دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دامنه::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دامنه

تعداد مقالات یافته شده: 114
ردیف عنوان نوع
1 خوشامدگویی یا نه؟ - حس امنیت، تعلق خاطر و نگرش های افراد بومی نسبت به فرهنگ پذیری مهاجران
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
تنوع فرهنگی به دلیل مهاجرت تبدیل به یک وضوع کلیدی در بسیاری از جوامع امروزی شده است. این سوال که چگونه جمعیت بومی این توسعه ها را تجربه می کند دارای اهمیتی اساسی برای روابط بین فرهنگی است و پایه ای را برای فرهنگ پذیری مهاجران ایجاد می کند. ما با الهام از تحقیقات مربوط به تعلق خاطر و چند فرهنگی بودن، در اینجا فرض می کنیم که حس امنیت عمومی و خصوصی می تواند به نگرش های مثبت تر به تنوع فرهنگی مربوط شود درحالیکه حس تهدید می تواند به آزادی کمتر مربوط شود. به صورت صریح تر، مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه تعلق خاطر عمومی افراد بومی (امن یا ترسان) و نیز حس امنیت (فرهنگی یا اقتصادی) خاص آنها می تواند به تجربیات آنها درباره فرهنگ پذیری مهاجران در کشور چند فرهنگه لوکزامبورگ مربوط شود. نمونه ما شامل 134 فرد لوکزامبورگی با میانگین سنی 02/45 (انحراف معیار 41/17) بود که یک پرسشنامه آنلاین را پر کردند. نتایج نشان داد که تعلق خاطر عمومی خود – گزارش شده توسط افراد ترسان رابطه ای مثبت با جهت گیری های غیر خوشامدگویانه ترِ فرهنگ پذیری دارد. روابط بین تعلق خاطر عمومی و جهت گیری های فرهنگ پذیری توسط حس امنیت فرهنگی وساطت می شود که تاثیراتی قوی روی جهت گیری های (غیر) خوشامدگویانه افراد بومی نسبت به دلستگی عمومی دارند. یافته ها بیانگر این هستند که جهت گیری های غیر خوشامدگویانه درقبال مهاجران که شامل آزادی برای برقراری رابطه و تبادل فرهنگی می شود، با حس امنیت فرهنگی و اقتصادی که به صورت جزئی توسط یک تعلق خاطر عمومی امن یا ترسان منحرف می شود، رابطه دارد. بنابراین به نظر می رسد که حس امنیت یک پایه امنی را برای دامنه و آزادی تنوع فرهنگی فراهم می کند که به منظور مواجهه موفقیت آمیز با چالش های جوامع چند فرهنگه امروزی مورد نیاز هستند.
مقاله ترجمه شده
2 روش ردیابی خودرو بهبود یافته برای IEEE 802:11p
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
توسعه روش های موقعیت یابی با قابلیت تحرک- بالا با استفاده از استاندارد IEEE 802.11p در شبکه های ادهاک وسایل نقلیه (VANETs) به دلیل نقاط ضعف در ناحیه های GNSS-dark مانند جنگل ها، تونل و غیره، و اشتباهات ناشی از GNSS-dark در نتایج ، ضروری است. برآورد زمان دقیق رسیدن(TOA) مبتنی بر مدل مسافت یابی ، به عنوان یکی از چالش های سیستم پیشگیری از برخورد اتومبیل ها، توجه زیادی را به خود جلب است. در این مقاله، روش پیشنهادی TOA یا روش تخمین مسافت با راهنمای کوتاه IEEE 802.11p پیشنهاد شد تا اثربخشی اندازه گیری های وسایل نقلیه چندکاره و نسبت نویز سیگنال کم (SNR) را کاهش دهد. ابتدا، TOA با استفاده از همبستگی خودکار و همبستگی-متقاطع برآورد شد. سپس، رویکرد sum برای یافتن مبدا دقیق زمان ارائه شد. نتایج شبیه سازی در کانال اتحادیه بین المللی مخابرات خودرو (ITUA) و کانال نویز گاوسی سفید افزایشی (AWGN)، برتری الگوریتم پیشنهادی را در شرایط SNR کم و محیط چندکاره ثابت می کند.
کليدواژه: برآورد TOA | IEEE 802.11p | VANETS | دامنه | همبستگی خودکار | همبستگی- متقابل
مقاله ترجمه شده
3 پایدار بودن شیوه های غذایی خانواده های ایتالیایی :رژیم غذایی مدیترانه ایی،پیوستگی با مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
تحقیق حاضر بر آن است تا تا عوامل موثر بر ادبیات مصرف مواد غذایی پایدار برای بررسی الگوهای رژیم غذایی روزانه خانوارهای ایتالیایی بمنظور ارزیابی میزان پیروی از رژیم مدیترانه ایی همراه با مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی را مورد بررسی قرار دهد . تحلیل بر اساس داده های سازمان آمار ملی ایتالیا و بررسی ابعاد زندگی روزانه برای سال 2014 انجام شد ، آمار گیری چند منظوره که روی 44984 نفر و در 18864 خانوار انجام شد . از مدل پروبیت دو مرحله ایی هکمن برای ارزیابی معادلات و تاثیر رژیم ترکیبی خانوارها و پایبندی به رژیم مدیترانه ایی در کنار مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی استفاده شد. یافته های مطالعه تشان میدهند که هم خانوارهایی که دارای فرزند هستند و هم افرادی که پایبندی بسیار شدیدی به رژیم مدیترانه ایی دارند به احتمال بیشتر از هر دو محصولات ارگانیک و محلی استفاده میکنند ، در حالیکه افزایش اندازه خانوارها احتمالا با کاهش خرید محصولات محلی همراه است . علاوه بر این ،وضعیت اقتصادی خوب و داشتن سطوح بالاتر تحصیلی منجر به اقفزایش احتمال مصرف مواد ارگانیک شده است . برخی از تفاوتهایی که در این راستا وجود دارد را میتوان در دامنه های کم بیان نمود ، با این وجود ، ابن نتایج بینش وسیع و جامعی را برای ایتالیا و حمایت از نیازمندیها هم برای سیاستمداران و هم بازاریان ایجاد میکند تا بتوانند به دامنه ی وسیعی از ابتکارات در زمینه ی مصرف کننده های اموزش دیده دست پیدا کنند و دسترسی به محصولات غذایی پایدار را ممکن سازند .
کلید واژه ها: غذای پایدار | مواد غذایی آلی | غذای محلی | رژیم غذایی مدیترانه ای | روش دو مرحله ای Heckman
مقاله ترجمه شده
4 استخراج خودکار اطلاعات کارشناس برای پایگاه دانش اینترنت اشیا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
با توسعه سریع تکنولوژی IOT، نیاز به بازدهی موثر و دقیق دامنه دانش در حال افزایش است. استخراج خودکار اطلاعات کارشناس از صفحات عظیم وب و مدل نمایشی پویا و یکپارچه برای پایگاه دانش مهم است. با این حال، تفاوت های آشکار در ساختار و معناشناسی محتوا از صفحات وب بین هر دو وبسایت نشان می دهد که خزنده وب سنتی، معنای صفحه وب را درک نمی کند و اطلاعات بحرانی کارشناس را استخراج می کند. بنابراین، یک مدل نمایه حرفه ای شش بعدی معرفی شد و سپس یک روش برچسب گذاری توالی با مدل LSTM-CRF برای استخراج اتوماتیک اطلاعات غنی معنادار مبتنی بر ساختار سازمانی، معنی کلمات و ویژگی های متخصصان ارائه شد. نتایج آزمایش بر روی مجموعه داده های آزمایشی نشان داد که نرخ دقیق و فراخوان در مورد تجربه کار و زمینه تحقیق کارشناسان به ترتیب 67.8٪، 66.6٪ و 82.4٪ و 79.6٪ است. علاوه بر این، میانگین F در مورد برخی از ویژگی های مشخص متخصص مانند نام، عنوان، ایمیل، دستاورد و غیره، به 82.5٪ می رسد که بهتر از نتایج الگوریتم های MEMM و LSTM است.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا | مدل مشخصات کارشناس | یادگیری عمیق | برچسب زدن تکراری
مقاله ترجمه شده
5 All’s well that ends well? On the importance of how returns are achieved
چیزی خوب است که خوب تمام شود؟ درمورد اهمیت چگونگی به دست آمدن بازگشت ها-2018
We demonstrate that investor satisfaction and investment behavior are influenced substantially by the price path by which the final investor return is achieved. In a series of experiments, we analyze various different price paths. Investors are most satisfied if their assets first fall in value and then recover, and they are least satisfied with the opposite pattern, independent of whether the final return is positive or negative. Price paths systematically influence risk preferences, return beliefs, and ultimately trading decisions. Our results enable a much more holistic perspective on a wide range of topics in finance, such as the disposition effect, risk-taking behavior after previous gains and losses, and behavioral asset pricing.
keywords: Investor satisfaction |Reference points |Risk tolerance |Investor behavior |Experimental finance
مقاله انگلیسی
6 کنترل و تثبیت چندگانه عصبی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این مقاله، ما یک استراتژی کنترل و تثبیت کننده چند عاملی عصبی برای سیستم های غیر خطی و ناپایدار ارائه می دهیم. این روش استراتژیک کنترل ، به ویژه زمانی که سیستم رفتارها و یا نقاط تعادل مختلفی دارد و زمانی که امیدواریم کل پروسه را به حالت مطلوب اطمینان ثبات منتقل کنیم، کارآمد است. استراتژی کنترل مورد نظر بر روی یک سیستم بی ثبات غیر خطی دارای دو نقطه تعادل بکار گرفته شده است. نشان داده شده است که استفاده از استراتژی کنترل و تثبیت کننده چند عاملی عصبی دامنه ثبات سیستم را نسبت به زمانی که از یک استراتژی کنترل عصبی تک استفاده می کنیم، بیشترافزایش می دهد.
کلمات کلیدی: رفتارها | متغیرهای حالت | کنترل کننده های عصبی چندگانه | ثبات
مقاله ترجمه شده
7 The relationship between commodity markets and commodity mutual funds: A wavelet-based analysis
رابطه بین بازارهای کالا و سرمایه های متقابل کالا: یک تحلیل مبتنی بر موج کوچک-2018
This paper examines the causal relationship between commodities funds and returns using monthly data for the period May 1997–August 2015. Given the strong evidence of nonlinearity and structural breaks, we use wavelets to analyse causality between the two variables at both time and frequency domains. Wavelet coherency reveals that these two variables are primarily positively related in the short-run and over the period of 2008–2015. When we investigate the phase differences over this period, we observe that returns have predicted flows over the period of 2008–2012, with causality running in the other direction thereafter.
keywords: Commodity returns and flows| Granger causality| Nonlinearity| Time and frequency domains| Wavelet
مقاله انگلیسی
8 Domains and predictors of first-year student success: A systematic review
دامنه ها و عوامل پیش بینی کننده موفقیت دانشجوی سال اول: یک مرور سیستماتیک-2018
The predictors of first-year student success received much attention in educational practice and theory. However, first-year student success can be defined in various ways. By studying different theoretical research strands, we developed a conceptual framework consisting of three domains of first-year student success, namely students academic achievement, critical thinking skills, and social-emotional well-being. The goal of this systematic literature review was to illustrate whether the predictors and their effects are similar and/or different across these three domains of first-year student success. A systematic search yielded 80 articles that were eligible. The results indicated that some predictors contributed to multiple domains of success, namely students’ previous academic performance, study skills, motivation, social relationships, and participation in first-year programs. Further, some predictors were typical for a specific domain. Academic achievement and social-emotional well-being were particularly related to factors within the student, whereas critical thinking skills were more related to the learning environment.
keywords: Systematic review| Academic achievement| Critical thinking| Well-being| First-year university student
مقاله انگلیسی
9 Systematic design of domain-specific instruction on near and far transfer of critical thinking skills
طراحی سیستماتیک آموزش دامنه - محور در نزدیکی و دور از مهارتهای تفکر اساسی-2018
مقاله انگلیسی
10 بررسی اجمالی کتابشناختی مجله بین المللی چند رسانه ای تعاملی و هوش مصنوعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
مجله بین المللی چند رسانه ای تعاملی و هوش مصنوعی (IJIMAI) ده سال پیش اولین شماره خود را منتشر کرد. در حال حاضر، IJIMAI در پایگاه داده مهم فهرست استناد منابع در حال ظهور نمایه شده است. این مقاله، از طریق نقشه برداری علمی، آن دسته از مهم ترین جنبه های ساختار نشریات را که طی ده سال اول IJIMAI منتشر شده است، شناسایی می کند. با استفاده از نرم افزار VOSviewer، نقشه های ساختاری نشریات IJIMAI بر اساس تکنیک هایی مانند کتابشناختی استنادی، هم رخدادی و اشتراک در استناد کلمات کلیدی تجزیه و تحلیل می شود. علاوه بر این، تکامل نشریات، استنادها و تجزیه و تحلیل مقالات بیشتر ذکر شده این مجله ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که IJIMAI طی 5 سال اخیر در نشریات و استنادات رشد چشمگیری داشته است. همچنین مشاهده می کنیم که IJIMAI نه تنها توجه جامعه علمی اسپانیا را جلب می کند، بلکه همچنین کشورهای در حال ظهور مانند هند و ایران و کشورهای در حال ظهور آمریکای لاتین مانند کلمبیا را جذب می کند. با توجه به چنین رفتارهای در حال رشدی، در سال های آینده انتظار می رود که IJIMAI در بین بهترین مجلات با دامنه علمی مشابه قرار گیرد.
کلید واژه ها: کتابشناختی | وب سایت علوم پایه | مشاهده گر VOS.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی