دانلود و نمایش مقالات مرتبط با داده های خودرو::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - داده های خودرو

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Automatic driver stress level classification using multimodal deep learning
Automatic driver stress level classification using multimodal deep learning-2019
Stress has been identified as one of the contributing factors to vehicle crashes which create a significant cost in terms of loss of life and productivity for governments and societies. Motivated by the need to ad- dress the significant costs of driver stress, it is essential to build a practical system that can detect drivers’ stress levels in real time with high accuracy. A driver stress detection model often requires data from dif- ferent modalities, including ECG signals, vehicle data (e.g., steering wheel, brake pedal) and contextual data (e.g., weather conditions and other ambient factors). Most of the current works use traditional ma- chine learning techniques to fuse multimodal data at different levels (e.g., feature level) to classify drivers’ stress levels. Although traditional multimodal fusion models are beneficial for driver stress detection, they inherently have some critical limitations (e.g., ignore non-linear correlation across modalities) that may hinder the development of a reliable and accurate model. To overcome the limitations of traditional mul- timodal fusion, this paper proposes a framework based on adopting deep learning techniques for driver stress classification captured by multimodal data. Specifically, we propose a multimodal fusion model based on convolutional neural networks (CNN) and long short-term memory (LSTM) to fuse the ECG, vehicle data and contextual data to jointly learn the highly correlated representation across modalities, after learning each modality, with a single deep network. To validate the effectiveness of the proposed model, we perform experiments on our dataset collected using an advanced driving simulator. In this pa- per, we present a multi-modal system based on the adoption of deep learning techniques to improve the performance of driver stress classification. The results show that the proposed model outperforms model built using the traditional machine learning techniques based on handcrafted features (average accuracy: 92.8%, sensitivity: 94.13%, specificity: 97.37% and precision: 95.00%).
Keywords: Deep learning | Driver stress detection | Convolutional neural network | Long short term memory | ECG signal | Vehicle data
مقاله انگلیسی
2 ساختار و کاربردهای سیستم¬های هوشمند مشارکتی حمل و نقل
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
در اینجا ساختار سیستمی یک سیستم هوشمند مشارکتی حمل و نقل را تشریح می شود. دست اندرکاران و دغدغه های آنها که در زمان گسترش ساختار سیستم مد نظر بودند، شناسایی می شوند. و سپس جنبه های ساختاری، دیدگاه ها و نقطه نظرات و جزئیات بیشتر این دیدگاه ها که جهت پرداختن به دغدغه های ذینفعان گزینش شده اند، مورد بررسی قرار می گیرند. در پایان ساختار سیستم از 5 دیدگاه تشریح می شود: سرمایه-گذاری، عملیاتی، اتصال، ارتباطات و اطلاعات. کارکردهای سیستم هوشمند مشارکتی حمل و نقل همراه با دو مورد کاربردی نشان داده می شوند: استفاده از داده های خودروهای خودروی در حال حرکت در مقابله با مسائل زیست محیطی و سیستم های مشارکتی اعلان خطر.
کلمات کلیدی: سیستم های هوشمند مشارکتی حمل و نقل | ساختار
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi