دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله آموزش و پرورش با ترجمه فارسی::صفحه 4
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله آموزش و پرورش با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 31
ردیف عنوان نوع
31 چرخه های یاددهی - یادگیری در رویکرد ساخت و سازگرا به تدریس
سال انتشار: 2008 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
این مطالعه تلاش می کند تا اطلا عات جمع آوری شده در مدل های مفهومی را تجزیه و تحلیل و ترکیب نمایدکه درتدریس ویادگیری در طی تحقیق های مبتنی بر پروژه های اساسی استفاده می شود و یک ساختار جدیدی برای سازماندهی کلاس وفعالیت های کلاس در طی مطالعات تطبیقی شان پیشنهاد نماید.مدل IMSTRA شامل 3 مرحله عمومی می باشد. (غوطه وری ،ساختار ،تقاضا )که هر یک 2 زیر گروه دارند که محسوس ترین نقش برای معلم ود انش آموز محسوب میشوند. 2 مورد مطالعاتی،یکی برای ریاضیات در کلاس 9 ، ودیگری دررابطه با علوم در کلاس 3 ،نشان میدهد چگونه مدل ها می توانند در مدرسه تحقیقات واقعی درکلاس های عادی را سوق بدهند و آماده کنند. ورای پیشنهاد ابتدایی، مدل IMSTRAمی تواندکه بعنوان یک وسیله قدرتمند وپیشرفته درتولید کتاب های ریاضیات ،برای توسعه تدریس واحد های درس از طریق آموزش از راه دور استفاده بشود
کلید واژه ها: تحقیق | فعالیت یادگیری | آموزش و يادگيري | نمونه‌هاي تدريس | نقش معلم
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi