دانلود و نمایش مقالات مرتبط با داده های بزرگ::صفحه 5
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - داده های بزرگ

تعداد مقالات یافته شده: 1200
ردیف عنوان نوع
41 Aggregation of inputs and outputs prior to Data Envelopment Analysis under big data
جمع شدن ورودی ها و خروجی ها قبل از تجزیه و تحلیل پوششی داده ها تحت داده های بزرگ-2020
The main goal of this paper is to explore the possible solutions to a ‘big data’ problem related to the very large dimensions of input–output data. In particular, we focus on the cases of severe ‘curse of di- mensionality’ problem that require dimension-reduction prior to using Data Envelopment Analysis. To achieve this goal, we have presented some theoretical grounds and performed a new to the literature simulation study where we explored the price-based aggregation as a solution to address the problem of very large dimensions.
Keywords: Data Envelopment Analysis | Productivity | Efficiency | Big data
مقاله انگلیسی
42 A new approach for identifying the Kemeny median ranking
یک روش جدید برای شناسایی رتبه بندی متوسط Kemeny-2020
Condorcet consistent rules were originally developed for preference aggregation in the theory of social choice. Nowadays these rules are applied in a variety of fields such as discrete multi-criteria analysis, defence and security decision support, composite indicators, machine learning, artificial intelligence, queries in databases or internet multiple search engines and theoretical computer science. The cycle issue, known also as Condorcets paradox, is the most serious problem inherent in this type of rules. Solutions for dealing with the cycle issue properly already exist in the literature; the most important one being the identification of the median ranking, often called the Kemeny ranking. Unfortunately its identification is a NP-hard problem. This article has three main objectives: (1) to clarify that the Kemeny median order has to be framed in the context of Condorcet consistent rules; this is important since in the current practice sometimes even the Borda count is used as a proxy for the Kemeny ranking. (2) To present a new exact algorithm, this identifies the Kemeny median ranking by providing a searching time guarantee. (3) To present a new heuristic algorithm identifying the Kemeny median ranking with an optimal trade-off between convergence and approximation .
Keywords : Decision analysis | Combinatorial optimisation | Social choice| Multiple criteria | Artificial intelligence| Defence and security| Big data
مقاله انگلیسی
43 Machine learning and AI in marketing – Connecting computing power to human insights
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در بازاریابی - اتصال قدرت محاسبات به بینش انسان-2020
Artificial intelligence (AI) agents driven by machine learning algorithms are rapidly transforming the business world, generating heightened interest from researchers. In this paper, we review and call for marketing research to leverage machine learning methods. We provide an overview of common machine learning tasks and methods, and compare them with statistical and econometric methods that marketing researchers traditionally use. We argue that machine learning methods can process large-scale and unstructured data, and have flexible model structures that yield strong predictive performance. Meanwhile, such methods may lack model transparency and interpretability. We discuss salient AI-driven industry trends and practices, and review the still nascent academic marketing literature which uses machine learning methods. More importantly, we present a unified conceptual framework and a multi-faceted research agenda. From five key aspects of empirical marketing research: method, data, usage, issue, and theory, we propose a number of research priorities, including extending machine learning methods and using them as core components in marketing research, using the methods to extract insights from large-scale unstructured, tracking, and network data, using them in transparent fashions for descriptive, causal, and prescriptive analyses, using them to map out customer purchase journeys and develop decision-support capabilities, and connecting the methods to human insights and marketing theories. Opportunities abound for machine learning methods in marketing, and we hope our multi-faceted research agenda will inspire more work in this exciting area.
Keywords: Artificial intelligence (AI) | Machine learning | Digital marketing | Big data | Unstructured data | Tracking data | Network | Prediction | Interpretation | Marketing theory
مقاله انگلیسی
44 Forecasting crude oil price with multilingual search engine data
پیش بینی قیمت نفت خام با داده های موتور جستجو چند زبانه-2020
In the big data era, search engine data (SED) has presented new opportunities for improving crude oil price prediction; however, the existing research were confined to single-language (mostly English) search keywords in SED collection. To address such a language bias and grasp worldwide investor attention, this study proposes a novel multilingual SED-driven forecasting methodology from a global perspective. The proposed methodology includes three main steps: (1) multilingual index construction, based on multilingual SED; (2) relationship investigation, between the multilingual index and crude oil price; and (3) oil price prediction, with the multilingual index as an informative predictor. With WTI spot price as studying samples, the empirical results indicate that SED have a powerful predictive power for crude oil price; nevertheless, multilingual SED statistically demonstrate better performance than single-language SED, in terms of enhancing prediction accuracy and model robustness.
Keywords: Big data | Multilingual search engine index | Crude oil price forecasting | Google Trends | Artificial intelligence
مقاله انگلیسی
45 Actualizing big data analytics affordances: A revelatory case study
واقعی سازی هزینه های تحلیلی داده های بزرگ: یک مطالعه موردی الهامی-2020
Drawing on a revelatory case study, we identify four big data analytics (BDA) actualization mechanisms: (1) enhancing, (2) constructing, (3) coordinating, and (4) integrating, which manifest in actions on three sociotechnical system levels, i.e., the structure, actor, and technology levels. We investigate the actualization of four BDA affordances at an automotive manufacturing company, i.e., establishing customer-centric marketing, provisioning vehicle-data-driven services, data-driven vehicle developing, and optimizing production processes. This study introduces a theoretical perspective to BDA research that explains how organizational actions contribute to actualizing BDA affordances. We further provide practical implications that can help guide practitioners in BDA adoption.
Keywords: Big data analytics | Affordance theory | Socio-technical approach | Organizational transformation | Organizational benefits | Affordance actualization
مقاله انگلیسی
46 Factors influencing effective use of big data: A research framework
عوامل مؤثر بر استفاده مؤثر از داده های بزرگ: چارچوب تحقیقی-2020
Information systems (IS) research has explored “effective use” in a variety of contexts. However, it is yet to specifically consider it in the context of the unique characteristics of big data. Yet, organizations have a high appetite for big data, and there is growing evidence that investments in big data solutions do not always lead to the derivation of intended value. Accordingly, there is a need for rigorous academic guidance on what factors enable effective use of big data. With this paper, we aim to guide IS researchers such that the expansion of the body of knowledge on the effective use of big data can proceed in a structured and systematic manner and can subsequently lead to empirically driven guidance for organizations. Namely, with this paper, we cast a wide net to understand and consolidate from literature the potential factors that can influence the effective use of big data, so they may be further studied. To do so, we first conduct a systematic literature review. Our review identifies 41 factors, which we categorize into 7 themes, namely data quality; data privacy and security and governance; perceived organizational benefit; process management; people aspects; systems, tools, and technologies; and organizational aspects. To explore the existence of these themes in practice, we then analyze 45 published case studies that document insights into how specific companies use big data successfully. Finally, we propose a framework for the study of effective use of big data as a basis for future research. Our contributions aim to guide researchers in establishing the relevance and relationships within the identified themes and factors and are a step toward developing a deeper understanding of effective use of big data.
Keywords: Big data | Effective use | Factors | Framework
مقاله انگلیسی
47 Leveraging internet of things and big data analytics initiatives in European and American firms: Is data quality a way to extract business value?
اعمال اینترنت اشیاء و ابتکارات تحلیلی داده های بزرگ در شرکت های اروپایی و آمریکایی: آیا کیفیت داده راهی برای استخراج ارزش تجارت است؟-2020
Big data analytics (BDA) and the Internet of Things (IoT) tools are considered crucial investments for firms to distinguish themselves among competitors. Drawing on a strategic management perspective, this study proposes that BDA and IoT capabilities can create significant value in business processes if supported by a good level of data quality, which will lead to a better competitive advantage. Responses are collected from 618 European and American firms that use IoT and BDA applications. Partial least squares results reveal that better data quality is needed to unlock the value of IoT and BDA capabilities.
Keywords: Big data analytics | Internet of things | Strategic management | Knowledge-based theory | Dynamics capability theory
مقاله انگلیسی
48 Business value of big data analytics: A systems-theoretic approach and empirical test
ارزش تجاری تجزیه و تحلیل داده های بزرگ: یک رویکرد سیستم-تئوری و آزمون تجربی-2020
Although big data analytics have been widely considered a key driver of marketing and innovation processes, whether and how big data analytics create business value has not been fully understood and empirically validated at a large scale. Taking social media analytics as an example, this paper is among the first attempts to theoretically explain and empirically test the market performance impact of big data analytics. Drawing on the systems theory, we explain how and why social media analytics create super-additive value through the synergies in functional complementarity between social media diversity for gathering big data from diverse social media channels and big data analytics for analyzing the gathered big data. Furthermore, we deepen our theorizing by considering the difference between small and medium enterprises (SMEs) and large firms in the required integration effort that enables the synergies of social media diversity and big data analytics. In line with this theorizing, we empirically test the synergistic effect of social media diversity and big data analytics by using a recent large-scale survey data set from 18,816 firms in Italy. We find that social media diversity and big data analytics have a positive interaction effect on market performance, which is more salient for SMEs than for large firms.
Keywords: Big data analytics | Social media analytics | Synergies | Business value of information technology | Market performance | Digital innovation
مقاله انگلیسی
49 Manufacturing big data ecosystem: A systematic literature review
ساخت اکوسیستم داده های بزرگ: مروری بر ادبیات سیستماتیک-2020
Advanced manufacturing is one of the core national strategies in the US (AMP), Germany (Industry 4.0) and China (Made-in China 2025). The emergence of the concept of Cyber Physical System (CPS) and big data imperatively enable manufacturing to become smarter and more competitive among nations. Many researchers have proposed new solutions with big data enabling tools for manufacturing applications in three directions: product, production and business. Big data has been a fast-changing research area with many new opportunities for applications in manufacturing. This paper presents a systematic literature review of the state-of-the-art of big data in manufacturing. Six key drivers of big data applications in manufacturing have been identified. The key drivers are system integration, data, prediction, sustainability, resource sharing and hardware. Based on the requirements of manufacturing, nine essential components of big data ecosystem are captured. They are data ingestion, storage, computing, analytics, visualization, management, workflow, infrastructure and security. Several research domains are identified that are driven by available capabilities of big data ecosystem. Five future directions of big data applications in manufacturing are presented from modelling and simulation to realtime big data analytics and cybersecurity.
Keywords: Smart manufacturing | Big data | Cloud computing | Cloud manufacturing | Internet of things | NoSQL
مقاله انگلیسی
50 Digital Twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues
تولید هوشمند جفت محور دیجیتال : هوشمند سازی ، مدل مرجع ، برنامه ها و موضوعات تحقیق-2020
This paper reviews the recent development of Digital Twin technologies in manufacturing systems and processes, to analyze the connotation, application scenarios, and research issues of Digital Twin-driven smart manufacturing in the context of Industry 4.0. To understand Digital Twin and its future potential in manufacturing, we summarized the definition and state-of-the-art development outcomes of Digital Twin. Existing technologies for developing a Digital Twin for smart manufacturing are reviewed under a Digital Twin reference model to systematize the development methodology for Digital Twin. Representative applications are reviewed with a focus on the alignment with the proposed reference model. Outstanding research issues of developing Digital Twins for smart manufacturing are identified at the end of the paper.
Keywords: Smart manufacturing | Digital Twin | Industry 4.0 | Cyber-physical System | Big Data | Standard
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi