دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله آموزش و پرورش با ترجمه فارسی::صفحه 2
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله آموزش و پرورش با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 31
ردیف عنوان نوع
11 علائم مرتبط با استرس در نوجوانان سوئدی: مطالعه در دو مدرسه متوسطه
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
اهداف: علائم روانپزشکی، مشکلات خواب و استرس در نوجوانان سوئدی در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، آزمون این فرضیه است که ترکیبی از دو عوامل استرس زای بالقوه (به عنوان مثال، مهارت بالای علمی و مناطق شهری بالا) در محیط مدرسه سطح استرس و علائم مربوط به استرس را در میان دانش آموزان افزایش می دهد. هدف دوم ما ارزیابی ارتباط بین استرس ادراک شده و علائم روانی، کیفیت خواب و صفات شخصیتی بود.
مواد و روش ها: 202 دانش آموز سوئدی از دو مدرسه، یکی با مهارت بالای علمی در منطقه متروپولیتن مالمو و یکی با مهارت متوسط دانشگاهی در یک شهر متوسط، شرکت کردند. ما با از پرسشنامه مبتنی بر اینترنت استفاده کردیم که به شرح زیر هستند: علائم فهرست 90 (SCL-90) برای علایم عمومی روانپزشکی، مقیاس استرس ادراک شده (PSS-14) برای استرس، شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI) برای کیفیت خواب و شاخص شخصیتی آیزنک ( EPI) برای صفات شخصیتی.
نتایج: تفاوت معنی داری بین مدارس در هر یک از مقیاسهای اندازه گیری وجود ندارد. ارتباط معنی داری بین استرس درک شده و نمره GSI، نمره کل کیفیت خواب و صفت شخصیتی روان رنجوری مشاهده شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که هیچ تفاوتی بین مهارت دانشگاهی مدرسه منطقه شهری بالا ومدرسه متوسط و معدل مهارت در سطح استرس درک شده و یا علائم روانی مربوط به استرس وجود ندارد.
کلمات کلیدی: استرس | نوجوانان | شخصیت | مهارت دانشگاهی | شهرنشینی
مقاله ترجمه شده
12 چالش ها و تغییرات در تربیت معلمان
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
سناریو تربیت معلمان امروزه یک عامل نگرانی جدی است. این تحقیق بررسی می کند که آیا نظرات کودکان در پیش دبستان های رومانی شنیده می شود و سیاست آموزشی جدیدی برای تربیت کارورزان در پیش دبستانی ها پیشنهاد می کند. هدف از این تحقیق، درگیر نمودن کارورزان و والدین در سال های اول در یک برنامه آموزشی ازمایشی به نام :" نظرات کودکان در رومانی" می باشد. ما دریافتیم که برطبق نگرش های سنتی والدین و کارورزان رومانی، نظرات کودکان به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. پس از اینکه برنامه آموزشی جدید در پیش دبستانی ها و خانه ها اجرایی شد، معلمین و والیدن ، به نظرات کودکان اهمیت بیشتری داده و رفاه کودکان بهبود یافت. واژگان کلیدی: نظرات کودکان، رفاه کودکان، نگرش ها، آموزش حرفه ای؛
مقاله ترجمه شده
13 دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علوم و فناوری
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
در این مقاله، مشخص کردن دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علم و فن آوری هدف گذاری شد. این پژوهش توسط مجموعاً 182 دانش آموز در حال تحصیل در 3 مدرسه آموزش ابتدایی ارائه دهنده آموزش برای دانش آموزان در استانی در ترکیه انجام شد. در این تحقیق، که دارای خصوصیات توصیفی مدل بررسی است، دیدگاه های دانش آموزان از طریق یک فرم نیمه ساختاری شامل 4 سوال گرد آوری شد. سوالات اول و دوم فرم مصاحبه، مربوط به روش، تکنیک و استراتژی های تدریسی که دانش آموزان دوست دارند و ترجیح می دهند بود، سوال سوم مربوط بود به آزمایش های انجام شده در طول فرایند، و سؤال چهارم مربوط به کارهای فردی و / یا گروهی بود. داده های به دست آمده از دیدگاه های دانش آموزی، کدگذاری و آمارهای توصیفی آنها از قبیل درصد و فراوانی محاسبه شد. بر طبق نتیجه پژوهش، مشخص شد که دانش آموزان آموزش ابتدایی غالباً از روش ها و تکنیک های اجرا شده درون قلمرو درس علوم مانند آزمایش، تدریس از طریق برنامه ویتامین (برنامه آموزش الکترونیکی ترکی)، ارائه، حل مسئله، یادداشت برداری موضوعی داخل یک دفترچه یادداشت و روش سخنرانی لذت برده اند. معمول ترین روش ها، تکنیک ها و استراتژی هایی که دانش آموزان می خواستند در طول فرآیند تدریس علوم بکار گرفته شود، عبارت بودند از آزمایش، تدریس بهره گرفته از فن آوری، فعالیت های بیرون از کلاس درس (در طبیعت) و روش ها و تکنیک های با نشاط تر بر طبق امر مشارکت. علاوه بر این، اغلب دانش آموزان مسائلی را که از طریق هیچ آزمایشی فهمیده نمی شوند، به اشتراک گذاشته اند، زمانی که این مسائل مورد نیازند. در حالی که اغلب دانش آموزان ذکر کرده اند که ترجیح داده اند در گروه هایی در طول فعالیت ها و آزمایشاتی که آنها در قلمرو درس علوم انجام داده اند، کار کنند، همچنین کسانی بودند که ذکر کردند که کار کردن را بصورت انفرادی و یا در گروه ها ترجیح داده اند.
کلمات کلیدی: آموزش علوم و فناوری | دیدگاه های دانش آموزان | فرایند تدریس | روش های تدریس
مقاله ترجمه شده
14 مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در کودکان جهت شناخت واژگان
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مطالعه با هدف مقایسه اثر دو روش داستان سرایی و بازی درآموزش زبان کودکان ایرانی بوده و همچنین بررسی برتری این روش مد نظر است. 4 مهد کودک بین سنین 5 تا 6 سال که در کلاسهای پیش دبستانی مهد کودک وجود داشته انتخاب شوند. آنها به طور تصادفی به دو گروه تجربی تقسیم شوند. گروه اول برای داستان سرایی و گروه دوم بازی و هر گرو 8 جلسه آموزش را دریافت نمودند و آزمون بر اساس آزمون عکس یونگ مورد استفاده قرار گرفته بر اساس یافته های این آزمون در افراد و آزمون مستقل نتیجه گرفته شد. کروهی دو روش موثر بوده و گروه مبتنی بر داستان سرایی کمی بهتر به نظر رسید در اساره به معلمان پیش دبستانی و معلمان در سطح ابتدایی توسعه دهندگان این روش بوده و پدر و مادرها برای آموزش دو زبانه بودن کودکان خود تایید دارد.
مقاله ترجمه شده
15 تدریس انگلیسی برای علم و تکنولوژی: رویکردی برای خواندن انگلیسی مهندسی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
معلم های بیش تر و بیش تری در سال های اخیر در حال تدریس واحدهای درسی انگلیسی برای اهداف خاص (ESP) می باشند، که با عنوان "شاخه ای از آموزش انگلیسی که بر آموزش در زمینه ای خاصی از انگلیسی برای انجام تکالیف دانشگاهی یا محل کار، تمرکز دارد" شناخته می شود (اور 2005، 9). متأسفانه، بسیاری از مدرسان برای تدریس ESP بدون داشتن فرصتی برای آماده سازی گسترده، مأمور می شوند، و اوضاع را بدتر می کنند، دروس ESP معمولا به صورت مستقل بدون داشتن برنامه درسی ESP و یا یک مرکز دانشگاهی با منابع غنی با یک دانشکده زبان انگلیسی خاص برای این رشته، ارائه می شوند. به عنوان یک نتیجه، برای بسیاری از مدرسان ESP فرصتی برای آشنایی، آموزش، پشتیبانی، و همکاری در زمینه ی این شاخه از تدریس کاملا محدود بوده و یا به طور کلی دور از دسترس می باشد.
مقاله ترجمه شده
16 ایجاد اتصالات: فعالیت های زبانی برای ایجاد تحمل بین فردی در کلاس
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
در بسیاری از کلاس های انگلیسی در سراسر جهان، دانش آموزانی وجود دارند که به هم بد گمان بوده و حتی از یکدیگر می ترسند، چراکه آن ها متعلق به گرو ه هایی با تاریخچه ای از درگیری های ملی، سیاسی، قومی ویا دیگر اختلافات می باشند. درگیری های بین گروهی معمولا ماندگار است، چراکه مردم فرصت ان را ندارند که به صورت شخصی با یکدیگر تعامل داشته و سعی بر رفتارهای کلیشه ای بلند مدت داشته باشند. اعمال دولت ها معمولا راه حل را دست نیافتنی می کند. با وجود این، مثال های زیادی وجود دارد که پل فرهنگی توانسته است تنش میان گروه های درگیر را کاهش دهد. معلم ها و سازمان های غیرانتفاعی مدت طولانی است که گروه های درگیر را در زمینه های آموزشی به منظور پیشبرد پذیرش متقابل جهان بینی ها و فرهنگ های ناهمسان، گرد هم می آورند. به چندین علت، کلای انگلیسی به عنوان زبان دوم/ خارجی (ESL/EFL) یک مجموعه ی ایده آل خاص برای کار کردن با درگیری بین گروهی است.
مقاله ترجمه شده
17 باور واقعی معلم در مورد تعامل در کلاس و تمرینات واقعی و عملی مربوط به آن: یک تحقیق کیفی روی معلمین انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان در عملکرد کلاسی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
فعالیت های کلاسی نقش بسیار عمده و مهمی در فرآیندفراگیری زبان دوم(SLA) دارد و در بالا بردن ظرفیت یادگیری دانش آموزان تاثیر بسیار مهمی دارد. ار آنجائیکه تعامل در بطن ارتباطات و تدریس از طریق ارتباط قرار دارد، معلمین باید از امکانات موجود در کلاس و نحوه استفاده از آنها برای بر قراری چنین ارتباطی آگاه باشند. این مقاله به بررسی میزان پایبندی معلمین به روش های ارتباطی و بکار گیری از آنها در کلاس به صورت عملی می پردازد. یافته های این مقاله اشاره به نوعی تناقض بین باور های معلمین و کارهای عملی آنان در کلاس دارد که به بررسی آن می پردازیم.
لغات کلیدی: تعامل در کلاس | سوالات معلم | استفاده از زبان مادری | استراتژی های مذاکره ای
مقاله ترجمه شده
18 وظایفی برای مجتمع زبان و آموزش فرهنگ
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
نقش فرهنگ در تدریس زبان چیست؟ بسیاری از مدرسین و حرفه ای ها ادعا می کنند که بدون تدریس خوب فرهنگ، تدریس زبان عملی نیست. نقش مدرس زبان به عنوان "واسط حرفه ای بین زبان ها و فرهنگ خارجی" توصیف شده است(بیرام و ریساگر 1999، 58). ورنیر (2008، 268) تدریس فرهنگ را به عنوان مهارت پنجم برای زبان آموزان در نظر می گیرد که "تجربه ی آموزش دانش آموزان را بهبود می بخشد." کرامش (1993، 1) ادعا می کند که نقش فرهنگ در تدریس زبان خیلی بیش تر از نقش هسته ای است، که آن را نه تنها به عنوان مهارت پنجم، بلکه به عنوان چیزی یاد می کند که "درست از روز اول، همیشه در پس زمینه وجود دارد. "
مقاله ترجمه شده
19 مجله مکالمه: ابزاری برای ساختن نویسنده های بهتر
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
مادرزن من، هلن، از میان کسانی که می شناسم تنها کسی است که هنوز نامه های پست حلزونی با مد قدیمی می نویسد. اشخاص دیگر با من از طریق ایمیل، چت، یا حتی بیشتر به طور خلاصه تری با پست های فیس بوک ارتباط برقرار می کنند. از آنجا که هلن طبیعت واقعی بودن نامه ها را به حالت انتزاعی ارتباطات الکترونیکی ترجیح می دهد، تلاش ها برای میل دادن هلن به سمت استفاده از ایمیل بی نتیجه بوده اند. من نمی توانم بگویم که او را سرزنش می کنم. من از دوران کودکی نامه هایی را نوشته ام و از کار فیزیکی نوشتن و کارذهنی درست کردن نامه برای یک شخص خاص، لذت برده ام.
مقاله ترجمه شده
20 موضوعات و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
هدف این تحقیق، بحث پیرامون گرایشات نوین در تکنولوژی و طراحی آموزشی (IDT) است. پیشروی در این زمینه از جنگ جهانی دوم، آغاز شد و از آن به بعد، تعاریف مختلفی مثل طراحی آموزشی(ID) و یا تکنولوژی آموزشی (ET)، مورد استفاده قرار گرفت. هدف ما این است، که بدانیم چرا، تعاریف متعددی برای یک کلمه ساده وجود دارد. و دیدگاه دانشمندان مختلف را در این رابطه مورد بررسی قراردهیم . بنابراین بسیاری از تعاریف، مفاهیم و استراتژی ها، برای آموزش دهندگان، مربیان و دانش آموزان در مدارس و مراکز بازرگانی صنعتی در آینده تعریف خواهد شد.
کلمات کلیدی: طراحی سیستم آموزشی | طراحی اموزشی | تکنولوژی آموزشی | راهکارهای جدید در تکنولوژی و طراحی آموزشی | تاریخچه تکنولوژی و طراحی آموزشی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi