دانلود و نمایش مقالات مرتبط با حق ثبت اختراع::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - حق ثبت اختراع

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 The copycat conundrum: The double-edged sword of crowdfunding
معمای کپی برداری: شمشیر دو لبه سرمایه گذاری جمعی-2020
Crowdfunding has proliferated over the past decade, creating various platforms on which new entrepreneurs signal their value to potential backers in order to attract funding. The boons of crowdfunding have blinded both practitioners and scholars alike, leaving potential negative unintended consequences underexplored. Copycats, for example, are a potential problem for crowdfunding ventures. In this article, we examine the consequences of signaling to these ill-intentioned, opportunistic audiences on crowdfunding platforms and propose a solution to aid novice entrepreneurs in making a more informed decision on platform selection. Specifically, we provide guidance on when to select an open, semi-open, or closed crowdfunding platform to reduce the impact of copycats. We conclude with prescriptive advice to novice entrepreneurs.
KEYWORDS : Crowdfunding | Entrepreneurship | Copycats | Patents | Speed to market | Inimitability
مقاله انگلیسی
2 Patent enforcement across 51 countries – Patent enforcement index 1998–2017
اجرای حق ثبت اختراع در 51 کشور - شاخص اجرای ثبت اختراع 1998–2017-2020
Indices are central for comparing the strength of patent systems across countries in international business re- search, intellectual property management and policymaking. However, existing approaches rely on book laws while most variance across countries emerges from enforcement. We address this weakness and present the Patent Enforcement Index which tracks differences in patent enforcement for 51 countries between 1998 and 2017. We utilize novel firm-level enforcement data and extend the conceptual framework of the patent systems strength index provided by Papageorgiadis et al. (2014). The new index reveals previously uncaptured volatility in patent enforcement and can be decomposed into three topical sub-indices.
Keywords: Patents | Patent enforcement | National patent systems index | Intellectual property | Patent system development
مقاله انگلیسی
3 بازاریابی سبز و برند سبز – کیس مورد مطالعه تویوتا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف اصلی این مطالعه حفظ محیط زیست پایدار و درخواست توجه مدیریتی شرکتها ، تحت عنوان بازاریابی سبز و برند / نام تجاری سبز است . گرچه مفهوم توسعه پایدار در دهه 1970 میلادی توسعه پیدا نمود ، اخیرا شرکتها به آن پیوسته اند . توسعه ، بمنظور پایدار ماندن باید براورده کننده نیازهای نسل کنونی باشد ، بدون اینکه توانایی نسلهای بعدی برای براورده کردن نیازهای آنها را به مخاطره بیاندازد . این کار نیازمند ایجاد تعادل بین اهداف مدیریت اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی است ، هم در این زمان و هم در آینده . با توجه به شواهد روزافزون در مورد مسایل زیست محیطی ، آگاهی از نیازمندی به پایداری در حال توسعه است ، این اگاهی هم در سطوح فردی و هم در سطوح شرکتی روزبروز افزایش می یابد . شرکتهای مسئول محیط زیست منافع بسیاری از این راه کسب میکنند ، مانند کاهش هزینه (به دلیل مصرف پایین تر منابع ، مانند آب و یا انرژی) ، افزایش سوددهی سود دهی (با توجه به استفاده مجدد از مواد بازیافتی و باقیمانده مواد دیگر) افزایش فرایند تولید (با توجه به تکنولوژیهایی که الودگی کمتری ایجاد میکنند و کارآمدتر هستند) ارتقاء تصویر شرکت (بهبود آگاهی از برند و ارزش و همچنین نوع عملکرد) . در مقابل ، شرکتهایی که در معرض عملکردهای ناپایدار هستند در این حوزه های ذکر شده با اختلال روبرو خواهند شد . در حوزه استراتژی سبز، ویژگیهای برند سبز و منافع به کاهشِ تاثیر گذاری زیست محیطی برند مرتبط هستند . به همین ترتیب، مصرف کنندگان باید از سلامت زیست محیطی برند و برخی منفعت های آن اگاهی بیشتری داشته باشند . ما مطالعه موردی تویوتا را مورد بررسی قرار دادیم ، برندی با حق ثبت اختراع و تلاشهای بیشمار در جهت پایداری. این یک مرجع جهانی و مسئولیت پذیری شرکت است و یکی از شرکتهایی که در بازاریابی سبز در جهان موفق بوده است . چالش برند برای دستیابی به اهداف زیست محیطی تا سال 2050 ، تعهد و تلاش انرا در جهت دستیابی به مدیریت مداوم و پایدار نشان میدهد . بنابراین ، تویوتا در یک موقعیت برجسته بعنوان برند جهانی سبز قرار دارد .
واژگان کلیدی : پایداری | بازاریابی سبز | استراتژی بازاریابی سبز | برند سبز.
مقاله ترجمه شده
4 The effect of patent litigation and patent assertion entities on entrepreneurial activity
اثر دادخواهی حق ثبت اختراع و ثبت اختراع ادعا اشخاص در فعالیت های کارآفرینی-2016
Article history:Received 22 June 2014Received in revised form 17 June 2015 Accepted 14 July 2015This paper empirically investigates the statistical relationship between levels of patent litigation and ven- ture capital investment in the U.S. We find that VC investment, a major funding source for entrepreneurial activity, initially increases with the number of litigated patents. However, there is a “tipping point” where further increases in the number of patents litigated are associated with decreased VC investment, which suggests an inverted U-shaped relation between patent litigation and VC investment. This appears strongest for technology patents, and negligible for products such as pharmaceuticals. Strikingly, we find evidence that litigation by frequent patent litigators, a proxy for litigation by patent assertion entities, is directly associated with decreased VC investment, with no positive effects initially.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
effect litigation | patent |patent assertion | entrepreneurial activity
مقاله انگلیسی
5 نقش حقوق مالکیت فکری نرم افزار در تقویت عملکرد صنعت: شواهدی از کره جنوبی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 63
این مقاله به بررسی اثرات حقوق مالکیت معنوی (IPR) نرم افزار بر عملکرد شرکت های نرم افزاری می پردازد. برای این کار، نمرات کارایی فنی برای شرکت های نرم افزاری کره ای مورد بررسی قرار گرفته و به منظور کسب نتایج قوی و تجزیه و تحلیل تجربی، از روش های تجزیه و تحلیل پوششی داده (DEA) و تجزیه و تحلیل تصادفی مرزی (SFA) استفاده شده است. در این مقاله اطلاعاتی در سطح شرکتی از صنعت نرم افزاری کره ای، درباره حقوق نرم افزاری و ثبت اختراعات برای دوره 1995-2005 مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج تجربی، افزایش کارایی فنی شرکت های نرم افزاری حاصل رعایت حقوق مالکیت معنوی نرم افزار (IPR) می باشد. مفاهیم و خط مشی کلی بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تجربی ارائه شده است. کلید واژه ها: حق مالکیت فکری | کپی رایت نرم افزار | حق ثبت اختراع نرم افزار | بهره وری فنی | تحلیل پوششی داده ها | تجزیه و تحلیل مرزی تصادفی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi