دانلود و نمایش مقالات مرتبط با حفظ مشتری::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - حفظ مشتری

تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
1 Engaging and retaining customers with AI and employee service
تعامل و حفظ مشتریان با هوش مصنوعی و خدمات کارمندی-2020
Artificial intelligence (AI) permeates in service organisations as a tool to enhance operational efficiency and improve customer experience. Reports show that most consumers prefer human interactions with service employees. Drawing on this observation, the current study examines how customers’ service experiences with employees and AI influence customer engagement and loyalty. Customers’ emotional intelligence is proposed as a moderator between service experience and customer engagement. The study was conducted with hotel customers in Australia. The results show that whilst both service experience with employees and AI are significantly related to customer engagement and loyalty, only certain dimensions make significant unique variances in the outcome variables. The findings indicate that customers prefer employee service. These service experiences also have significant partial mediation effects on customer loyalty. Emotional intelligence has a significant moderation effect on customer engagement. Discussion of these findings and implications derived from this study concludes this paper.
Keywords: Artificial intelligence | Emotional intelligence | Service experience | Customer engagement | Customer loyalty
مقاله انگلیسی
2 Forecasting client retention — A machine-learning approach
پیش بینی حفظ مشتری - یک رویکرد یادگیری ماشین-2020
In the age of big data, companies store practically all data on any client transaction. Making use of this data is commonly done with machine-learning techniques so as to turn it into information that can be used to drive business decisions. Our interest lies in using data on prepaid unitary services in a business-to-business setting to forecast client retention: whether a particular client is at risk of being lost before they cease being clients. The purpose of such a forecast is to provide the company with an opportunity to reach out to such clients as an effort to ensure their retention. We work with monthly records of client transactions: each client is represented as a series of purchases and consumptions. We vary (1) the length of the time period used to make the forecast, (2) the length of a period of inactivity after which a client is assumed to be lost, and (3) how far in advance the forecast is made. Our experimental work finds that current machine-learning techniques able to adequately predict, well in advance, which clients will be lost. This knowledge permits a company to focus marketing efforts on such clients as early as three months in advance.
Keywords: Client retention | Sales forecasting | Machine learning | Prepaid unitary services
مقاله انگلیسی
3 مديريت ارتباط موفق مشتري در ادغام فرآيند کسب و کار و توسعه برنامه هاي مديريت پروژه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
رضایت مشتری عامل مهمی برای بقا و کمک به حفظ رشد اقتصادی است. "مرکزیت مشتری" مبادله بازده با اثربخشی در نتیجه بهبود عملکرد مالی را ایجاد می کند. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تلفیقی از فرایندها، افراد و فن آوری است که سعی در ارزش دادن به مشتری یک شرکت دارد. این یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت ارتباط با تمرکز برای حفظ مشتری و توسعه ارتباطات است. با پیشرفت در فن آوری اطلاعات، CRM در حال تغییر و تحول در ساختار سازمانی در رویکرد مشتری محوری است. شرکت هایی که با موفقیت CRM پیاده سازی می کنند، پاداش هایی را در وفاداری مشتری و سودآوری طولانی مدت کسب می کنند. با این حال، پیاده سازی موفق نامعلوم است، زیرا شرکت ها نمی فهمند که CRM متشکل از متقابل و متمرکز بر مشتری است و نیازمند مهندسی دوباره در سراسر سازمان است. اگر چه بخش بزرگی از CRM مبتنی بر فناوری است، مشاهده CRM به عنوان یک راه حل تنها برای تکنولوژی احتمالا بی فایده است. برای پیاده سازی موفق CRM، رویکرد یکپارچه و متوازن نسبت به تکنولوژی، مردم و فرایند مورد نیاز است. در این مطالعه، داده ها از SME های هند جمع آوری شده و بخش های مربوط به فروش و بازاریابی، اداری و عملیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. داده ها با استفاده از روش های آماری از نظر متغیرهای خدمات مشتری مشخص شده از بررسی مقالات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. تجزیه و تحلیل اهمیت فرآیندهای کسب و کار مدرن، به ویژه برای نقش های هماهنگی، و مطالعه اهداف مختلف برای اسناد را شرح می دهد. یافته های مربوط به کل مدل تعادلی خدمات مشتری با نرم افزار CRM برای SMEs قابل دسترسی است.
کلمات کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری | فرآیند کسب و کار | رضایت مشتری | خدمات | SME
مقاله ترجمه شده
4 روابط مصرف کننده با برند و وفاداری به برند در خدمات فناوری محور
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
در طی دهه گذشته، توزیع موفقیت آمیز خدمات پهنای باند تاثیر عمده ای بر رشد اقتصاد گذاشته است. بازارهای پهنای باند امروز به مرحله رشد خود رسیده و لذا رقابت مشتریان شدید شده است. به هر حال در حالی که شرکت ها سرمایه گذاری زیادی در کسب مشتری نموده اند، تلاش های کمی برای حفظ مشتری از طریق توسعه روابط نام تجاری بلند مدت سودآور در پیش گرفته شده است. هدف این مقاله طراحی و آزمودن مدلی برای بررسی تاثیر سه بعدی رابطه با برند یعنی اعتماد به برند، رضایتمندی از برند (ابعاد شناختی) و تعهد به برند ( ابعاد عاطفی/احساسی) بر وفاداری به برند (قصد خرید مجدد، توصیه های مثبت، و تحمل قیمت) در بازار خدمات پهنای باند است. طبق نتایج جوانب شناختی روابط با برند محرک عمده مقاصد رفتاری اند که در پی آن جنبه عاطفی را می توان نام برد. از طرفی دیگر، جوانب عاطفی روابط برند تاثیر قوی تری بر تحمل قیمت داشته در حالی که اعتماد تاثیر مستقیمی ندارد. مفاهیم مدیریتی و پیشنهادات تحقیقات آتی بحث می شوند.
واژگان کلیدی: عملکرد برند | وفاداری به برند | روابط برند- مصرف کننده | رضایتمندی | اعتماد | تعهد | خدمات اینترنت پهنای گستر
مقاله ترجمه شده
5 تاثیر رضایتمندی بر حفظ مشتری در بازار تلفن همراه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مقاله به بررسی عوامل تعیین کننده رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در بازار تلفن همراه کشور پرو می پردازد. برآوردهای منطق چند جمله یا به اختصار جی.اس.ایی.ام بر مبنای نظرسنجی از 1259 مشتری نشان می دهند که چگونه عوامل تعیین کننده رضایتمندی مشتری را می توان ارزیابی نمود هنگامی که رضایتمندی از طریق داده های گروه بندی مرتب شده سنجیده می شود. نتایج تایید می کنند که رضایتمندی مشتری در بازار تلفن همراه تاثیر قوی بر وفاداری مشتری بر جای می گذاردو در عوض وفاداری عامل تعیین کننده مهم حفظ مشتری است. این مقاله بر خلاف نوشته های قبلی، تاثیر متمایز عوامل متعد را بر گروه های رضایتمندی مشتری مثبت و منفی شناسایی نمود. در واقع، در حالی که نتایج نشان می دهند کیفیت ارزیابی خدمات انجام شده از جانب مشتریان تاثیر عمده بر گروه های رضایتمندی مشتری مثبت و منفی دارد، ارزیابی دیگر ویژگی های خدماتی از جمله مراقبت از مشتری، اطلاعات تعرفه ها و برنامه ها و شفافیت صورتحساب تاثیر رضایتمندی برجسته ای بر گروه های مثبت رضایتمندی مشتری دارد. نتایج نامتقارن مشابهی با توجه به دیگر عوامل تعیین کننده اقتصادی، اجتماعی اقتصادی و جغرافیایی مبنی بر تصمیمات مشتری یافت شد. همچنین، تاثیر قابل قیاس در رابطه بین رضایتمندی مشتری و وفاداری مشاهده شد که به موجب آن فقط ارزیابی های رضایتمندی مثبت به شرح وفادارای کاربران کمک می کند. سرانجام اینکه نتایج نشان می دهد در حالی که رضایتمندی را می توان علت قدرتمند حفظ مشتری در نظر گرفت، موانع تغییر دهنده مانع از آن نشد که مشتریان به گزینه های دیگر روی آورندکه حاکی از آن است اصلاحات مقررات حامی رقابت اجرا شده در پرو بر کاهش این موانع رقابتی در بازارهای موبایل کمک نمود.
کلید واژه ها: رضایتمندی مشتری | تلفن های همراه | وفاداری مشتری | حفظ مشتری
مقاله ترجمه شده
6 روابط تجاری-تجاری ایمن: تاثیر هزینه های تعویض
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
اگرچه پیشینه موجود در مورد روابط بازاریابی، اهمیت هزینه های مبادلات برای افزایش حفظ مشتری را تصدیق نموده، اما رابطه آن در بازارهای صنعتی به خوبی شناخته شده نیست. به طور خاص، مشخص نیست که هزینه های تعویض و ابعاد مرتبط با آن، چه تاثیری بر نتایج رفتاری روابط خریدار و فروشنده در بازاز تجاری-تجاری (B2B) دارند. به منظور ایجاد و توسعه نظریه ای در این زمینه مهم، این پژوهش برای اولین بار به بررسی ابعاد تغییر هزینه ها در حوزه B2B و آزمایش تاثیر نسبی این ابعاد بر رفتار خرید واقعی مشتریان تجاری، پرداخته است. نتایج نشان می دهد که هزینه های تعویض در زمینه B2B یک ساختار چند وجهی دارد که شامل هزینه های تعویض (1) رویه ای، (2) مالی، و (3) رابطه ای است. علاوه بر این، ما دریافتیم که هزینه های تعویض رابطه ای برای تامین امنیت روابط خریدار و فروشنده B2B بسیار با اهمیت هستند چرا که سهم خرید (ب) رفتار متقابل خرید ، و (ج) رفتار مبادله ای واقعی مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد. در حالی که هزینه های رویه ای تعویض بر سهم خرید مشتری تأثیرگذار است، هزینه های مالی تعویض صرفا بر رفتار متقابل خرید مشتری اثر می گذارد. این یافته ها به درک بهتری در مورد چگونگی ایمن سازی روابط خریدار و فروشنده در B2B کمک می کند.
کلمات کلیدی: روابط خریدار و فروشنده | هزینه های سوئیچینگ | رفتار خرید | رضایت مشتری | رویکرد روش مختلط
مقاله ترجمه شده
7 یک دیدگاه نوین برای تحلیل اهمیت-رضایتمندی جهت دستیابی به گروههای نوعی کاربری در سیستم های هوش تجاری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
هوش تجاری از انجایی که یک دیدگاه داده-محور جهت متصل کردن اهداف راهبُردی شرکت ها به سیاست های تاکتیکی و اقدامات عملی است، یک ابزار قدرتمند برای تحلیل و تشخیص عِلّی شرکت است. به ویژه، هوش تجاری شامل یک سری معماری ها و تکنیک ها مثل پایگاه داده ها، ذخیره نرم افزاری داده ها، و استخراج داده هاست که داده های خام را بصورت اطلاعات مفید درآورده تا یک پشتیبان برای تصمیم گیری های شرکت، ایجاد کنند. در واقع، گروههای کاربری درگیر در هوش تجاری، شامل تحلیلگران مالی، برنامه ریزی کنندگان فروش، مدیران عمومی، کارکنان میدانی، تامین کنندگان بالادست و مشتریان پایین دست می شود. همانگونه که از مفهوم STP (موقعیت یابی بخش-به-بخش هدف) و طراحی "خانواده محصول"بر می آید، سیستمهای هوش تجاری نیاز دارند که به گونه ای انتخاب شوند که رضایت گروههای کاربری مختلف را جلب کرده و برای حل مشکلات تجاری پیچیده ولی مشخص شرکت ها مناسب باشند. در نتیجه، یک چارچوب نوین برای دستیابی کامل به هدف های زیر پیشنهاد می شود: (1) لحاظ کردن اولویت های مشتری در شناسایی ویژگیهای کلیدی طراحی که به بهترین نحو برای دستیابی بخشهای اصلی هوش تجاری به مشتری زیاد، مناسب باشد. (2) تغییر شکل نظرات مشتری بصورت درجات کمّی رضایتمندی جهت حفظ مشتری و (3) انجام تحلیل اهمیت-رضایتمندی جهت ایجاد بینش های مدیریتی و توسعه سیستمهای آتی هوش تجاری.
کلمات کلیدی: هوش تجاری | مشارکت کاربر | تحلیل مکاتبات | مدل کانو | تحلیل اهمیت رضایت
مقاله ترجمه شده
8 سیستم پیشنهاد پویا با استفاده از کاربرد کاوی وب برای کاربران تجارت الکترونیکی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
سازمان های تجارت الکترونیکی از نظر تجارت و داده در حال رشد نمایی می باشند. تعداد زیادی از سازمان ها برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود به این وب سایت ها وابسته می باشند. به منظور دستیابی به این هدف، فایل های ورودی وب می توانند برای ثبت الگوهای دسترسی مشتری، مورد استفاده قرار گیرند. با به کارگیری تکنیک های کاوش استفاده از وب متداول، به شیوه ای بهبود یافته، الگوهای ارزشمند و اطلاعات پنهان را می توان کشف نمود. این مقاله بر ارائه توصیه ی پویای زمان واقعی برای همه ی بازدید کنندگان از وب سایت بدون در نظر گرفتن ثبت نام شدن یا نشدن آن ها متمرکز شده است. روش توصیه منطقی بر اساس عمل، پیشنهاد شده است که از الگوهای لغوی برای تولید توصیه ی آیتم استفاده می کند. اثربخشی سیستم پیشنهادی با جمع آوری داده های زمان واقعی تجارت الکترونیکی و مقایسه سیستم با تکنیک های مبتنی بر کاربر و مبتنی بر محصول، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که سیستم پیشنهادی دقت عملکردی با کیفیت خوبی را دارا می باشد و محدودیت های سیستم های توصیه ی مرسوم را به حداقل می رساند.
کلمات کلیدی: فایل ثبت وقایع مشترک | تجارت الکترونیکی | الگوهای لغوی | توصیه شخصی | کاوش استفاده از وب
مقاله ترجمه شده
9 مروری بر تکنیک های داده کاوی برای مدیریت ارتباط با مشتری
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
CRM یک نیاز اساسی برای هر سازمانی برای حفظ و جذب مشتریان ارزشمند است. در دنیای شرکت های بزرگ، استراتژی "حفظ مشتری" در CRM یک موضوع به طور فزاینده فشرده و مهم است. برای CRM بهتر، تکنیک های داده کاوی نقش حیاتی با استخراج اطلاعات مشتری از پایگاه داده ها بازی میکنند. داده کاوی می تواند به بخشهای خدمات مانند بانکداری، بیمه، و ارتباطات از راه دور کمک کند و برای تصمیم گیریهای کسب و کار نیز حیاتی است. هدف از این مقاله به طور خلاصه بررسی در برنامه های کاربردی داده کاوی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. در این مقاله به بررسی چگونگی تکنیک های داده کاوی مانند ابزارk مانند ، SVM، درخت تصمیمگیری، شبکه عصبی و غیره پرداخته میشود که برای حمایت از فرایند مدیریت ارتباط با مشتری نعمیم داده شده است.
کلمات کلیدی: داده کاوی | کاربردهای داده کاوی | مدیریت ارتباط با مشتری | بررسی | CRM
مقاله ترجمه شده
10 از مدیریت استعداد تا بهینه سازی استعداد
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
اصطلاح "مدیریت استعداد" مدتهای مدیدی به معنای تجربه اندوزی بوده است اما در سراسر جهان تعاریف فراوانی برای آن یافت می شود، کاربردهایشان تغییر یافته و درحال حاضر با معیارهای فراوانی – و عمدتا ماهرانه ای- مورد استفاده قرار گرفته اند. این مقاله نشان می دهدکه چطور محتوای مدیریت استعداد در هر صنعت و جغرافیایی هم مقداری نظری است و هم عملی. چطور میتوانیم متوجه شویم سرمایه گذاریهای استعداد بهینه سازی شده اند؟ طول عمر استعداد چیست و چرا مهم است؟ بعلاوه این مقاله چهارچوب سرمایه مردمی را که بعنوان یک پل جهانی بین شخصی مهم و پیامدهای شرکتی از قبیل معامله، عملکرد مالی، کیفیت، بهره وری، حفظ مشتری و فرایند و سیاست های سازمانی که بهینه سازی استعدادِ کم و زیاد را می گرداند، ارائه کرده و شرح می دهد.
کلمات کلیدی: استعداد | مدیریت استعداد | طول(دوره) عمر کارمندان | سرمایه مردمی | سرمایه انسانی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi