دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی::صفحه 4
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 59
ردیف عنوان نوع
31 حل‌های تحلیلی بخش‌های منحنی‌شکل با تقارن محوری در فرآیند شکل‌دهی ورق‌های فلزی با روش انتگرال مستقیم
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
این مقاله، معادلات تعادل مسئله شکل‌دهی ورق متقارن را در شکل دیفرانسیلی کلی ارائه می‌دهد. معادلات کرنش دیفرانسیلی در شکل پارامتری، بر اساس معادلات تعادل، معادلات سازگاری، فرض تنش صفحه‌ای، بارگذاری تناسبی، تئوری تغییر شکل و قانون توان سختی Hollomon به دست آمدند. توزیع کرنش بخش‌های منحنی‌شکل با تقارن محوری در فرآیندهای شکل‌دهی ورق، مانند کاسه‌گری ، برآمده کردن و لبه‌دار کردن ، بر اساس معادلات فوق‌الذکر و شرایط مرزی مربوط به آن‌ها حاصل می‌شود. با توجه به این‌که مشتقات مرتبه اول کرنش در معادلات کرنش فوق‌الذکر وجود دارند، این معادلات باید با استفاده از روش‌های تکراری حل شوند. اگرچه حل‌های تحلیلی بخش‌های منحنی‌شکل با تقارن محوری در فرآیند شکل‌دهی ورق‌های فلزی با روش انتگرال مستقیم 1، فرآیند حل زمان‌بر است. هدف اصلی این مقاله این است که روش انتگرال مستقیم استفاده شده در تحلیل فرآیند شکل‌دهی صفحه‌ای ورق را برای حل معادلات کرنش بخش‌های منحنی‌شکل با تقارن محوری بسط دهیم و همگرایی حل را توضیح دهیم. روش تازه از روش‌های تکراری سریع‌تر است. توزیع کرنش در فلنج و نواحی قوس‌دار قالب پیاله‌های استوانه‌ای در فرآیند کاسه‌گری با استفاده از روش انتگرال مستقیم، شبیه‌سازی‌های المان محدود (FE ) و آزمایش به دست آمدند. توزیع کرنش به دست آمده با استفاده از روش انتگرال مستقیم و تحت شرایط تنش صفحه‌ای، نسبت به نتایج محاسبات تحلیلی و تحت شرایط کرنش صفحه‌ای، به نتایج تجربی و FE نزدیک‌ترند. توزیع کرنش شعاعی پیش‌بینی شده توسط روش انتگرال مستقیم که اثرات خمش را در نظر می‌گیرد، با نتایج تجربی مطابقت دارد.
کليدواژگان: ورق فلزي | مجموع معادلات دیفرانسیل | قسمت منحنی متقارن محوری | روش انتگرال مستقیم | تنش هواپیما | فشار هواپیما
مقاله ترجمه شده
32 روش های آماری برای پارامترها و خواص پلی الکتروریسی (L-لاکتید) مهندسی داربست بافت ها - قسمت اول : طراحی آزمایش
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
مهندسی داربست بافت تولید شده توسط الکتروریسیته بسیار جالب می باشد، اما هنوز ادراک حقیقی و دقیقی در مورد ارتباط اساسی بین عملکرد خواص برجسته، معماری، مکانیکی و پارامترهای فرایند وجود ندارد . نتایج ناقص از چندین مطالعه در مورد پارامترها ارائه قسمتی جزئی از بینش کلی است که به طور کلی با نقش پارامترهای تعامل قابل مقایسه نیست . بخاطر این موضوع ، این مقاله (قسمت 1 از 2) ویژگی های موردی داربست پلی-L-لاکتید در روش آماری و طراحی آزمایش کمی می تواند همبستگی موجود بین خواص کلیدی داربست و کنترل پارامترها را شناسایی بکند، و شیوه جامعی در حل و فصل تاثیرات اصلی از فعل و انفعالات را ارائه بکند . خواص مورفولوژیکی (به عنوان مثال، توزیع و تخلخل فیبر) و خواص مکانیکی آن (مدول یانگ) به عنوان تابعی از وزن مولکولی (MW) و فرآیند الکتروریسی پارامترها (XS)، با توجه به تک اثر بودن و تعامل بین XS ها ارائه می شود . برای اولین بار، نقش MW به وضوح در کنترل همه خواص داربست مشاهده می شود.به ارتباط مکانیکی و خصوصیات مورفولوژیکی نیز پرداخته شده است.
کلید واژه ها: مطالعه پارامتری | ارتباطات ویژگی-ساختار | خواص مکانیکی | کنترل فرآیند | بیومتریال | الکتروریسی
مقاله ترجمه شده
33 بررسی تجربی شکل پذیری و عملکرد حلقه فولاد ساخته شده از صفحات
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
در طول چند دهه گذشته اتحقیقات گسترده ای برای افزایش انعطاف پذیری از (حلقه های) منحنی های متحدالمرکز انجام شده است. یکی از این روش برای افزایش انعطاف پذیری و اتلاف انرژی واقع درمحدوده تقاطع حلقه ای است . در امتداد این خطوط ، از حلقه فولاد استفاده شده که از لوله های فولادی ساخته شده اند و به عنوان یک اتلاف کننده انرژی مورد تحلیل و محاسبه عددی قرار گرفته اند . این مطالعات نشان می دهد که مهار بند مجهز به (میراگر) حلقه ای ازجنس فولاد نماینگر یک منحنی پسماند پایدار و گسترده ای می باشد؛ علاوه بر این، حلقه ای که از فولادساخته شده باشد به راحتی می تواند دوران کند (چرخش داشته باشد) . مشاهدات تجربی نشان می دهد که اعضای ساختاری سیستم مهاربندی در محدوده الاستیک خود ، باقی می ماند به جز عضو حلقه ای که از فولاد است. علاوه بر این، تخریب حلقه فولادی محدود است . انواع لوله های فولادی مورد نیاز برای ساخت حلقه فولادی از نظر نوع و تنوع جنس بسیار محدود است، این مقاله شرح یک تحقیق تجربی سه حلقه فولادی است که در واقع از دو نیم حلقه تشکیل شده اند. به نوعی تاثیر عملکرد اتصال حلقه ای ، و اثرات انواع مختلف اتصالات نیمه حلقه ای در این آزمایشات مورد بررسی قرار میگیرد . برای تکمیل تحقیقات، برخی از مطالعات عددی با استفاده از نرم افزار ANSYS انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که منحنی پسماند نمونه فولاد ساخته شده از صفحات فولاد گسترده است و هم اینکه یک عامل شکل پذیری کششی (در محدوده عددی) 8.68 است .
کلید واژه ها: حلقه از فولاد | اتلاف انرژی | شکل پذیری | قاب مهاربندی | بار چرخه ای | آزمایشگاه مهندسی سازه
مقاله ترجمه شده
34 Oyster چگونه کار میکند؟ تفسیر ریاضی ساده‌ی Oyster
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
Oyster ، یک ابزار از نوع لولاییِ(فلپ) سوراخ کننده سطح است که برای برداشت انرژی آب از محیط نزدیک ساحل طراحی شده است. تئوریهای ریاضی پذیرفته شده، برای تبدیل انرژی موج ؛ مانند تئوریهای جاذب نقطه‌ایِ سه بعدی و تئوری پایان بخش دو بعدی برای توضیح ِدقیقِ رفتارِ Oyster کافی نیستند به لحاظ پیشینه و با توجه به پتانسیل چنین مفاهیمی برای تحت کنترل در آوردن توان موجهای اقیانوسی، استفاده از این مفاهیم برای Oyster باعث بوجود امدن نتیجه گیری واپیچیده ( تحریف شده) میشود. قابلیت تکثیر (ساخت مجدد) دینامیک Oyster به صورت دقیق، نیاز به معرفی یک مدل ریاضی جدید، یعنی " جاذب از نوع لولایی " دارد. جاذب از نوع لولایی ، یک ابزار بزرگ و نازک است که انرژی امواج را با چرخش حول محور افقیِ موازی با کف اقیانوس ، استخراج میکند. در این مقاله، ریاضیات Oyster بعنوان یک جاذب از نوع لولایی (فلپ) حل میشود. اهداف اصلی این مقاله انجام یک تفسیر ساده‌، ولی دقیقِ فیزیکی از قوانین حاکم بر مکانیسم جذب توان موج توسط Oyster و نیز تاکید بر اینکه چرا نمیتوان از برخی تئوریهای ریاضی که بیشتر پذیرفته شده‌اند، انتظار داشت که به طور دقیقی رفتار Oyster را توضیح دهند؛ میباشد.
کلمات کلیدی: انرژی موج | Oyster | فعل و انفعالات آب و سازه | ریاضیات کاربردی.
مقاله ترجمه شده
35 نظریه ی جدید تغییرشکل برشی هایپربولیک نیمه سه بعدی برای تحلیلی استاتیک و ارتعاش آزاد ورقه های هدفمند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در این مقاله یک نظریه ی جدید تغییرشکل برشی هایپربولیک نیمه سه بعدی جدید برای تحلیل خمش و ارتعاش آزاد ورقه های هدفمند ارائه می شود. با تقسیم جابجایی افقی به بخش های خمش، برش و کشیدگی ضخامت، تعداد مجهولات و معادلات حاکم بر این نظریه کاهش می یابند، و در نتیجه بکارگیری آن ساده تر خواهد بود. رویکرد نظریه ی فعلی ورقه ها هر دو تغییرشکل نرمال و برشی عرضی را در نظر گرفته و شرایط مرزی اصطکاک صفر بر روی سطوح ورقه را بدون استفاده از ضریب تصحیح برشی برآورده می سازد. برخلاف دیگر نظریه ها، تعداد توابع مجهول دخیل در میدان جابجایی تنها 5 مورد است، در سایر نظریه های تغییرشکل نرمال و برشی، این مقدار به 6 مجهول یا حتی بیشتر هم می رسد. مقایسه با نتایج متناظر انجام شد تا دقت و صحت نظریه-ی پیشنهادی بررسی شود.
کلیدواژه: ورقه های هدفمند (FG) | نظریه ی جدید ورقه ها | تنش نرمال.
مقاله ترجمه شده
36 اندازه‌گیری‌های مدول برشی و یانگ فولاد ریل در دماهای بالا
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
طراحی و مدل‌سازی اثر کمانش ریل‌های جوش پیوسته (CWR ) به داشتن ثوابت ماده، مخصوصاً در دماهای بالا، نیازمند است. این ثوابت ماده به ندرت در مقالات و کتب یافت می‌شوند. در این مقاله، مدول یانگ و برشی فولاد ریل در دماهای بالا به وسیله روش جدید تشدید صوتی تعیین شدند. از یک تحلیل‌گر شبکه جهت تحریک آویز نمونه در یک کوره از طریق یک بلندگوی نوع tweeter ساده استفاده گردید. سیگنال ارتعاش به وسیله یک نوسان‌سنج لیزری Polytec OFV-5000 دریافت شد و سپس به تحلیل‌گر شبکه برگردادنده شد. فرکانس‌های تشدید در مودهای خمشی و پیچشی اندازه‌گیری شدند و مدول یانگ و برشی از طریق فرکانس‌های تشدید اندازه‌گیری شده، تعیین شدند. برای اعتبارسنجی ثوابت الاستیک، اندازه‌گیری‌ها به وسیله روش کلاسیک تشدید صوتی تکرار شدند. مقایسه مدول‌های به دست آمده از دو روش، تطابق خوب نتایج را نشان می‌دهد. هم‌چنین، ثوابت اندازه‌گیری شده الاستیک ماده به وسیله تست فراصوتی و بر اساس روش پالس – انعکاس اعتبارسنجی شدند و با نتایج منتشر شده قبلی در دمای اتاق مقایسه شدند. داده‌های مواد اندازه‌گیری شده یک منبع گران‌بها را برای طراحی CWR فراهم می‌کنند تا از زیان شکست کمانش جلوگیری شود.
کلمات کلیدی: راه آهن فولاد | دماهای بالا | مدول یانگ | مدول برشی | روش رزونانس صوتی
مقاله ترجمه شده
37 اثر جریان و زمان جوشکاری بر ریزساختار، مشخصه های مکانیکی و مطالعه شکست اتصلات جوشکاری مقاومتی نقطه ای در فولاد ضدزنگ آستنیتی AISI 316L
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
این مقاله قصد دارد اثر پارامترهای جوشکاری به نامهای جریان و زمان آن را بر جوشکاری نقطه ای مقاومتی RSW فولاد ضد زنگ آستنیتی AISI 36L بررسی کند.تاثیر زمان و جریان جوش بر خواص جوش شامل قطر ناحیه ذوب شده یا قطعه جوش ، ظرفیت تحمل بار کششی برشی مواد جوش شده ، حالت شکست ، جذب انرژی ،و ریزساختار ناحیه جوش بررسی خواهد شد. مطالعات ریزساختاری و خواص مکانیکی نشان می دهد که ناحیه بین سطح مشترک تا حالت انتقال به خارج و حد بیرون شدگی به عنوان شرایط بهینه جوش تعریف می شود. مطالعه میکروسکوپیکی الکترونی انواع مختلفی از دلتا فریت را در ناحیه جوش شامل اسکلتی ، سوزنی و دلتا فریت نبشی مانند ناشی از فازهای غیر تعادلی که بدلیل نرخ سردشدن سریع در فرآیند RSW می باشد را نشان می دهد. این ریخت شناسی ها (مورفولوژی) براساس شافلر ، WRC 1992 و دیاگرام فازی شبه باینری توضیح داده می شوند. ریزساختار بهینه و خواص مکانیکی با جریان 8 کیلوآمپر و زمان 4سیکل در حالتی که ماکزیمم ظرفیت تحمل بار کششی برشی یا بار پیک مواد جوشکاری شده در 8070 نیوتن انتخاب شده بود ، حاصل شد و حالت شکست از نقطه خروج با پاره شده شدن از فلز پایه قرار گرفت. در نهایت مطالعات سطح شکست نشان داد که فرورفتگی های درازی برروی سطح ظاهر شدند که نتیجه سکشت نرم در نمونه های جوش داده شده در شرایط بهینه جوش می باشد.
مقاله ترجمه شده
38 ساده‌سازی گام به گام تئوری الاستیسیته ریزقطبی به تئوری‌های الاستیسیته تنش کوپل و کلاسیک
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
تئوری الاستیسیته ریزقطبی (میکروپلار) مدل کاربردی مواد را برای پرداختن به مواد الیافی، درشت‌دانه و درشت‌مولکول ارائه می‌کند. هرچند تئوری الاستیسیته ریزقطبی خطی مدل الاستیسیته مشهور و مدوّنی محسوب می‌شود، هنوز موضوعی بحث‌برانگیز است. به خصوص، بحث در مورد ساده‌سازی این تئوری به تئوری‌های الاستیسیته تنش کوپل و کلاسیک و شرایط لازم در مورد ثابت‌های ارتجاعی ماده برای این ساده‌سازی بی‌تناقض نبوده است. در این مقاله، در ابتدا مروری بر تئوری الاستیسیته ریزقطبی خطی خواهیم داشت. سپس، روشی صحیح برای ساده‌سازی گام به گام مدل الاستیسیته ریزقطبی با ۶ ثابت ارتجاعی به مدل الاستیسیته تنش کوپل با ۴ ثابت ارتجاعی و مدل کلاسیک با ۲ ثابت ارتجاعی معرفی می‌شود. ثابت می‌شود که الاستیسیته کلاسیک حالت خاصی از تئوری تنش کوپل است که خودِ تئوری تنش کوپل نیز حالت خاصی از تئوری الاستیسیته ریزقطبی محسوب می‌شود.
مقاله ترجمه شده
39 عملکرد دستگاه تهویه مصنوعی ICU در طول تهویه غیر تهاجمی با نشت زياد در کل ماسک صورت: ارزيابي دستگاه
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هدف: ناراحتی و عدم رضايت با رابط هاي تهویه غیر تهاجمی (NIV) موانع موفقیت NIV هستند. كل ماسک هاي صورت (TFMs) در نظر گرفته شدند تا یک رابط NIV بسیار راحت باشد. با این حال، با توجه به حجم داخلی بزرگ و در نتیجه افزایش تنفس CO2، سوراخ هاي آن اجازه نشت پروگزیمال را به منظور ارتقاء حذف CO2 مي دهد. دستگاه تهویه مصنوعی مورد استفاده در ICU ممکن است چنین نشتي را به اندازه کافی جبران نکند. در این مطالعه، ما تلاش مي كنيم تا تعیین كنيم كه آیا دستگاه تهویه مصنوعی ICU در حالت NIV برای استفاده با چکه کن TFM مناسب می باشد.
مواد و روش ها: این ارزيابي در یک آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه انجام شده است. هشت دستگاه تهویه مصنوعی ICU مجهز به حالت NIV و یک ونتیلاتور NIV متصل شدند تا نشت عمده TFM وجود داشته باشد. همه در دو سطح فشار پایان بازدمی مثبت (PEEP) و سه سطح پشتيباني فشار مورد آزمایش قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی تهویه زياد، چرخه بسته، نشت کل، و فشاردهي بودند.
یافته ها: از هشت دستگاه تهویه مصنوعی ICU تست شده، چهار تا كار نمي كردند، سه تا با برخی از مشکلات (PEEP کم یا تاخیر بالاي چرخه) مواجه بودند و تنها یکي به درستی کار مي كرد.
نتیجه گیری: اکثر دستگاه هاي تهويه ICU آزمایش شده برای NIV با TFM چکه کن مناسب نبودند.
کلمات کلیدی: هواکش | مکانیکی | تنفس با فشار مثبت | تهویه غیرتهاجمی | تجهیزات ایمنی | خرابی تجهیزات | ماسک.
مقاله ترجمه شده
40 جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضدزنگ فریتی AISI 430: تغییر فاز و خواص مکانیکی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
این مقاله به بررسی ارتباط عملکردی ، میکروساختاری و فرآیندی در جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد ضد زنگ فریتی AISI430 می پردازد. تغییر فازی که هنگام سیکل گرمایی جوشکاری اتفاق می افتد براساس متالوژی فیزیکی جوشکاری فولاد ضد زنگ فریتی به طور دقیق بررسی می شود. مشخص شده است که میکروساختار منطقه گداختگی و ناحیه تحت اثر گرما تحت تاثیر پدیده های مختلفی شامل رشد دانه ، تشکیل مارتنزیت و بارش کاربید می باشد. آثار سیکل جوش بر خواص مکانیکی نقطه جوش در موارد پیک بار ، جذب انرژی و حالت شکست مورد بحث قرار می گیرد.
کلمات کلیدی: نقطه جوش پایداری| انتقال فاز | فولاد فریتی | حالت شکست
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi