دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی::صفحه 2
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 59
ردیف عنوان نوع
11 انتقال گرمای نانو سیال بین دو لوله با در نظر گرفتن حرکت براونی با استفاده از روش AGM
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
جریان نانو سیال بین دو لوله با مقطع دایره‌ای در حضور میدان مغناطیسی موردمطالعه قرارگرفته است. از مدل KKL برای نانو سیال‌ها استفاده‌شده است. اثر تشعشع گرمایی در معادله‌ی انرژی در نظر گرفته‌شده است. از AGM هم برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده‌شده است. روش‌های شبه تحلیلی برای پارامترهای مختلفی ازجمله ضریب منظری، عدد هارتمن، عدد اکرت و عدد رینولدز موردبررسی قرارگرفته است. نتایج مشخص می‌کند که گرادیان دما با افزایش عدد هارتمن، اکرت و ضریب منظری افزایش‌یافته ولی با افزایش عدد رینولدز کاهش می‌یابد. سرعت با افزایش نیروهای لورنتس کاهش می‌یابد ولی با بالا رفتن عدد رینولدز افزایش می‌یابد.
مقاله ترجمه شده
12 جریان نانوسیال و انتقال گرما در حفره با میدان مغناطیسی متغیر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
جریان نانوسیال Fe3o4 در یک حفره با شار گرمای ثابت با استفاده از کنترل حجم بر اساس روش المان محدود بررسی و تحقیق می شود. اثرات Rayleigh و Hartmann و کسر حجمی Fe3o4 ( نانومغناطیس و اکسید آهن ) روی ویژگی های جریان و انتقال گرما تحلیل و بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شیب دما یک عملکرد افزایشی از نیروهای شناور و کسر حجمی این ماده است ؛ اما یک عملکرد کاهشی از نیروهای لورنتس است. همچنین نرخ انتقال گرما با افزایش در نیروهای لورنتس تقویت می شود. اگرچه عکس آن در مورد نیروهای نرخ انتقال گرما با نیروهای شناوری است. علاوه براین با افزایش نیروهای لورنتس جریان اصلی به سمت پایین حرکت می کند. همچنین انتظار می رود نتایجی که اینجا ارائه می شود ، نه تنها اطلاعات مفیدی در مورد خنک کردن اجزای الکتریکی فراهم می کند بلکه مرور ادبیات حاضر را تکمیل می کند.
مقاله ترجمه شده
13 جابجایی اجباری نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی ثابت با در نظر گرفتن اثرات شکل نانوذرات
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در یک نیمه حلقه‌ی متخلخل در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. شکل‌های متنوع نانوذرات در نظر گرفته شده است. اثر حرکت براونی بر روی ویسکوزیته‌ی نانوسیال نیز لحاظ شده است. معادلات حاکم با استفاده از فرمول‌بندی تابع جریان ورتیسیته ارائه شده است. از حجم کنترل براساس روش المان محدود (CVFEM) جهت به‌دست آوردن نتایج استفاده شده است. در ابتدا، بهترین شکل نانوذرات انتخاب شده است و سپس تأثیرات کسر حجمی نانوسیال، اعداد دارسی، رینولدز و هارتمن ارائه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که ویسکوزیته‌ی نانوسیال با افزایش اعداد دارسی و رینولدز بیشتر می‌شود. شکل صفحه‌ی کوچک دارای نرخ بیشتری بر روی انتقال حرارت می‌باشد. عدد ناسلت با افزایش کسر حجمی نانوسیال، عدد دارسی و رینولدز بیشتر می‌‌گردد، در حالی‌که با بیشتر شدن نیروی لورنتس مقدار آن کاهش پیدا می‌کند.
کلمات کلیدی: شکل نانوذره | جابجایی اجباری | نانوسیال | محیط متخلخل | میدان مغناطیسی | CVFEM.
مقاله ترجمه شده
14 آنالیز عددی و آزمایشگاهی رفتار ترکیبی نوعی از دمپر برشی اصطکاکی و دمپر غیر یکسان نواری برای حفاظت در مقابل سطح های گوناگون لرزه ای
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 52
دمپر هیبریدی جدید که ترکیبی از یک دمپر اصطکاکی و دمپر نوار فولادی است برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه در سطوح مختلفی از حرکت زمین ارائه شده است. به منظور بررسی رفتار ترکیبی از دمپر پیشنهادی، آزمایش شبه استاتیک حلقوی در ده نمونه ها انجام گرفت. نسل جدید دمپرها با ترکیب دمپر اصطکاکی و دمپر فولادی نواری برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها در مقابل حرکت¬های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته اند. بسته به نوع دمپر نواری رفتار و مدهای شکست این نوع دمپرها نشان می دهند که هنگامی که این دمپرها دارای سختی مناسب خارج ار صفحه باشند باعث افزایش شکل پذیری و اتلاف انرژی می شوند. انتظار می رود که مدل تحلیلی ارائه شده عملکرد سازه ای تقویت شده با این دمپرهای ترکیبی را بخوبی بتواند پیش بینی کند.. انتظار می رود که مدل تحلیلی ارائه شده بتواند عملا پیش بینی کاربردی صحیحی از عملکرد سازه تقویت شده توسط دمپر ترکیبی باشد.
کلید واژه ها: دمپر اصطکاکی | دمپر فلزی | دمپر ترکیبی | سیستم کنترل غیرفعال | رفتار ترکیبی | رفتار خارج از صفحه | اتلاف انرژی | بارگذاری چرخه ای
مقاله ترجمه شده
15 اثر طرح اتصال بر رفتار شکست جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضد زنگ آستنیتی سه پشته(سه قطعه ای)
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
تست کشش برش بر روی جوش نقطه ای مقاومتی فولاد ضد زنگ آستنیتی با 4 نوع طرح اتصال انجام گرفته است. معیارهای براساس اصول مکانیکی برای اشکارسازی تفاوت در حالت تنش در سطوح ریزساختاری بکارگیری شده است. میکروسکوپی نوری و اسکن الکترونی شواهدی از حالات مختلف تنش برای طرح های اتصال مختلف را نشان می دهد. چرخش ناحیه جوش بدلیل تنش ترکیبی کششی برشی در سطوح ریزساختار ایجاد شد. باربیشینه و جذب انرژی اصالات با رشد مولفه عمودی بار کل کاهش می یابد. اتصلاتی که درآنها که هر دو سطح مشترک بار راتحمل می کردند بیشتر مستعد شکست در حالت PF (حالت شکست خارج از ناحیه و بیرون زده) بودند.
کلیدواژه¬ها: جوشکاری نقطه ای مقاومتی | فولاد ضد زنگ آستنیتی | طرح اتصال
مقاله ترجمه شده
16 مطالعه‌ای بر مدل اصطکاک متغیر در تشکیل صفحه فلزی با فولادهای ارتقا داده شده با استحکام بالا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
مدل مرسوم کلمب، ضریب اصطکاک ثابتی را در شبیه سازی تشکیل صفحه فلزی، فرض می کند. این مدل،مایل به پیش بینی تنش برشی فوق العاده بالا در فولاد های ارتقا یافته با استحکام بالا، می باشد(AHSS). این مطالعه بوسیله طراحی اولیه یک روش آزمایشی برای توسعه یک مدل اصطکاک متغیر وابسته به فشار برای صفحه DP780 AHSS که بر روی ابزار کارسرد DC53 می لغزد،انجام شده است. این مدل، سپس برای شبیه سازی شکل دهی و برگشت الاستیک(پس از برداشته شدن بار) خمش U شکل تحت کشش،استفاده شده است. مقایسه نتایج پیش بینی شده با مدل اصکاک متغیر وابسته به فشار و مدل اصطکاک ثابت و نتیجه تاییدیه آزمایشگاهی، اشاره به بهبود چشمگیر پیش بینی برگشت الاستیک با مدل پیشنهادی دارد.
کلمات کلیدی: مدل اصطکاک متغیر | تشکیل صفحه فلزی | برگشت الاستیک | فولادهای ارتقا داده شده با استحکام بالا
مقاله ترجمه شده
17 مدل مبتنی بر شبکیه ادراک بصری: کاربردی برای تصاویر پزشکی در حال پردازش
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
معیارهای کیفیت تصویر مدل مبتنی بر سیستم بینایی انسان (HVS) ، به شدت با ارزیابی از کیفیت تصویر و همچنین با عملکرد انسان مشاهده گر در روند تشخیص بصری مرتبط است. مدل سازی فیزیولوژیکی شبکیه یک نقش حیاتی در توسعه روش های پردازش تصویر با عملکرد بالا برای ادراک بصری بهتر بازی می کند. برای پردازش تصویر در تشخیص پزشکی، مراحل مختلف مانند پیش پردازش تصویر، تقسیم بندی تصویر، استخراج ویژگی، شناخت تصویر و تفسیر ان، طی می شود. این کار با هدف توسعه پردازش تصویر مبتنی بر سیستم بینایی انسان است که باعث صرفه زمانی در مقایسه با روش های پردازش معمولی می شود. هدف اصلی از این کار این است که توسعه یک مدل بر پایه شبکیه چشم است که ساختار عصبی پیچیده ای دارد، قادر به تشخیص سیگنال نور ورودی و تبدیل سیگنال قبل از انتقال آن از طریق عصب بینایی است. این مدل شبکیه شامل گیرنده نوری، لایه برون شبیه شبکیه و لایه ی درونی-شبیه شبکیه نمایش ویيژگی هایی مانند خواص فشرده سازی و فیلتر مکانی در پردازش اطلاعات بصری می باشد. مقدار فرکانس فضایی با استفاده از روش تبدیل کسینوسی گسسته (DCT) باعث افزایش کنتراست دید در ارزیابی منطقه تیره و حفظ همان در منطقه روشن با استفاده از لایه های گیرنده نوری شبکیه چشم می شود. کانتور کنتراست به وسیله مدل سازی لایه خارجی شبیه شبکیه از شبکیه چشم و کانالparvo در سطح داخلی-شبیه شبکه مدل شد، برای استخراج جزئیات دقیق تصاویر، مانند خواص روشنایی، فرکانس فضایی و زمانی برای توسعه مدل مبتنی بر سیستم بینایی انسان در نظر گرفته شد. مدل ارائه شده برای طیف گسترده ای از تصاویر پزشکی کاربرد دارد. و با نتایج شبیه سازی اعمال آن ثابت شده است که مقادیر ویژگی بافت تصویر پردازش یافت texture بهتر از تصویر اصلی ورودی است. علاوه بر این، این روش ثابت می کند که هنگام مقایسه با روش های پردازش تصویر معمول انعطاف پذیر تر است و اجرای عملی ان آسان تر است.
مقاله ترجمه شده
18 ممبران‌های نانوکامپوزیتی سلولزی با تخلخل بالا با کارکرد بهبود داده شده جهت نمک‌زدایی اسمز مستقیم
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
ممبران‌های نوین با تخلخل بالای نانوالیاف کربنی(CNF)/ سلولزی جهت نمک‌زدایی آب با فرآیند اسمز مستقیم (FO) تهیه شدند. نانوالیاف کربنی بدون عامل و عامل‌دار شده با کربوکسیل و آمین جهت اصلاح ممبران‌های سلولزی استفاده شدند. ممبران‌های اسمز مستقیم تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FESEM) ، میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) ، آنالیز آبدوستی و استحکام کششی بررسی شدند. آب‌دوستی و تخلخل ممبران‌های اصلاح شده سلولزی به طرز قابل توجهی بهبود داده شدند. ممبران اصلاح شده با نانوالیاف کربنی عامل‌دار شده با گروه عاملی آمین، از نظر شار بالای اسمز مستقیم و شار معکوس کم املاح بهترین نتایج را داده است. شار اسمزی آب در ممبران‌های نانوفیبرکربنی عامل‌دار شده با آمین در شرایطی که محلول‌های خوراک و کشنده به ترتیب محلول NaCl باغلظتmM 10 و M1 است، به L/m218 رسیده است. این مقدار دو برابر شار آب ممبران‌های سلولزی خالص می‌باشد. شار معکوس نمک ممبران‌های نانوالیاف کربنی عامل‌دار شده با آمین کمتر از g/m2۰.۵ است. این مقدار در مقایسه با ممبران‌های تجاری تری‌استات سلولزی (CTA) بسیار کم می‌باشد. ممبران‌های مذکور در نمک‌زدایی آب دریا در مد اسمز مستقیم، شار آب L/m215را نتیجه داده است. پارامترهای ساختاری ممبران‌ها با افزودن نانوالیاف کربنی عامل‌دار شده در محلول ریخته‌گری به شدت کاهش یافته است. همچنین، استحکام کششی ممبران تهیه شده با نانوالیاف کربنی از ممبران‌های اصلاح نشده بیشتر است.
مقاله ترجمه شده
19 انتقال سطح بین وجهی در زانویی 90 درجه قائم رو به بالا در جریان دوفازی پرحباب هوا – آب
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
در این تحقیق، معادله انتقال سطح بین وجهی یک گروهی (IATE) برای جریان‌های دوفازی پرحباب آب - هوا عمودی رو به بالا به افقی در زانویی 90 درجه که شعاع انحنای بی بعد محور مرکزی اش 3 است تشکیل می‌شود. برای ساخت این مدل، با بدست آوردن پارامترهای جریان دوفازی موضعی با بهره گیری از وسیله اندازه گیری چهارحسگره آبگذری در بالادست و پائین دست زانویی، پایگاه داده گسترده‌ای ایجاد می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که سه ناحیه مشخصه در توزیع خلل و فرج وجود دارد که عبارتند از ناحیه دومودی به دومودی، ناحیه دومودی به یک اوجی و ناحیه جریان افقی توسعه یافته با خلل و فرجی که در رأس مقطع لوله انباشته شده است. مدل اولیه طول اتلاف (انرژی) که یاداف و همکارانش (2014b) ساختند، با استفاده از این پایگاه داده با درنظرگیری ناحیه انتقالی نزدیک خروجی زانویی افزون بر ناحیه اتلاف ارتقا می‌یابد. جهت بستن مدل IATE، رابطه بین جمله فرارفت سرعت حباب و جملات اندرکنش حباب در مدل IATE با پارامتر بیانگر «مقاومت زانویی» تشکیل می‌شود. افت فشار دوفازی در زانویی با استفاده از رابطه اصلاح شده لاکهارت-مارتینلی، که اثر کمترین اتلاف در آن لحاظ شده است، مدلسازی می‌گردد. مدل بسته IATE برای پیش بینی انتقال سطح بین وجهی در جریان دوفازی عمودی رو به بالا به افقی اجرا می‌شود. مشخص می شود که مدل ساخته شده می‌تواند تراکم ناحیه بین وجهی را با میانگین اختلافی کمتر از 6%± پیش بینی کند.
کلیدواژه‌ها: انتقال سطح بین وجهی | یک گروهی | اثر قوسی | طول اتلاف | جریان پرحباب
مقاله ترجمه شده
20 مدل سازی و جبران خطاهای حجمی برای ابزار و ماشین الات پنج محور
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در این مقاله، روشی برای اندازهگیری ، مدلسازی و جبران خطاهای حجمی وابسته و غیر وابسته به هندسه در ابزار و ماشین الات پنج محوری ، ابزار و ماشین آلات CNC پشت سر هم (زنجیره ای) پیشنهاد شده است. سینماتیک جلو و معکوس ماشین الات با استفاده از تئوری پیچش مدل شده است، و 41 خطا ناشی از همه 5 محور ، با پیچ خوردگیهای حرکت خطا، نشان داده شده اند. خطاهای اجزا ناشی از محرکهای انتقالی با استفاده از تداخل سنج لیزری اندازه گیری شد، و خطاهای محرکهای دو چرخشی با اندازه گیریهای توپ، نوار ( ballbar) شناسایی شدند. مدل کامل خطای حجمی از ماشین پنج محوری در سیستمی با مختصاتِ ماشین ، مدلسازی شده و به صورت تجربی اثبات شد. خطاهای حجمی در امتداد مسیر ابزار؛ در مختصات قطعات نگاشته شده، و با استفاده از یک مدل سینماتیکی از ماشین جبران شدند. استراتژی جبران روی ماشین ابزار پنج محوری؛ کنترل شده با یک CNC صنعتی با ازادی محدود و نیز با CNC مجازی که امکان تلفیق جبران همه 41 خطا را فراهم مینماید، نشان داده شد.
کلمات کلیدی: ماشین ابزار پنج محور | خطای حجمی | خطا های اندازه گیری | خطا جبران | تئوری پیچ
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi