دانلود و نمایش مقالات مرتبط با خیانت::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - خیانت

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 اعتیاد به شبکه های اجتماعی در روابط عاشقانه: آیا سن کاربر روی آسیب پذیری او دربرابر خیانت ناشی از شبکه های اجتماعی تاثیر دارد؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
استفاده اجباری از شبکه های اجتماعی انعکاس هایی را روی زندگی اجتماعی، روان شناختی، حرفه ای و فردی کاربر دارد. دسترس پذیری روشهای جایگزین عاشقانه تحت عنوان "دوستان" یک محیط بالغی را فراهم می کند که می تواند یک رابطه احساسی ویا جنسی را تسهیل کند. تعاملات آنلاین با دوستان مجازی توجه کاربران را جلب می کند و آنها را از وقت گذاشتن برای سایر امور مهم خود منحرف می کند که این کار منجر به ایجاد روابط زیان آور می شود. در این مطالعه ما رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای مرتبط با خیانت و بدعهدی را در یک نمونه ای از 365 شریک زندگی (242 زن، 123 مرد) بررسی کرده ایم. ما همچنین بررسی کرده ایم که آیا سن بر این ارتباط اثر می گذارد یا خیر. یافته ها بیانگر این هستند که اعتیاد به شبکه های اجتماعی رفتارهای مربوط به خیانت را پیش بینی می کند و سن این رابطه را وساطت می کند. این مطالعه همچنین دریافته است که سن با اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای خاینت و بدعهدی رابطه ای منفی دارد. روی دلالت ها و محدودیت های این مطالعه نیز بحث می شود.
مقاله ترجمه شده
2 Effect of disruptive customer behaviors on others overall service experience: An appraisal theory perspective
تاثیر سفارشات رفتارهای درهم گسیخته مشتری روی تجربه کلی خدماتی سایرین: یک دیدگاه نظریه ارزیابی-2018
Drawing upon the appraisal theory, this study proposes and tests a conceptual model to delineate customers’ evaluative process of disruptive customer behaviors in a shared service environment (e.g., theme parks, airplanes, restaurants). Using a scenario-based online experiment, two sets of data were collected from U.S. customers and analyzed by a series of regression analyses. Findings suggest that customers go through a systematic evaluative process of primary appraisal (e.g., congruence and relevance) and secondary appraisal (e.g., cognitions and emotions), which results in the development of coping behaviors (e.g., active and passive coping). Cognitions are found to have direct influences on passive and active coping. Perceived powerlessness, perceived betrayal, and perceived identity threat are identified as critical cognitions. Negative emotions are found to result in active coping. Primary appraisal (e.g., congruence and relevance) either directly affects coping behaviors, or indirectly through cognitions and negative emotions. Theoretical and managerial implications are further elaborated.
keywords: Customer misbehavior| Disruptive customers| Appraisal theory| Perceived powerlessness| Perceived betrayal| Negative emotions
مقاله انگلیسی
3 How to turn your friends into enemies: Causes and outcomes of customers’ sense of betrayal in crisis communication
چگونه دوستان خود را به دشمنان تبدیل کنید: علل و پیامدهای احساس خیانت مشتریان در ارتباطات بحران-2018
Crises are violations of customers’ expectations for a company. Loyal customers who feel be trayed due to the violations of expectations often become the company’s worst enemies. To ex tend the line of research of situational crisis communication theory (SCCT), this study explored how attributed responsibility, customer-company relationship (CCR), and their interaction affect betrayal. A company’s defining attributes and customer-company identification (CCI) shape customers’ expectations for a company. This study also examined how a direct threat to a company’s defining attribute in a crisis and CCI affect betrayal. A total of 395 Whole Foods customers participated in an online quasi-experiment. The antecedent concepts from SCCT all affect betrayal, with the attributed responsibility being the strongest predictor. Customers also feel more betrayed when the crisis directly threatens the company’s defining attribute and when they strongly identify with the company. Consequently, sense of betrayal has strong effects on customers’ attitudinal, emotional, and intentional re sponses.
Keywords: Crisis ، Situational crisis communication theory ، Defining attribute ، Customer ، Customer-company identification ، Betrayal
مقاله انگلیسی
4 The power roots and drivers of infidelity in international business relationships
ریشه های قدرت و خیانت رانندگان در روابط تجارت بین المللی-2017
We propose a conceptual model of the power roots and drivers of infidelity in exporter-importer (E-I) working relationships. Based on data collected from 262 Greek export manufacturers, we confirm that the exercise of coercive power in the E-I working relationship by the exporter has positive effects on distance, opportunism, and uncertainty, as opposed to the exercise of non-coercive power that exhibit negative effects. In turn, distance, opportunism, and uncertainty each contribute toward driving infidelity in the relationship by the importer. The relationship length and relationship status were also found to have a control effect on infidelity.
Keywords: Exporting | Exporter-importer relationships | Infidelity | Power | Distance | Opportunism | Uncertainty
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی