages were shown to be effective from the developers perspective when a single organisation has involvement across all project phases, though weak- nesses occur when multiple parties are involved. Among other stakeholders, knowledge varied significantly; whilst some were in agreement that the linkages worked, many were unaware of the connections and thought of them as two quite separate tools. Stakeholders advocated for the need to make EMPs a legal requirement; for improved communication between stakeholders during EMP implementation and increased documentation of project outcomes; and for EMPs to be consistently written by environmental professionals. Furthermore, weak links in the current process may be improved by providing detailed guidance for organisations on the potential for EMP–EMS linkages, with the additional aim of encouraging stakeholders to broaden their current specialist knowledge on environmental protection tools.© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi