دانلود و نمایش مقالات مرتبط با خود شفا::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - خود شفا

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Coordination of vehicle-to-home and renewable capacity resources for energy management in resilience and self-healing building
هماهنگی منابع ظرفیتی تجدید پذیر وسایل نقلیه به خانه برای مدیریت انرژی در ساختمان انعطاف پذیر و خود شفایی-2020
The home energy management is an efficient tool to manage energy in the buildings that organizes different technologies and mathematical techniques to minimize energy cost. Home energy management often utilizes renewable energy resources to supply load demand in the building. Current home energy management systems utilize one or several of the available hardware-software capacity resources to deal with energy consumption in the buildings. However, a comprehensive model including various hardware and software capacity resources may increase the flexibility of the model. In this regard, this paper studies an efficient paradigm for home energy management in the building connected to electric grid. The proposed model forms an energy hub including the hardware resources (i.e., vehicle-to-home, wind turbine, and diesel generator) and software tools (i.e., demand response program). All the capacity resources and grid power are optimally adjusted to minimize the daily operational cost of the building as well as improvement of resiliency and self-healing. Wind energy and load uncertainty are modeled through stochastic programming. The seasonal pattern is considered for loads, prices, and wind energy. Simulation results demonstrate that operating all capacity resources minimizes the daily operational cost. When the wind energy, demand response program, vehicle-to-home, and diesel generator are not utilized, the cost is increased by 900, 230, 84, and 322%, respectively. It is also confirmed that the building not only can operate when one of the components is not connected, but also it is able to supply the demand under off-grid operation.
Keywords: Demand response program | Home energy management | Resiliency | Stochastic mixed integer binary model | Vehicle to home | Wind turbine
مقاله انگلیسی
2 Big data analytics for wireless and wired network design: A survey
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای طراحی شبکه بی سیم و سیمی: یک مرور-2018
Currently, the world is witnessing a mounting avalanche of data due to the increasing number of mobile network subscribers, Internet websites, and online services. This trend is continuing to develop in a quick and diverse manner in the form of big data. Big data analytics can process large amounts of raw data and extract useful, smaller-sized information, which can be used by different parties to make reliable decisions. In this paper, we conduct a survey on the role that big data analytics can play in the design of data communication networks. Integrating the latest advances that employ big data analytics with the net works’ control/traffic layers might be the best way to build robust data communication networks with refined performance and intelligent features. First, the survey starts with the introduction of the big data basic concepts, framework, and characteristics. Second, we illustrate the main network design cycle em ploying big data analytics. This cycle represents the umbrella concept that unifies the surveyed topics. Third, there is a detailed review of the current academic and industrial efforts toward network design using big data analytics. Forth, we identify the challenges confronting the utilization of big data analytics in network design. Finally, we highlight several future research directions. To the best of our knowledge, this is the first survey that addresses the use of big data analytics techniques for the design of a broad range of networks.
Keywords: Big data analytics , Network design , Self-optimization , Self-configuration , Self-healing network
مقاله انگلیسی
3 تکنیک پیکربندی مجدد خود-ترمیمی برای شبکه های توزیع هوشمند با DG ها
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
الزامات قابلیت اطمینان و کیفیت توان منبع تغذیه ارتقاء یافته است. هنگامی که در شبکه های توزیع، خطا رخ می دهد مکان یابی سریع و جداسازی خطا، بازگرداندن قدرت، و کاهش زمان و ناحیه قطع اهمیت بیشتری می یابند. مفهوم خود ترمیمی سریع مطرح شده است که از جمله شرایط لازم برای توسعه شبکه هوشمند است. در این مقاله، تکنیک پیکربندی مجدد خودترمیمی برای شبکه های توزیع هوشمند با قرار دادن تولید توزیع شده (DG ها) و الگوریتم ساختار درختی مبتنی بر قوانین اکتشافی ارائه شده است. مناطق تشکیل شده توسط DGها برای مقابله با جداسازی خطا و بازسازی قدرت پس از وقوع خطا به کار می روند. اثربخشی این الگوریتم پیشنهادی با استفاده از سیستم 26 شینه با DG ها تأیید می شود.
کلید واژه ها: خود شفا | پیکربندی مجدد | شبکه توزیع هوشمند | تولید توزیع شده (DG)
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi